Päevasõnumid

Te ammutate vaimustust templis kivist välja tahutud iidolit kummardades. Kui palju enam peaksite te olema vaimustuses, kummardades austuses sama Jumalat, kes asub teie hulgas olevate meeste ja naiste südame-templites! Ja mitte pelgalt inimraamides – Jumal elab igas linnus, metselajas, puus, kiviklibus ja tolmukübemeski. Pidage meeles – Jumala armu pole võimalik võita pelgalt Tema hiilgusest korduvalt rääkides. Lausuge valjusti teie endi poolt valitud Issanda nime, selle aupaiste selgelt meeles ja immutatud teie tegudesse ja tunnetesse. Täna bhadžaneid laulnud ameeriklased panid hoolega tähele nende laulude meloodiat ja rütmi, nad õppisid samuti iga laulu tähendust ja laulsid neid laule kogu südamest, austades nende vaimu tunnete (bha-va), meloodia (ra-ga) ja rütmiga (tha-la) - Bha-ra-tha – see annab neile õiguse, et neid kutsutaks bharatijalasteks. Bharat’i (India) kultuur on ehitatud kiindumisele Jumalasse (Bhagavani), seega on iga Jumalasse kiindunud isik rassist sõltumata bharatijalane.

- Jumalik esinemine, 19. juuli 1970

Peaaegu iga tegevus on motiveeritud enesekesksest huvist. See enesekeskne hoolivus on vastuolus isikus endas oleva Jumalikkusega. Kuidas saab keegi saavutada rahu seesmises või välises maailmas seda Jumalikkust teostamata? Teiste teenimises väljenduvast isetust armastusest ei ole suuremat või olulisemat omadust. Mõistke karma ja karma jooga vahel eksisteerivat suhet õigesti. Tavaline kiindumuse või sooviga teostatud tegevus (karma) põhjustab orjust. Aga soovideta isetu tegu muutub karma joogaks. Meie elu peaks muutuma Jumalikuks Üksolemiseks (joogaks), mitte aga roogaks (haiguseks). Tänasel päeval on inimeste enamike tegude tulemuseks haigus (rooga), sest et inimesi tõmbavad meelelised naudingud. Vabadus haigustest saadakse vaimse tee järgimisest. Vaimne tee ei ole pelgalt pühendumuslike laulude (bhadžanite) laulmine või hümnide retsiteerimine.  Need on pelgalt head tegevused. Vaimseteks tegevusteks saab pidada vaid neid tegevusi, mis on teostatud täieliku ohverdusena Jumalikkusele.

- Jumalik esinemine, 06. aprill 1983

Ma nõuan teilt viiepunktilise distipliini järgimist, mis muudavad teie kodud ja külad Prasanthi Nilayamideks. Vaikus on esimene samm, mis muudab järgnevad sammud lihtsaks: see edendab enesekontrolli ja vähendab võimalusi vihkamiseks, vihaks, pahelisuseks, ahnuseks ja kõrkuseks. Peale selle võite te kuulata Jumala samme siis, kui teie mõistus on vaikusest vallatud. Puhtus on sissepääs vagaduse (Jumala-kartlikkuse) juurde. Selleks, et püstitada Jumal oma südamesse, on esiteks vaja sisemise ja välise puhtuse olemasolu. Teenimine avardab teie nägemist, teadvust ja süvendab kaastunnet. Kõik on sama mere lained. Teenimine õpetab teid olema kindlad selles teadmises. Armastus – ärge kalkuleerige, ega kaaluge reaktsiooni, tulemust või tasu. Armastus kutsub, armastus vastab. Armastus on Jumal, elage Armastuses. Vihkamise puudumine kõigi suhtes – ühelegi olevusele ei tohiks vaadata ülevalt alla kui madalamale, tähtsusetule või kulukale. Igaühele teist on antud roll Kõikvõimsa poolt loodud draamas. Ärge põlastage, solvake ega kahjustage ühtki olevust, sest Tema on igas olevuses ja teie põlgus muutub pühaduseteotuseks.

- Jumalik esinemine, 19. juuli 1970

Vaimse püüdleja eesmärgiks peaks olema mentaalne valmisolek Jumalikkuse teostamiseks igal võimalikul ajahetkel. See tähendab, et süda peaks olema puhastatud meeleheitest ja kahtlustest ja ja avatud igast Jumala Universumi küljest sisse tormavatele õndsuse lainetele. Armastus toob lained sisse, alati avarduvatena, nagu nad on. Tee, mida mööda te astute, sõltub põhimõtetest, millesse te usute. Järgige häid põhimõtteid, siis juhitakse teid heade viljade koristamise juurde. Hoidke Jumalikest juhistest usu ja siirusega kinni. See aitab teil mõista ja teostada oma eluotstarvet. Kuna igal teol on vastavad vastumõjud, siis olge hoiatatud kurjade kavatsuste, paheliste sõnade ja teisi ja seeläbi teid endid kahjustavate tegude eest. Ma soovin, et te järgiksite alati headuse teed ja saavutaksite elus häid tulemusi.  Elage nii hästi, nii, et te austaksite igat olevust kui Jumala liikuvat templit.

- Jumalik esinemine, 18. aprill 1971

Piiratud mõistuse ja usuta inimesed võivad vaielda, et Jumal ei saa inimkujulisena tulla. Inimene ei saa iial kirjeldada või selgelt välja joonistada seda, kes on vormitu,  omaduste ja tunnusteta. Vaid vormi ja omadustega varustatule saab keegi suunata oma palved, jumalikustamise ja tunda selle kaudu Jumalikku kohalolu. Tegelikult saab inimene Jumalat ainult inimkujulisena ära tunda ja seda kirjeldatakse pühakirjades: “Daivam manuša rupena, st. inimkuju kaudu ilmutunud Jumal”. Seetõttu on aegade hämarusest saadik Jumalat inimese poolt ülistatud, kummardatud ja isegi ette kujutatud või visualiseeritud vaid inimkujulisena, seda nii kaua, kuni kestab teadvus kui inimene. Inimesed võivad kergesti visualiseerida (kujustada) üleinimlike või üliinimlike võimete, tarkuse, armastuse ja kaastundega Jumalat. Jumala Arm võib panna pimedad nägema, vigased käima ja tummad rääkima. Pelga puudutusega võib Jumal lammutada mineviku patud ja püstitada aluse rahuks ja rõõmuks.

- Jumalik esinemine, 27. juuli 1980

Mõned gurud initsieerivad õpilasi mantrasse (müstilisse vormelisse) ja soovitavad selle kordamist. Aga nad ei aseta rõhku õpilaste seesolevale Jumalikule, mida nad ei saa aga isegi hetkeks ignoreerida, samuti ei nõua nad moraalset uuenemist, mis on niivõrd vajalik õpilaste seesmiste võimete selgeks muutmisel. Mantrat-kinkiv guru on diikša guru (initsieeriv õpetaja), isiksust ümber valav  guru on Sikša Guru (teed näitav õpetaja). Just viimane guru on see, keda pühades tekstides tuhandetel eri viisidel austavalt ülistatakse. Tema kõrvaldab nägemises olevad vead ja hävitab ignorantsuse pimeduse. Ta avab isikule Aatma nägemise ja teeb ta vabaks. Guru Puurnima on pühendatud sellistele gurudele. Kuu (mõistust juhtiv jumalus) on täis, selge, jahe ja särav sellel päeval. Tal ei ole vigu ega nüridust, mis vähendaks tema hiilgust. Ka Guru kujutatakse ja ülistatakse tänasel päeval veatu, särava ja südamlikuna. Sellel Guru Puurnimal peate langetama otsuse, et alistate oma meeled ja intellekti, emotsioonid ja kired, oma mõtted ja tunded läbi intensiivse vaimse praktika (Sadhana).

- Jumalik esinemine, 27. juuli 1980

Ainus rikkus, mida te saate peale surma endaga kaasa võtta on armastus Jumala vastu. Püüdke seega teenida siiralt ära seda rikkust oma elusate hetkede kestel. Te võite saavutada seda kergesti puhta armastava pühendumusega. Et seda ära teenida, peate te pühendama oma aja, keha ja tegevused Issanda teenimisele. Seda mõistis Ardžuna peale Issand Krišna käest Giita kuulmist. Ardžuna, kes oli väljapaistvalt arukas inimene, otsustas peale kõiki oma vaidlusi Krišnaga lõpuks ja ütles: „Ma teen kõike, mida Sa ütled“ (Karišje vatšanam tava). Inimesed ei peaks sõltuma mitte oma füüsilisest või intellektuaalsest tugevusest, vaid Jumala väest. Ainult see, kes toetub üksinda Jumala väele, võib kogeda rahu ja õndsust. Selline isik ei vaja teiste kriitika tähelepanemist. Nad võivad trotsida rahvahulkade arvamusi ja seista sirgelt selle nimel, mida nad tõeliseks peavad. Kiitusele või laitusele vaatamata peate te viljelema kindlat usku Jumalasse.

- Jumalik esinemine, 7. aprill 1989

Tõeline pühendumine ei koosne vaid pelgast Raama (Issanda nime) nime lausumisest, vaid ühiskonna abistamisest ja abivajajate teenimisest. Alles siis saate te olla väärt Jumala armu saamiseks. Hanuman oli kõhklematus usus Jumala ettekirjutatud kuuletumise parimaks eeskujuks (ideaaliks). Tõelised pühendunud ei tohiks jätta mingit ruumi kahtlustele. Nad peavad tegutsema täies usus Jumalasse. Nad peavad mõistma, et kõik kuulub Jumalale ja loobuma kõigist „mina“ ja „minu“ tunnetest. Lihtsate lehmakarjusnaiste (gopikate) ja Dwaraka Yadavate (Krišna sugulaste) suhtumise vahel Krišnasse on väga põhimõtteline erinevus. Karjusnaised tundsid: “Krišna! Me oleme Sinu omad”, samas kui Yadavad tundsid: “Krišna! Sa oled meie oma.“ Nende suhtumine rajanes ego tundel – isekusel (Ahamkaral). See oligi viimaks ka nende hävingu põhjuseks.

- Jumalik esinemine, 23. jaanuar 1997

Te loete ajakirjadest, ajalehtedest erinevatest sõjakäikudest, alistamistest, võitudest, jne, aga need kõik on materiaalsed alistamised. Võtke ette sõjakäik oma meelte kiusatuste vastu, alistage oma seesmised vaenlased, võidutsege oma ego üle. See on võit, mille pärast te õnnitlused ära olete teeninud. Päev muutub pühaks, kui te pühitsete selle vaimse praktikaga (sadhanaga), mitte teisiti. Sadhana võib kasvada vaid Armastusega väetatud põllul. Armastus, mis on teil materiaalsete asjade, nime, kuulsuse, naise ja laste suhtes, peaks saama pühitsetud valdava Armastusega Jumala järele. Valage kaks lusikatäit vett piimale juurde ja seda vett väärtustatakse kui piima. Hetkel on teie Sadhana kirjeldatav kahe liitri vee segamisena kahele lusikatäiele piimale. Laske Armastusel Jumala vastu täita ja panna võpatama oma südant – siis ei saa te enam vihata kedagi, ei saa enam laskuda ebatervesse rivaalitsemisse ja te ei leia enam vigu teistes. Teie elu muutub pehmeks, magusaks ja sujuvaks.

- Jumalik esinemine, 1. jaanuar 1967

Tänapäeva inimesed esitavad tihti oma kõnes rumalat küsimust: “Kus Jumal asub?”. Jumala nime peatumatu kordamise läbi teadis Prahlada, et Jumal on kõikjal. Ei ole korrektne väita, et “Ta on vaid siin ” või “Ta ei ole seal”. See igavene Tõde koidab teile alles pärast intensiivset vaimse praktikat (Sadhana). Te võite kaubamajas või poes näha kõiksugu kütkestavaid kaupu, nad ei saa teie omaks pelgalt nende soovimisest või neid poepidajalt endale küsimisest. Ainult need kaubad, mille eest te olete tasunud, saavad teie omaks. Täpselt samuti: te võite olla ’Teostusest’ väga huvitatud, kuid selle saavutamiseks peaksite soovima selle eest ka vajalikku hinda tasuda. Võtke julgus kokku ja alistage oma seesmised vaenlased: lõbujanu, ahnus, vihkamine ja kõrkue ning te saavutate kindlasti vaieldamatu meisterlikkuse iseenda üle ja jõuate sihile.

- Jumalik esinemine, 1. jaanuar 1967

Täna on teadus väga kaugele arenenud. Inimolevused on kosmosereisid ette võtnud. Inimesed tahavad teada, mis seal ilmaruumis on, nad on uudishimulikud selle koha pealt, mis on Kuu peal ja soovivad reisida isegi Päiksele. Kuid mis kasu sellest on? Tundke esmalt ära endas olev Jumalikkus. Avage enda südame uksed. Arendage enam ja enam armastust. Mõistke tõde. Kogege Jumalat. Seal asub õndsus. Jumalat tunda on väga lihtne, aga väga vähesed saavad sellest aru. Te peate tegema kõik pingutused seesoleva Jumalikkuse mõistmiseks. Seesolevat Jumalikkust katavad ego ja viha. Seepärast, öeldakse, koidab tõeline teadmine siis, kui kiindumine on hävitatud (Moham hithva punar vidja). Kust selline kiindumine (klammerdumine) tuleb? Ülemäärased soovid viivad kiindumiseni. Te kogete Jumalikkust kõikjal, kui te uurite sügavalt seest.

- Jumalik esinemine, 14. märtsil 1999

Armastuse kehastused! Jumal ei oota teilt rituaalide sooritamist ega pühakirjade uurimist. Ta soovib teilt vaid kaheksat tüüpi ’lilli’. Vägivallatuse (ahimsa) lill on esimene, mille peaksite Jumalale ohverdama. Vägivallatus tähendab seda, kui mõtte, sõna ega teoga ei põhjustata kahju ühelegi elavale olevusele. Arstid teostavad patsientide ravimiseks haigetel kirurgilisi operatsioone. Operatsiooni käigus lõikavad arstid keha noaga. Te ei saa nimetada seda vägivalla teoks, sest see on haigele kasulik. Mõned inimesed väidavad ka, et isegi aedviljade lõikamine on vägivallategu, sest ka aiaviljades ja puudes on elu. Ei ole kahtlustki, et aiaviljades ja puudes on elu, kuid neis ei ole mõistust. Seetõttu ei kannata nad mingit valu. Mõistusega olend kogeb valu ja naudingut. Inimesed, loomad, linnud ja putukad on mõistusega varustatud, kuid mitte puud ja aiaviljad.

- Jumalik esinemine, 22. august 2000

Kuigi inimkond on saavutanud loendamatut progressi teaduses ja tehnoloogias, on iga indiviidi mõstus ikka veel reostatud ahnusest, kadedusest ja suurest isekusest. Egoism on ajanud sügavad juured südameisse ja kasvanud deemonlike mõõtmeteni. Inimestest on saanud nukud, kes annavad järele igale niiditõmbamisele. Nad ihaldavad kõiki asju, mis kingivad neile ajutist õnne ja koguvad asju, mis rahuldavad nende võimujanu. Nad uurivad igat asja oma isekast vaatenurgast lähtuvalt. Seetõttu on nad kadeduse, kõrkuse, hirmu ja eelarvamuste koletiste orjad. Vaid tõeline teadmine saab päästa inimkonda hävitavast allakäigust. Sai on palju kordi korranud Veedades paika pandud nelja eesmärki. Nendeks on Tõde, Õiglane Toimimine, Rahu ja Armastus. Inimkond peab mõistma nende eesmärkide tähtsust alussammastena, neid omaks võtma, neid jumaldama ja igapäevaelus praktiseerima. Alles siis saab sees peidus olev Jumalikkus tulla säravalt esile oma täies hiilguses.

- Jumalik esinemine, 8. märts 1981

Jeesus tuli selleks, et õpetada inimkonnale Jumaliku armastuse suurust. Peale seda, kui Ta isa lahkus siit ilmast, asus Ta ema loal inimesi teenima. Ta otsustas võtta ette kolm ülesannet: (1) täita end Jumaliku armastusega ja jagada seda teistega (2) mitte alistuda kiitusele ja ülistamisele, ja (3) inspireerida teistes veendumust, et seesolev Jumalikkus on kõikjalolev. Jeesus pidas oma ülimaks ülesandeks armastuse evangeeliumi levitamist. Ta seisis oma teel vapralt silmitsi kõigi katsumuste ja väljakutsetega. Ta otsustas võtta naudingut ja valu, haigusi ja läbikukkumist meelerahuga. Ta ei talunud kellegi kannatuste nägemist. Ta oli Jeruusalemmas toimunud linnukauplemise vastu. Kõne all oleva teemaga seotud isikud pöördusid Tema vastu. Kuid Jeesus jätkas nende vaenulikkusele vaatamata ja lõpuks ohverdas Ta oma elu teiste hüvanguks ja oma armastusest kõigi vastu.

- Jumalik esinemine, 25. detsembril 1995

Minevikus vabastasid Jumalikud kehastused maailma kurjusest, hävitades mõned fanaatikud ja ohustajad, kes seda kahjustasid. Kuid tänasel päeval valitseb fanatism ja roim igat südant. Pahelisi inimesi on terve leegion, keegi pole plekkidest vaba ja kõik on teatud määral pahelised. Seetõttu vajavad kõik korrigeerimist. Kõiki tuleb harida ja juhtida õiget teed käima. Iga olevus on palverändur, kel määratud pöörduda tagasi Jumala juurde ja sulanduda Temasse. Kuid enamus inimesi on unustanud tee, nad uitavad eksinud lastena, raisates väärtuslikku aega maistel kõrvalteedel. Inimolevused on looduist parimad, kes võivad tunda, mõelda ja kogeda iseenda teekonda läbi aja. Olles relvastatud eristamisvõime (Viveka) mõõga ja loobumise (Vairaagja)  kilbiga, peate te kasutama seda väärtuslikku võimalust enda ümberkujundamiseks – saades Jumalikuks – see on teie olemise saatus, plaan ja otstarve.

- Jumalik esinemine, 25. jaanuar 1963

Vedanta päästab inimese – see on nagu lõvi möire, ta annab julgust ja ettevõtlikkust – see teeb igastühest kangelase. See ei vingu, ei ulu, ega nuta. See sisestab kõrgeimat tüüpi enesekindlust. See on tugevaim raudrüü saatuse noolte vastu, veekindel meeleliste naudingute rahetormide vastu. See on kardin, mis hoiab eemal muretsemise sääsed, muidu rööviksid nad teilt une. Vedantaga rikastatud südamega olete te rannal seisev kalju, mida ei mõjuta kiusatuse lained. Vedanta esitab väljakutse teie seiklusvaimule, teie enda tegelikkusele. Asuge kohe nüüd vaimse distsipliini rongile ja siis te jõuate gnjaana (absoluutne teadmine teist ja kõigest sellest) jaama. Rongisõidu ajal ei lähe te ju keset sõitu rongist maha, kui mõni jaam teid kütkestab. Nõndasamuti on vaimsel teekonnal jaamadeks karma (tegu), upasana (kujustamine) ja nii edasi. Te peate neist läbi sõitma, kuid pidage meeles, need ei ole lõppjaamaks. Lõppjaamaks on Jumalateostus.

- Jumalik esinemine, 3. veebruar 1964

Elu on palverännak Jumala juurde – püha valguslaik on seal, kaugel ees. Tee asub otse teie ees, aga kuidas saate te sihile jõuda ilma esimest edasiviivat sammu astumata ja koos teistega sammumata? Alustage vapralt, usu, rõõmu ja püsivusega. Teie õnnestumine on ette määratud. Teie mõistus ja arukus (intellekt) on teie ’seesmise mina’ vankri ette rakendatud kaks härga. Neid härgi ei kasutata Tõe, Õigluse, Vägivallatuse, Rahu ja Armastuse teedel, seega veavad nad vankrit  neile tuntud suunas, nimelt: vale, ebaõigluse, muretsemise ja vihkamise teele. Nende isandana peate te neid treenima valimaks paremat teed, et nad ei tooks endile, nende poolt veetavale vankrile ega ka vankris olevatele reisijatele häda kaela.

- Jumalik esinemine, 12. detsember 1958

Pidage meeles, nagu maaalune vesi, nii asub Jumalikkus igaühes. Issand on igas olevuses asuv Sisemine Asukas. Ta on kõikeläbiv. Ta on Hing (Aatma) igas olendis.  Ta on samapalju nii teis, kui igas teiseski. Ta ei ole rohkem rikkas isikus, ega ka suurem paksus inimeses – Tema säde valgustab iga südame koobast. Päike särab ühtviisi kõigi peale, Tema arm langeb ühtlaselt kõigi peale. Vaid teie ise püstitate takistusi, mis takistavad Tema Armu kiiri teid soojendamast. Ärge süüdistage Issandat oma ignorantsuses, rumaluses või perverssuses.  Nii, nagu maaalune vesi purskub ülevoolava allikana puuritavast august, kui puur vee tasemeni välja jõuab, nõnda ka Jumala Nime skandeerimine puudutab Jumalikkuse allikat nii, et ühel päeval voolab see üle külluslikullt, kinkides teile jahedust ja lõpmatut rõõmu.

- Jumalik esinemine, 20. detsember 1958

Ma olen tulnud teid reformima – ümber kujundama. Ma ei lahku ennem teist, kui Ma olen selle teostanud. Isegi, kui te suudate Minu eest ära minna ennem kui Ma selle olen teinud, ärge mõelge, et te suudate Minu eest põgeneda – Ma hoian teist kinni. Ma ei ole mures, kui te lahkute Sai juurest, sest Ma ei ole põnevil suurest rahvahulgast siin ja samuti Minu ümber kogunevast suurest järgijaskonnast. Kes teid kõiki siia kutsus? Tuhanded tulevad ilma trükitud küllakutseta Sai juurde. Kuid ühes asjas olge kindlad: kas te tulete Minu juurde või mitte – te kõik olete Minu omad. See Sai Mata (kõigi Ema) omab tuhandete emade armastust Oma laste suhtes – seepärast tegelen Ma nii palju kallistamise ja kaitsmisega. Kui Ma paistan vihane, siis pidage meeles, et see on vaid teisel kujul avalduv armastus, mida ma kasutan oma pettumuse väljendamiseks, kui te ei joondu mu juhendamise järele.

- Jumalik esinemine, 11. veebruar 1964

Ego on igas isikus sügavalt juurdunud nende lugematutest eelmistest eluaegadest saadik. Selleski elus kasvab see väga kiiresti, otsides meelelisi naudinguid, külluslikke omandusi,  aplausi ja heakskiitu, võimu teiste üle, kuulsust ja varandust. Ego saab eemaldada vaid teie endi tõelise Tegelikkuse järelejätmatu uurimise abil. Ärkveloleku ajal kogete te erinevaid suhteid. Teid huvitavad paljud inimesed, omandused ja probleemid. Te liigute läbi rõõmu ja kurbuse, ülistamise ja naeruvääristamise, solvangute ja kahjustamise. Kui te aga magate, siis haihtub kogu väline maailm olematusse. Kui te olete ärkvel, siis kogete te naudingut ja valu, te sukeldute hirmu ja viskute meeleheitesse. Magades ei ole te enam ergas ega aktiivne. Te olete üksinda Jumaliku Hingega (Aatmaga), mis on teie olemus. Aatma on teiega läbi kõigi kolme seisundi, isegi kui te teda ignoreerisite või eitasite. Aatma on tõde: „Sina oled Too!“ (Tat-Twam-Asi).

- Jumalik esinemine, 2. jaanuar 1987

Jumalik Armastus on ainus panatsea (ravim kõigi hädade vastu) kõigi teie hädade ja viletsuse vastu, mis kerkivad esile rahuldamata soovidest ja frustreerunud ambitsioonidest.  Kui te olete tõesti pühendumusega täidetud, siis ilmutage oma armastust Jumala vastu, kes on armastuse kehastuseks. Kui te tõesti olete näljane ja janune Jumala järgi, siis hammustage oma nälja leevendamiseks ja jooge oma janu kustutamiseks Jumalikku armastust. Jumala armastus on nagu teed näitava majaka valgusvihk. Suunake oma elupaadike Jumaliku Armastuse majaka poole. Siis olete te määratud jõudma õndsuse rannale. Te ei pea tegema mingit erilist sorti askeesi. Täitke oma mõistus armastusega. Tegeldes oma igapäevatöödega pidage kõiki neid ohverdusteks Jumalikule. Jumal on kõikjalolev. Nähke Jumalat kõiges ja igas olendis. Hoidke oma südame templis pühana sihikindlat armastust. Nagu ütles Tukaram: „Dil me Raam, hath me kaam” (Raama teie südameis ja töö teie kätes).

- Jumalik esinemine, 23. novembril 1996

Rikkus (artha) on üks neljast inimpüüdluste legitiimsest objektist (purusharthas). Neli inimpüüdluste objekti on dharma, artha, kaama ja mokša. Need on loetletud selles järjekorras kindlal eesmärgil. Õiglus(Dharma) peab juhtima ja kontrollima rikkuse-jõukkuse (artha) omandamist ja vabanemine (mokša) peab olema soovihaluse (kaama reguleerivaks faktoriks. Kogu ebaõiglusega (adharma) määritud allikatest omandatud rikkust tuleb käsitleda põlgusega ja see ei ole teie vääriline. Loobuda tuleb kõigist soovidest, mis ei aita kaasa ülimale vabanemise vajadusele, sest nad on allpool teie väärikuse taset. Seepärast peavad dharma ja mokša olema artha ja kaama juurteks. Ilma selle järjestuseta degenereerub rahateenimine laastamiseks ja soovihalus degenereerub surmaks.

- Jumalik esinemine, 14. juuli 1966

Jumala arm levib läidetud lambi valgusena kõigile ümberringi, kes iganes Talle läheneb ja armastab olla Tema lähedal. Aga kui te lähete varju, mis katab teie eest valguse kinni, siis peate vaid süüdistama iseendid, et arm ei sära teie jaoks. Avage oma südame uksed, et Päike võiks sinna sisse särada ja valgustada kõik südame nurgad. Te ise peate tegema vähemalt selle väikese pingutuse. Päike ei ava teie uksi, et siseneda. Selleks, et kuulata õiget raadiojaama ja nautida, peate ta tööle panema ja häälestama õige jaama peale. Sellest pingutusest ei ole võimalik vabaneda. Uskuge, püüelge, saavutage edu – selline on pühakirjade põhiolemus. Jumal täidab kogu Universumit. Ta on iga olevuse põhiolemuseks, nii nagu või on igas piimatilgas olemas. Te võite Teda näha, kui te kalgendate seda Universumit eristamisvõimega (viveka), kirnute kiindumatusega (vairaagja) ja kogute saaduse kokku siirusega (sraddha).

- Jumalik esinemine, 23. märts 1966

Paljud haritud naised muudavad oma kodu hotelliks, kus kokad, aednikud ja toatüdrukud kaootiliselt majandavad. Naine ise muudab end sädelevaks nukuks, sööstes ühest toast teise ja on tihti veskikiviks oma mehe kaelas, keda naine mehe kimbatuseks kamandab. Ta kulutab raha, šopates isemeelselt talle meeldivate asjade järel ja viidab laiseldes aega salongides ja ravitseb end kujuteldavatest haigustest. Olge ettevaatlikud! Emad peavad vaatama oma laste järele nende varastes aastates, kui laps antakse aga teenijate kasvatada, siis õpivad lapsed neilt nende kombeid ja kõnemaneere ja valavad pisaraid vaid siis kui teenijad surevad, mitte siis kui nende ema sureb. Sest laps hakkab armastama hoidjaid enam kui ema, kuna hoidjad ja teenijad hoolitsevad nende eest enam. Ema peab ise valmistama kodus söögi, sest armastusega valmistatud ja naeratusega serveeritud toit on palju enam toitvam, tugevdavam ja tervislikum, kui mujalt ostetav.

- Jumalik esinemine, 26. juuli 1969

Noored ja õpilased peaksid minema maa igasse nelja nurka ja tegema kõik puhtaks ja hoidma ennast arstide eest, olles ise puhtad. Kui eesmärgiks on teha head teistele, siis Jumal Ise kannab hoolt heategemise isetu eesmärgi eest. See on Vjaasa kaheksateistkümne Puraana põhiolemuseks. Võime teha head teistele on ise suureks vooruseks ja olla võimeline hoiduma teistele kahjutegemisest on samuti välja teenitud hüve. Seega, kui te ei ole võimelised tegema head, siis istuge vagusi ja olge vaikuses – aga ärge kahjustage teisi. Te peate kandma hoolt, et kõik viis organit on ilma igasuguse rüvetuseta. Te ei tohiks näha mingit halba oma silmadega. Te ei tohiks kõnelda midagi vääritut oma suu läbi ja te ei peaks puutuma midagi ebapuhast. Niiviisi peaksite te hoidma kõik oma viis organit (meelt) sattvalises seisundis.

- Summer Roses on Blue Mountains, 1976, 15. pt

Sel ajal kui Issand Krišna üles kasvas, tavatses üks karjuspoistest Tema juurde tulla ja öelda: „Armas Krišna, palun laula, laula minu südame rahulduseks. Võta Veedade essents ja vala seda välja oma flöödi kaudu ja mängi kaunist laulu mu südame lummamiseks.“ Karjused pidasid Issand Krišnat armastuse ookeaniks ja endid sellest armastuse ookeanist tulnud veetilkadeks. Nende ainsaks eesmärgiks oli võtta oma elud ja sulandada need mõõtmatusse armastuse ookeani. Nii kaua, kui me hoiame veetilka peopesal, meenutab see veetilka, aga kui me võtame selle veetilga ja segame ta ookeaniga, ei eksisteeri tilka enam, see kaotab oma individuaalsuse ja sulandub ühte ookeaniga. Millist paremat eesmärki saab elus olla peale soovi sulanduda ühte Issandaga?

- Summer Roses on Blue Mountains, 1976, 14. pt

Issanda Avataara on tõeline Guru, kes on kaugelt enam oivalisem ja kaastundlikum, kui kõik teised gurud kokku. Ta võib, pelgalt Oma tahte avaldusena kinkida vaimse elu kõrgeimat täiuslikku lõpuleviidust. Isegi madalast madalaim võib saavutada kõrgeima tarkuse hetkega. Selline on gurude Guru vägi. Tõeline guru varastab teie südame, mitte teie varanduse. Kui ülim Jumala kehastus tuleb alla inimesena, peate ka teie tõmbama enda poole valgustumise andjat, et Ta kingiks teile Oma Armu. Te peate keskenduma Guru teenimisele ja mõtisklema Tema õpetuste üle. Te peate olema innukad, tõlkides tema õpetusi igapäevaseks tegevuseks ja tegelikeks praktikateks. Te peate täitma oma südame pühendumusega ja pühendama oma oskused Guru nõuannete elluviimisele. Vaid selline isik väärib õpilase (sišja) tiitlit.

-   ’Avataara kui Guru’, Sathya Sai Vahini, 13 pt

Kas te olete teadlikud oma maise palverännaku suursugusest sihist? Ärge ekselge kõrvalradadele ja kõrvalteedele, need viivad teid ainult õnnetusse. Te olete suunanud palju usku väljaspool ennast olevatesse asjadesse ja plaanite neist ja nende kaudu rõõmu ammutada. Kas te siis ei tea, et kõik rõõmud emaneeruvad vaid teis endis olevast allikast? Te keerate pelgalt välised asjad iseenda rõõmu sisse ja kogete siis seda, justkui see tuleks ’teistest asjadest’. Oma seesmise Jumalikkuse äratundmine ja enda igapäevase elamise reguleerimine sellele Tõele vastavalt on iga eluvõitluse ja võistluse keerisesse haaratud olevuse teed näitavaks taevatäheks. Ilma selle teednäitava jumaliku valguseta (Aatmagnjaana) muutub elu mõttetuks farsiks, narruseks, lollimängimiseks. Vaid selle Enese-Teadlikkuse omandamine muudab teie elu siiraks ja viljakaks.

- Jumalik esinemine, 16. märts 1966.

Navaratri tähendab üheksat ööd. Ööga seostub pimedus. Milline on see pimedus aga inimeses? See on ignorantsuse pimedus. Navaratri pidustuste eesmärgiks on pimedusest lahtisaamise võimaldamine. Kui selle puhul viidatakse Devile, siis tähistab see Durga, Lakšmi ja Saraswati ühendatud vormi. Need kolm jumalannat esindavad ühiselt Šaktit. Šakti on energia, mis esindab Loodust (Prakritit). Loodus koosneb kolmest omadusest: sattva, radžas ja tamas. Saraswati esindab sattva guunat (puhtust). Lakšmi esindab radžo guunat (energiat ja tegevust) ja Durga esindab tamo guunat (loidust ja inertsust). Kuna Loodus koosneb neist kolmest omadusest (radžas, tamas ja sattva), siis selleks, et saada oma seesmist Loodust kontrolli alla, jumaldavad ja kummardavad inimesed Durgat, Lakšmit ja Sarasvatit nende kolme omaduse esindajatena. Jumalanna Šakti armu saamiseks peab teil olema kolmekordne puhtus – südame, kõne ja teo puhtus.

- Jumalik esinemine, 27. september 1992

Kui me arendame kaastunnet ja headust (maitri), siis ilmub meile Jumal, et olla meie lähedal. Vaatamata sellele, kas me oleme valus või naudingus, kurbuses, hädas, peame me arendama oma südant nii, et me oleme alati valmis võtma vastu Paramaatma Premat, ehk Jumala Armastust. Teisalt, kui me viljeleme pahelisi omadusi, nagu patu tegemise soov või kuulame neid asju, mida inimene peaks mitte kuulama või kahjustame ja haavame teisi, siis ei jää õigus, headus ja ausus kusagile meie lähedale. Seepärast peaksite te arendama pühitsetud omadusi. Pandavad olid niivõrd õilsad inimesed, seepärast saidki nad õigusega nautida Issanda lähedust, Krišna oli eluandvaks hinguseks ja Krišnale olid Pandavad Tema kehaks. Pandavate jaoks ei olnud olemas ainumastki hetke, kus Krišnat ei olnud kohal. Mida iganes nad nägid või tegid, kõik see toimus vaid Krišnalt saadud innustuse ja väe abil.

- Summer Roses on Blue Mountains 1976, 12. pt

Šankaratšaarja rändas viiendal sajandil peale Kristust jalgsi Keralast Kaši, Badrisse, Kašmiiri, Kedarnathi, Kailasele, Purisse, Sringeri jne. Ja ta elas kõigest kolmekümne kahe eluaastani. Kujutage ette seda meeletu suurt tööhulka, mida ta ära tegi – kirjutades, tõlgendades, levitades, asutades, korraldades, inspireerides ja õpetades – kõike seda neljateistkümne-viieteistkümne aktiivse eluaasta jooksul. Tegevus on elu jaoks sine qua non – ilma milleta ei ole mitte kui midagi. Olge aktiivsed, tervitage tegevust – see on Jumala poolt inimesele sünnihetkel antud sõnumiks. Teie hingus õpetab teile kogu aeg Sohami: ’so’, sissehingamisel ja ’ham’ väljahingamisel. Valige tegevus, mis soodustab teie vaimset edenemist, hinnates enda praeguse hetke arengutaset. Tegevuses ei ole kõrgemat ega madalamat. Silm peab nägema, kõrv peab kuulma ja käsi peab hoidma. See on nende kohus (dharma). Niiviisi peab ka igaüks teist vastavalt oma dharmale käituma ja vaimselt edenema.

- Jumalik esinemine, 21. veebruar 1971

See on traagiline: kui räägitakse häid asju, siis te leiate, et on raske seda tähele panna, aga kui kõneldakse madaldavatest, häirivatest asjadest, siis on teie kõrvad kikkis. Olge oma käitumise valitseja, ärge laske end hetkeimpulssidest kõrvale juhtida, olge alati teadlikud sellest, mis teie jaoks hea on. Täitke oma igapäevakohustusi nii, et te ei pane teisi kannatama ja ei kannata ka ise. See on aruka elamise tunnus. Ärge andke mingit ruumi vihapursetele, kurbusele, elevusele ega meeleheitele. Teie poolt üles näidatud segadus on tumedate ja inertsete (tamaselise) ja emotsionaalsete (radžaseliste) omaduste tulemus. Harjutage oma kõrvu vaikselt head kuulama ja säilitage oma enesevalitsust. Olge rahulik, kõigutamatu ja tasakaalukas (sattvaline). Mida enam te arendate ligimesearmastust kõigi olevuste suhtes, oma vigade kahetsemist, kartust väärtegude ja kartust Jumala ees — seda tugevamini te kinnistute rahus.

- Jumalik esinemine, 27. veebruar 1961

Te olete aastaid kuulanud mu esinemisi. Kui te rahuldute vaid kuulamisega, siis on see puhas ajaraiskamine. Te peate kuuldu endas läbi kaaluma ja püüdma õpetusi ka ellu viia. Sravanam (kuulamine), Mananam (sisekaemuslik läbikaalutlemine) ja Nidhidhjaasanam (õpitu elluviimine) on vaimse tee kolm etappi. Papagoilaadne kuuldu kordamine ei teeni välja isegi kuuldud sõnade magususe nautimise hüve. Enda pühendunuks kutsumise ja pühendununa ringiliikumise juures suvatsevad vaid üksikud teha selgeks, mis on tõeline pühendumine. Bhadžanid (pühendumuslikud laulud), Jumala nime kordamine ja ohvritoomiste ning rituaalide teostamine ei ole pühendumise tõelisteks tunnusteks. Need on vaid inimese ebapuhtuse väljapesemise harjutused. Kõik üheksa Jumala-teenimise vormi on samuti loodud mõistuse ja südame puhtuse saavutamiseks.  Kuid puhtus peaks leidma väljenduse tegudes nii, nagu pestud riideid  tuleb ka seljas kanda. Ilma puhtuseta tegudes ei saagi Tõelise Mina olemust ära tunda.

- Jumalik esinemine, 11. juuli 1987

Vahest te mõtlete, et pühendumuslik laulmine (bhadžanid või sankiirtan) või teie tehtav teenimine (seva) on kõik, mida on vaja selleks, et ’saada pühendunuks’. Ei! Need on vaid teie mõistust puhastavad pühitsetud teod. Need on tegevused (karma), mis ülendavad teid ja aitavad teil aega otstarbekalt veeta. Need edendavad kehakiindumusest ja välistest naudingutest vabanemist. Te kogete õnne Prasanthi Nilayami sarnases pühas paigas, sest teid on julgustatud viljelema seda hoiakut ja maitsma loobumise rõõmu. Need õndsuse (aatmalise õndsuse) hetked ei kahane ega muutu iial. Viljelege neid alati. Kui teie eesmärgiks on Issanda teenimine, siis on iga tegu rõõmuallikaks ja iga hetk ja võimalus muutub väärtuslikuks šansiks.

- Sathya Sai Speaks, 6. köide, 2. pt, 1966. aasta märts

Kõik pühakute poolt õpetatavad õppetunnid on pelgalt vaid suunda näitavad teeviidad. Parim, mida teeviit saab  teha, on suuna näitamine, selgitades, et kui te reisite selles konkreetses suunas, siis jõuate te konkreetsesse sihtkohta ja kui te lähete mööda teist teed, siis jõuate erinevasse paika. Tegelikud konkreetsel teel olevad tõusud ja langused on arusaadavad vaid neile, kes selle teekonna ette võtavad. Inimene võib kõnelda miljonist asjast, aga keegi ei saa kogeda tarkust pelgalt kuulutatavast rääkides, ise seda praktiseerimata. Täna on vihkamine, ebaõiglus ja hirm täitnud kõigi elud. Noortel on küllaldaselt energiat ja võimeid nende paheliste jõudude kõrvaldamiseks. Nad peaksid tegema pingutusi, mõistmaks meie pühakirjades olevaid pühasid ideaale. Muistsete elusid täitnud õilsuse ja ohvrimeelsuse vaim sisaldub teis voolavas veres. Olge valmis uskuma ja seda täielikult praktiseerides eeskuju najal näitama, mida te õilsatelt pühakutelt kuulete.

- Summer Roses On Blue Mountains, 1976, 6. pt

Alistades mõistuse saavutate te rahu. Rahu saavutamise järel vaatate kõigile asjadele võrdselt. Hea ja halb, austus ja austamatus, meeldivused ja ebameeldivused on kõik ühe ja sama asja – Brahmani (Jumalikkuse) tahud. Kui te olete võimelised saama Jumaliku armu osaliseks, siis voolab teil kõik sujuvalt. Kui te olete Jumalikust armust kaugel, siis hakkavad pahelised planeedid teid mõjutama. Tark Viswamitra oli Brahmale meele järgi oma pingelise askeesiga. Issand Brahma eemaldas kahtlusepilved, mis varjasid tark Viswamitras olevat sisemist väge. Brahma õpetas Viswamitrat tundma kõikjal ära Jumalikku  kohalolu ja ütles, et too laulaks Jumala armust ja Tema kohalolekust. Jumalik aspekt ei ole midagi, mis on eraldiolev ja erinev. Jumal on kõikjalolev – see ei ole mingi erilise tunnusega materjal, see on vaim (parartha) ja mitte mateeria või asi (padartha). Jumal on ja asub kõikjal.

- Summer Showers in Brindavan 1974, 1. osa, 5.pt

Inimesed nutavad sündides. Samuti nutavad nad surres. Lisaks nutavad inimesed veel paljude asjade vahepeal. Samas peaksime me küsima, kas inimesed nutavad Lõpliku kohta omandatava tõelise teadmise järele? Kas nad nutavad Jumala armu järele? Kas nad nutavad Jumala mõistmise ja teostamise järele? Iga inimolevus soovib elus nautida rahu ja õnne. Kuid kas me oleme teinud pingutusi, saamaks teada rahu ja õnne puudumise tõelist põhjust meie elus? Inimene võib saada vabaks sellise rahu ja õnne puudumisest, kui me teame, mida me peaksime teadma,  kui me unustame selle, mida me peaksime unustama ja kui me jõuame selle sihini, kuhu me peaksime jõudma. Mis see on, mida me peaksime unustama ja teadma? Mis on see, mida me peaksime saavutama? Me peame unustama individuaalsuse (džiiva) aspekti. Me peaksime teadma, mis meie tõeline Ise on. Me peame jõudma Jumalaks-olemise seisundisse.

- Summer Showers in Brindavan, 1972, 6. pt

Paljud kisendavad vaimse õndsuse kogemise järgi, kuid vähesed teenivad selle ära, sest nad on liiga nõrgad, et heita kõrvale meelte kisendamist. Väike asjasse süüvimine näitab, et meeled on halvad isandad, nende poolt toodav rõõm on mööduv ja kurbusega täidetud. Pelk selle tõsiasja teadmine ei anna teile rõõmu, ainult Jumala võimsuse ja majesteetlikkuse kujustamine võivad olla ilmeksimatuks rõõmu allikaks. Kaks isikut ei nõustu kunagi milleski, olgu nad vennad või õed, elukaaslased või isa ja poeg. Vaid Jumala poole suunduval teel olevad palverändurid nõustuvad südamlikult teineteisega ja teevad armastusväärselt koostööd. Olge vaimne palverändur isegi oma igapäeva kohustusi täites. Tundke, et iga hetk on samm Tema poole. Tehke kõike pühendusena Temale, nagu Ta seda juhatab, kui tööd Tema kiituseks või Tema laste teenimiseks. Pange oma teod, sõnad ja mõtted proovile sellel proovikivil: “Kas Jumal kiidab selle heaks? Kas see toob kaasa Tema tunnustuse?”

- Jumalik esinemine, 23. november 1968

Brahman siseneb armastuse kujul inimmõistusse ja loob kiindumuse ühe ja teise isiku vahel. Kui ema näitab üles hellust lapse vastu, siis peaksime me seda tõlgendama Jumaliku aspektina, mitte lihtsalt kehalise suhtena. See emas armastusena esinev Brahmani aspekt väljendab end helluse ja kiindumusena. Kui see aspekt siseneb sõprade mõistusse, siis võtab ta sõpruse kuju. Kui see levib erinevatele meile meeldivatele asjadele, siis kaldub see kujundama soovi. Kui seda aspekti Jumala poole suunata, siis kutsume me seda pühendumiseks. Kuna see armastus on olemas igaühes, siis kui me ütleme “Sarvam Brahma Maajam” (Kõik see on Jumalik), väljendame me ümberlükkamatut tõde. Seepärast me ütleme: “Armastus on Jumal, elage Armastuses.” Me peaksime praktiseerima “Alusta päeva Armastusega, veeda päev armastusega, täida päev armastusega ja lõpeta päev Armastusega“, kuna see on tee Jumala juurde.

- Summer Showers in Brindavan 1974, 1. osa, 4. pt

Kogu valu ja raskused, mis teile osaks saavad, muutuvad lõppude teile lõpuks õnne ja naudingu toojaiks. Isegi kõrgekvaliteediline briljant ei saa oma väärtust enne selle pinnale tahkude lõikamist. Puhas kuld ei muutu kauniks ehteks ilma korduva tulle asetamise ja vormimiseta. Mil iganes saavad teile osaks valu, katsumused, takistused ja rasked hetked, peaksite te nad ära tundma teedena lõpliku õnne omandamisel. Seega peaksime me olema valmistunud valu vastu võtmiseks. Ei ole õige, kui te otsite vaid naudingut ja ei tervita valu. Nauding tuleb esile valust. Me peaksime tunnistama, et kogu valu lõpeb viimaks naudingus.

- Summer Roses On Blue Mountains, 1976, 3. pt

Veedade alge ei ole seotud inimolevustega. Kogu ajalugu loodi kogenud inimeste poolt. Sellistes inimeste poolt loodud asjades on muutused, lisandused või ümbertegemised võimalikud, kuid Veedade puhul ei ole selline asi võimalik. Kuna Veedad on saadud heli kuulamise läbi, siis viidatakse neile kui Šrutile (sellele, mida kuuldi). Me oleme unustanud Veedaliku kultuuri, millel pole ei algust ega lõppu ja oleme oma usu suunanud materiaalsesse mugavusse. Me oleme samuti püüdnud anda rohkem tähendust sellele, mida me näeme enda ümber materiaalse mugavusena ja oleme loobunud sellest, mis on meie oma kultuurile põhiomane. See on toonud meie elud suurtesse raskustesse.

- Summer Showers in Brindavan, 1974, 1. osa, 3. pt

Brahman ehk Jumalikkus asub teie südames ja toimib kõikeläbiva tunnistava teadvusena. Ei ole korrektne kujutada ette ja petta ennast, et keegi ei näe meid tegemas halbu asju. Kas keegi seda näeb või mitte, aga kirjeldatuna tuhandete peade ja tuhandete silmadega Brahmani aspekt vaatab alati teid ja seda teie poolt tehtavat head ja halba. Mõistmata ja tundmata ära seda põhimist tõde, et Jumal on alati teiega, kulutate te suure osa ajast ja energiast mõtlemisele, et Jumal on kusagil väljapool ja et te peaksite Tema kusagilt leidma. See on ka põhjuseks, miks Bhagavad Giitas on kirjeldatud, et Jumal on kõikjal, kuhu te ka ei läheks.

- Summer Showers in Brindavan, 1976, 3. pt

Issand Krišna võttis vastu püha otsuse, et ta toob isiklikku eeskuju andes rahu ja õnne kõigile. Ta kiirgas õnne, vaatamata sellele, kas ta oli lahinguväljal, kremeerimise platsil või rahulikus paigas. See oli Issand Krišna suurepärane omadus. Me laulame vaid õnnehetkedel, kuid Issand Krišna laulis isegi lahinguväljal ja kiirgas õnne. Ta oli alati õndsuses. Vaadake Krišna nime algset tähendust: „Krišna on see, kes on kõigi külgetõmbe objektiks.” Teine tähendus on ‘Karsajateethi Krišna – Krišna on põllukündja’. Mõistke, et Krišna poolt küntavaks põlluks on teie südame väli. Kündes teie südameid, loob Ta rahu vilju ja jagab neid inimolevuste vahel. Selline on ideaalne pilt Krišnast, millise me peaksime oma mõistuses kujundaja.

- Summer Roses on Blue Mountains 1976, pt.3

Te ei peaks kunagi laskuma teistes oleva hea ja halva arutamiseni. Kui te hellitate oma peas halbu omadusi, siis juhib see teid halvale teele ja teie allakäik on kindel. Halbu ideid mõtteis kandvad inimesed hävitatakse aja jooksul, vaatamata nende ükskõik kui suurele rikkusele või teadmiste hulgale. Tõelist edasiminekut saavutab isik, kes püüab hoida endasolevat halba eemal ja edendada head. Kui te kasutate tuhandet silma teistes olevate vigade avastamiseks ja veedate kogu oma aja selles protsessis, saab teie süda rüvetatud ja arendab halbu ideid. Meie süda on kaamera läätse sarnane. Objekt, millele me oma tähelepanu keskendame, jäädvustub meie mõistusse. Nii noored kui vanad peaksid ühtviisi vaatama, et sellised omadused, nagu armukadedus, vihkamine ja kannatlikkuse puudus ei siseneks iial nende mõistusse.

- Summer Roses on Blue Mountains 1976, pt.2

Jumal laskub ja võtab inimkuju, et muuta inimelusid Enda eeskuju najal. Ainult inimesed laskuvad allakäigu sügavustesse oma dharma (käitumiskoodeksi) ja Jumala eiramise tõttu. Linnud ja loomad järgivad rangelt oma vastavaid dharmasid. Avataaral ei ole vajadust nende keskele kehastuda, kuna neis ei ole dharma alla käinud. Issand Krišna deklareeris: “Ma tulen alla heade kaitsmiseks“ (Paritranaja sadhunam). Jumal kaitseb vooruslikke alati. Pelgast Raama nime pobisemisest ei ole mingit kasu. Järgige Raama eeskuju ja kujundage endid ümber, käies Armastuse teel. Ükskõik kui sügav kellegi koolitarkuse mõjuvõim ka ei oleks, ei saavuta ta midagi ilma mõistust ümber kujundamata.

- Summer Showers in Brindavan 1996, 2. pt

Me ei peaks end eksitama mõtlemisega, et Avataara on lihtsalt meiesarnane inimvorm. Tal võib olla inimkuju, kuid Tema majesteetlikkus ja suurepärasus on Mõõtmatud. Raama printsiip on kõige püham, ülevam ja kuulsusrikkam. Ei ole midagi selles maailmas, mida ei saaks Raama printsiipi (Raama tattvat) viljeldes. Kuigi tuhanded aastad on möödunud Raamajaana ajast, on Raama printsiip inimeste südameis sügavalt juurdunud. See on alati värske, alati uus ja haarab endasse kogu piiritut olemist. Raama Printsiip sisaldub kõige pisemas ja kõige suuremas. See ei ole seotud nime ja vormiga. See on transtsendentaalne printsiip, mis ületab aja enda. Tõelised otsijad mõistavad inimkonna tõelist olemust, mõistes ja teostades Raama Printsiipi.

- Summer Showers 2. pt,20. mai 1996

Paljud söandavad kirjeldada Jumala omadusi ja kinnitavad, et Ta on selline ja selline – kuid need on vaid nende endi oletused ja nende endi valikueelistuste ja eelhäälestuste peegeldused. Kes võiks kinnitada, et Jumal on nii või naasugune? Kes võiks kinnitada, et Jumal ei ole see vorm või tolle omadusega? Jumal on seletamatu. Teda ei ole võimalik teostada välises objektiivses maailmas – Ta on iga olevuse südame sügavuses. Kalliskive tuleb otsida sügavalt maa alt, nad ei hõlju õhus. Otsige Jumalat iseenda sügavustest, mitte ahvatlevast, kaleidoskoopilisest Loodusest. Keha on teile kingitud selleks ülimaks otstarbeks, aga te kasutate seda praegu väärasti, nagu isik, kes keetis oma igapäevatoitu kalliskividega kaunistatud ja päranduseks saadud kuldvaasis. Inimene ülistab Jumalat kõikjaloleva, kõiketeadva ja kõikvõimsana, kuid ignoreerib Tema Kohalolu iseendas.

- Jumalik esinemine, 19. juuni 1974

Armastuse kehastused, Jumal asub igaühes. Ta asub igas südames. Ärge seepärast köitke Jumalat templi, mošee või kiriku külge. Kus on inimene, seal on ka Jumal. Jumal võtab inimkuju (Daivam manuša rupena). Kuna te unustate ja ei mõista seda tähtsat tõsiasja, te laskute teiste kritiseerimisse. Keda te kritiseerite? Keda te jumaldate? Uurige seda iseendi tarbeks. Jumal asub kõiges. Kui te teisi kritiseerite, siis kritiseerite te Jumalat. Keda iganes te ka tervitate, jõuab see alati Jumalani (Sarva džiiva namaskaram Kešavam prati gatšati) ja keda iganes te naeruvääristate ja solvate, siis ka see jõuab Jumalani. (Sarva džiiva thiraskaram Kešavam prati gatšati). Asuge kohe praegusest hetkest alates uue elu teele, loobudes kõigist halbadest mõtetest ja omadustest. Puhastage oma süda. Olgu teie mõtted, sõnad ja teod pühitsetud. Alles siis on teie elu õndsusest tulvil.

- Jumalik esinemine, 13. aprill 2002

- Ramakatha Rasavahini, 1 peatükk.

Ilma usuta Jumalasse on kõik teised omandused kasutud. Võtkem näiteks Durjodhana, kes oli impeeriumi valitseja. Mõlemad, nii Durjodhana kui Ardžuna läksid enne Kurukšetra lahingut Krišna juurde. Durjodhana tahtis vaid Krišna armeed enda kõrvale. Ardžuna aga oli rahul vaid Krišna enda saamisega oma kõrvale. Sellest piisas, et tagada sõjas võitu. Kõik Durjodhana kasutuses olnud armeed osutusid kasututeks. Durjodhana toetus oma onu Šakuni kavalatele strateegiatele. Tal ei olnud usku Krišna jumalikku arukusse. Sellest episoodist tulenev õppetund kõigile on see, et nad peavad toetuma endas oleva ja tavalist arutlemist ja mõttetegevust ületava kõrgema arukuse juhatusele, mitte aga oma kavalusele ja nutikusele. Nad peaksid otsima Tolle toetust, kes hoiab ülal kogu loodut. Uskuge Jumalasse.

- Jumalik esinemine, 5. veebruar 1984

Dhritarashtral oli sada poega, Kauravad. Ta teadis väga hästi, et nad olid väga pahelised ja teadis samuti, et tema vennapojad, Pandavad, olid laulatatud õiglusega (Dharmaga). Ta oli samuti teadlik, et Kauravad põhjustasid neile palju häbi ja häda.  Vjaasa hoiatas seepärast palju kordi: “Dhritarashtra! Ma ei ütle, et sulle on su poegade armastamine vale. Aga sa ei peaks neile vales kohas kiindumust jagama. Ära käitu, nagu pime ignorantne inimene. Näidates oma piiramatut armastust halvale pojale, põhjustad sa häda nii kogukonnale kui tervele maale.” Ahviarmastust tundev isa aga ei kuulanud targa nõuannet. Selle tagajärjel haarati ka tema paljudesse patutegudesse. Mida Dhritarashtra saavutas pimeda sõgeda armumise tõttu oma poegadesse? Lõppude lõpuks ei olnud tal mitte kedagi, kes oleks teostanud tema matusetalituse. Pandavad pidi selle teenistuse tema heaks korraldama. Laste armastamine ei ole vale. Kuid vanemad peavad õppima, kuidas seda teha.

- Jumalik esinemine, 5. veebruar 1984

Öeldakse, et “Õige inimkonna uurimine käib inimese uurimise kaudu“. Te peaksite viljelema headuse ja kaastunde omadusi. Alles siis teenib keegi ära tiitli „inimene“. Te ei ole pelgalt inimesed, vaid inimkond. Tänapäeval kasutavad inimesed sõna inimkond või inimsugu ilma selle tõelist tähendust mõistmata. Vaid vooruste arendamise läbi on võimalik tõusta jumalikkuse tasandile. Jumal ei ole kusagil mujal – teie olete Jumal. Te ei ole Jumalast erinev, kui teil on puhas süda. Jumal on igavene kaarikujuht, kes on alati teie südames. Ta on vaid kaarikujuht, mitte omanik – teie olete omanik. Issand Krišnat kutsutakse Parthasarathi, sest et Ta sai Ardžuna kaarikujuhiks (Sarathi – kaarik ja Partha – Ardžuna). Sarnaselt sellele: kui te arendate südame puhtust ja pühitsetud tundeid, siis saab Jumal olema teie vankrijuhiks ja viib teid õigele teele. Valige seepärast Jumal oma kaarikujuhiks ja elage ideaalset elu.

- Jumalik esinemine,  10. juuli 1996

Üle kõige on vaimse otsija (sadhaka) puhul parim, kui ta on rõõmsameelne, naeratav ja entusiastlik. See puhas hoiak on isegi bhaktist ja gnjaanast (pühendumisest ja tarkusest) soovitavam. Need, kes selle on omandanud, on teeninud ära esimestena sihile jõudmise. See pideva ja alatise rõõmu omadus on eelmiste sündide käigus tehtud heategude vili. Kui isik on alati murelik, depressioonis ja kahtlev, ei saavuta ta iial õndsust – ükskõik, milliseid vaimseid praktikaid või sadhanaid ta ka ette ei võtaks. Vaimse püüdleja esimeseks ülesandeks on entusiasmi viljelemine. Selle kaudu võib ta ammutada igat sorti õndsust (anandat). Ärge kunagi tundke end täispuhutuna, kui teid kiidetakse, ärge vajuge kunagi kokku, kui teid hukka mõistetakse. Olge mõlemale vaatamata vaimseks lõviks. Inimene peab analüüsima ja parandama iseenda vigu, see on kõige olulisem.

- Prema Vahini, pt. 63

Kundalini joogat tehes praktiseerivad inimesed hingamise kontrollimist. Hingamisharjutustes kirjeldatakse sissehingamist kui Purakami, väljahingamist kui Retšakami ja hingamise pausi kui Kumbhakami. Vaid nood üksi ei võimalda teil joogavõimeid saavutada. Purakam tähendab tegelikkuses kõige hea sissehingamist, Retšakam tähendab kõigest halvast loobumist. Kõige hea südames hoidmine on Kumbhakam. Iga inimolevus peab viljelema sellist tüüpi jumalikku joogat. Tegelikkuses peab see muutuma teie peamiseks sihiks. Puttaparthi on väike alevik. Kuidas on see paik saavutanud sellise väljapaistva seisuse? Te võite sellele ise vastuse leida. See polnud pelgalt hea õnn või õnnelik juhus. See kõik on mõttejõu tulemus. Igal pühal mõttel on teostumise vägi. Seepärast deklareerivad pühakirjad: “Nii, nagu te mõtlete, selliseks te ka saate (Jad bhavam tad bhavati)”. Arendage häid mõtteid ja loomulikult on teil siis ka õigus nende viljadele.

- Jumalik esinemine, 23. november 1990

Kas on rahu kõigil õnnelikel inimestel, kel on jõukust, kulda, rikkust ja mugavusi? Kas on enda ja maailmaga rahus kõik kõrgelt õpetatud inimesed või need, kel on üliinimlik füüsiline tugevus või need, kes on erakordselt kaunid? Ei! Selle rahu puudumise põhjuseks paljude puhul on see, et nad unustavad loomise jumaliku aluse. Põlastusväärsed on kõik elud, mis on elatud ilma usu ja pühendumuseta Ülimale Issandale, need on kõik raiskuläinud võimalused. See on tõesti väga imelik! Teie tõeline alusmüür, teie rõõmude allikas, teie lõplik põhiolemuslik printsiip (paramartha) on muutunud mittevajalikuks ja otsimatuks asjaks. Teisalt jälle on maailm kogu oma kassikullast maitselagedusega muutunud teile vajalikuks ja ihaldusväärseks. Isegi kõige mugavam maja, milles on olemas kõik luksusasjad ja inimeste poolt janunetud varanduse hunnikud, on väärtusetu, kuna ei suuda teile rahu kinkida. Rahu võib võita vaid igaühe olemuse tuumaks ja kogu elu ja elava aluseks olevale Jumalale alistumise läbi.

- Dharma Vahini, pt. 12

Tänapäeval janunevad inimesed materiaalsete mugavuste ja luksuse (bhoga) järele Kuid luksusest saadakse ainult haiguseid (rogha). Mõistke, et raha ei aita mingil viisil häid omadusi arendada. Vaid ohvritoomine võib arendada teis õilsaid omadusi. Ja tõesti, vaid läbi ohverduste tjaaga), võite te saada õndsust ja igavest rõõmu (joogat). Paljud inimesed kolivad mugavuse ja luksuse otsinguil suurlinnadesse, kuid leiavad end tohutu hulga raskuste ja kurbuse keskelt. See on nende enda looming. Tegelikkuses rüvetab linnaelu tõelise kultuuri igal võimalikul viisil ja te ei saa iialgi õnne õnnest endast (Na sukhat labjate Sukham). Vaid kannatuste kaudu võite te õnne ammutada. Et muuta oma elu õnnelikuks, peate te ette võtma isetu teenimise. Muistne kultuur on kõige paremini alles hoitud külades, mitte suurlinnades ja linnades. Minge seega küladesse, leidke üles sealolijate vajadused ja leevendage nende kannatusi. Teenivad käed on alati pühamad palvetavatest huultest.

- Jumalik esinemine, 1 jaanuar 2004

Mida tähendab see, kui te ütlete, et Jumal laskub Avataarana alla? Jumal tuleb lähtudes Oma armastusest, kaastundest, kiindumusest alla inimolevuse tasandile ja äratab inimkonnas Jumaliku Teadvuse.  Kui Jumal leiab, et paljud inimesed otsivad meeleheitlikult Jumalat endast väljapoolt, siis teeb Ta teid teadlikuks teis asuvast Jumalast. Jumal on tegelikult igaühes olevaks tuumaks. See võimalus teostada ja tunda ära Jumalat iseendas on kingitud teile tänutäheks teie poolt paljude eelmiste elude jooksul omandatud teenete kogumise eest, et te saaksite jõuda kõrgema absoluudiga ühtesulandumise eesmärgini. Iga lind vajab lendamiseks kahte tiiba, vanker vajab edasiliikumiseks vähemalt kahte ratast. Kõrgeima eesmärgini jõudmiseks vajate te mõlemat: usku ja sihikindlust – vaimset õppimist (vidjat) ja askeesi (tapast). Bhagavad Giita kinnitab: Aatma, ehk enda Tõelise Mina tundmine (Aatma Vidja) on püham kõigist teadmistest. Teadmine (vidja) näitab teed ja askees (tapas) võimaldab teil eesmärgini jõuda. Ülima saavutamiseks on mõlemad vajalikud.

- Jumalik esinemine, 24. detsember 1980

Issand laskub nüüd ja alati alla rõhutute ülendamiseks ja õigluse (dharma) taaskehtestamiseks. Mõistke seda tõde selgesti. Paljud, kes loevad Bhagavad Giitat, arvavad, et Issand kehastub siis, kui dharma on ’hävitatud’ ja ebaõigluse (adharma) jõud hakkavad võimust võtma. See ei ole korrektne: Giita ei ütle, ega ole ka seal mingit alust sellise kokkuvõtte tegemiseks, et dharma on hävimas. Kasutatud sõna on ‘vähenema’ (glaani); see tähendab, et kui on märke dharma ohustamisest, siis “tuleb Issand dharmat kahjustamise eest kaitsma.” Issand Krišna ei ütle, et ta tuleb siis alla seda kaitsma, kui dharma on juba hävitatud. Mis kasu on arstist, kui elu on kehast juba lahkunud? Tegelikult kiirustab Issand appi hoopis siis, kui praktiseerimine on vajunud unarusse või nõrgenenud. Dharma kaitsmine on Issanda ülesanne, sest dharma on iga hinge (dživa) eluhinguseks.

- Dharma Vahini, 6. pt

Tänapäeva uudses tsivilisatsioonis on ebakõlaliste nootide esilekerkimine vaigistanud seesoleva Jumalikkuse kutset. Inimesed on innukad tegemaks oma elust lõbu karusselli, kuid see pöördub aga valusaks hädade sasipuntraks. Nad ei avasta vastuolude põhjust ja raiskavad oma eluaastaid mööduva tühja väljanäituse ja teeskluse peale. Tõeline progress tähendab kõlbelise elu taseme tõstmist ja igapäeva elude säravaks muutmist headuse ja vagadusega. Elu peab olema katkematu parandamise ja ümberehitamise protsess, pahelisuse minemaheitmine ja headuse arendamine. Koorimata riisiterad peavad söödavaks muutumisel hülgama välised kestad. Puuvill tuleb muuta kedruseks, et ta muutuks sealt edasi kantavaks rõivaks. Isegi kullatükid tuleb sulatustiiglis muudest sulamitest vabastada. Täpselt samuti peaksite te kõik puhastama oma instiktid, kired, emotsioonid ja soovid. Alles siis saate te heades mõtetes, tegudes ja sõnades edeneda. Teie seesmine väärtus vastab proportsionaalselt teie poolt saavutatud ümberkujunemise väärtusele.

-       Jumalik esinemine, 22. november 1986

Olgu tegu mineviku, oleviku või tulevikuga – naised on alati edu selgrooks ja rahvuse südameks. Tegelikult on nad tema eluhinguseks. Pühadusega laetuna mängivad nad elu-dharmas peamist rolli. Ühtki rahvust ei saa ehitada üles ilma tema naiste kultuuri investeerimata. Maailma saab ülendada tema laitmatult puhtasse suurusesse vaid Tegelikkuse teostamise teaduse (Aatma-vidja)omandanud naiste kaudu. Selleks, et rahvusel oleks kestev õitseng ja rahu, peab naisi koolitama läbi kõlbelisi omadusi ja kõlbelist käitumist rõhutava haridussüsteemi. Iga naine peab olema võimeline mõistma perekonna, ühiskonna ja oma maa probleeme. Ta peab teenima nõnda ja aitama oma ressursside ja võimete kohaselt nii palju kui ta saab oma peret, kogukonda ja oma maad. Praeguse moraalsete standardite allakäigu ja ühiskondliku rahu puuduse põhjuseks on naiste hariduse selle tahu unarusse jätmine.

- Dharma Vahini, 5. pt.

Aastal 1469 sündinud Guru Nanak – esimene sikhide guru, alustas kogukondliku laulmise praktikaga (bhadžanitega). See kogus aastatega impulssi ja suur pühak-helilooja Tyagaraja (18. sajandil) lisas bhadžanitele muusikalise vormi ja rütmi (raaga ja taala). Sellest peale omandasid bhadžanid suure populaarsuse kõigis India piirkondades. Kõik peamised religioonid rõhutavad samuti kogukondlike palvete tähtsust nii üksikisiku kui terve maailma heaoluks. Bhadžanid on mõeldud osalejate tunnete, laulmise ja rütmi harmoniseerimiseks, et nad kogeksid Jumalikuga üksolemise kooskõla. Pühendumisele (bhakti) tuleb bhadžanites (pühendumuslikus laulmises) anda esimene ja kõige tähtsam koht. Sellised bhadžanid on vaimselt tõhusad. Laske seega armastusel lisada lauludele väärtust ja laske Issandale suunatud intensiivsel armastusel ja puhtal pühendumusel voolata iga lauldud laulu kaudu.

- Jumalik esinemine, 08. oktoober 1986

Pühakirjad soovitavad eriliselt kõigile gnjaana jagnatGnjaana ei tähenda lihtsalt õpetlastelt ja raamatutest ammutatud teadmisi, vaid tegelikult nende teadmiste järgi käitumist. Teadmised ei saa iial küpseda tarkuseks senikaua, kui ego nõuab oma ihade rahuldamiseks tulemusi. Kui ego haihtub, särab teadmine Tarkusena. Kui ohvritalitusi (jagnasid) teostatakse ainult maailmarahu ja õitsengu heaks, siis jõuavad nad Jumalani. Gnjaana avaldab, et igas ohvritoomises on Jumal nii Ärgitajaks, Edendajaks, Ohvritoojaks, Ohvrianniks, saavutatavaks Tulemuseks ja selle tulemuse Saajaks. Jumal on iga pühitsetud ohverduse tarbija, Ta on jagna Hoidjaks-Valvuriks ja selle teostajaks. Ta on kõik – aga vaid siis, kui Ta on kõik, saab ohvritoomise tegu muutuda tõeliseks jagnaks. Kui selline suhtumine imbub kõigisse tegudesse ja kogu tegevusse, pühitseb see iga teie eluhetke ja teeb sellest ohvritoomise (jagna).

- Jumalik esinemine, 2. oktoober 1981

Inimesed toetuvad gurudele mantrate (enda vaimseks ülendamiseks vajalike korratavate müstiliselt võimsate vormelite) saamiseks; teised otsivad ravitsejaid ja pühasid munki, et saada neilt jantraid (kurjade jõudude eemalhoidmiseks vajalikke esoteerilisi talismane; mõned teised jälle õpivad tantraid (salajasi riituseid üliinimlike võimete saavutamiseks) õpetlastelt (pandititelt). Kuid kõik see on vaid asjatu raiskuläinud pingutus. Inimene peaks aksepteerima oma keha kui tantrat, oma hingust kui mantrat ja südant kui jantrat. Ei ole mingit vajadust otsida neid väljaspoolt iseennast. Kui kõik teist tulenevad sõnad on meeldivad, siis muutub teie hingus Rig Veedaks. Kui te piirate kuuldavat ja eelistate kuulata vaid meeldivat kõne, siis muutub kõik kuuldav Sama gaanaks (Sama Veeda esituseks). Kui te teete vaid meeldivaid tegusid, siis kõik teie teod on Jadžur homa (rituaalne ohvritoomine). Siis te sooritate iga päev Veeda Puruuša Jaagnat – ohvritalitust, mis soodustab ja soosib õilsamat ja kõrgeimat Veedalist vaimu.

- Jumalik esinemine, 2. okt 1981

Kui hämmastav on see: te võite saada kõrgema taseme ohvritalitusi, mida te ise saate läbi viia või viivad neid läbi Veeda rituaale oskavad õpetlased. Te võite külastada ja ülistada erinevate pühamute pühadust ja inspireerida teisi võtma ette teekonda neisse paikadesse. Täpselt samuti võite te omandada kõrgemaid pühakirju ja õpetada neid paljudele ja muuta nood kõik ekspertideks. Aga kui paljud teist on saanud oma kehade, meelte ja ekslevate mõistuste valitsejaiks ja on pööranud need katkematu ja muutumatu meelerahu saamiseks sissepoole? Te asute mingi asja ettevõtmiseks teele ja teil on otstarve, sihtmärk ja lõpp silme ees. Kuid kogu ettevõtmine ülendub jaagnaks (ohvritalituseks) vaid siis, kui otstarveks, sihiks ja lõpuks on Jumala ülistamine. Jumal on ohvritalitus, sest Ta on Siht. Tema arm on autasuks. Tema looming on loodud Tema soosingu otsimiseks, Ta ise on kõige tegija, aga ka kõige saaja ja vastuvõtja. Iga tegu, kus tegija ego ei kerki pinnale, muutub Jumalikuks ohvritoomiseks.

- Jumalik esinemine, 2. oktoober 1981

Rõõm on teie sünniõigus, rahu teie seesmine olemus. Issand on teie sau ja tugi. Ärge hüljake seda, ärge laske end juhtida eemale usu teelt pahatahtlike poolt leiutatud juttudest, mida levitavad kiuslikud. Võtke endale üks Jumala nimedest – see võib olla üks Tema lugematutest nimedest, mis teile kõige enam meeldib ja valige samuti nimele vastav vorm ja alustage selle nime kordamist sellest hetkest alates – see on Rõõmu ja Rahu tagav kuninglik tee. See juhib teid vendluse tundeni ja eemaldab vaenulikkuse kaasinimeste vastu. Kui te külvate põllule viljaseemneid, siis mõningaid neist võivad sipelgad ära süüa, uhuda minema vihmad või üles korjata linnud või hävitada kahjurid, kuid siiski mõned seemned väldivad kõike seda ja kasvavad tugevaiks ja paindumatuteks seemikuteks. Täpselt samuti peate teie tegema kõik, et hoida ülal selle sünni privileegi ja püüdma pöörduda tagasi Issanda juurde.

- Jumalik esinemine, 23. november 1960

Inimene ei pääse rahutusest nii kaua, kuni eksisteerib põhimõtteline ignorantsus, kestvat rahuldust ei anna pelk tegevuse või töö vahetus, mis on ajendatud rohkemast mugavusest või vajadusest rahuldada mõnd mööduvat meeldivust. See oleks nagu lootus korrastada asju pimedas ruumis pelga mööbli ümbertõstmisega. Selle asemel saab aga lambivalguses ruumi läbida ilma mööblit ümber tõstmata. Mööblit pole üldse vaja puudutadagi. Täpselt samuti on siin maailmas raske liikuda ringi tõeselt, korrektselt ja rahumeelselt, ilma, et me ei põrkuks kokku mõne takistusega. Kuidas siis saaksite te edu saavutada? Süüdake põlema vaimse tarkuse lamp ja laske tal näidata teile tegelikkust. See lahendab kõik raskused. Te võite väita, et te elate dharma järgi, kuid kas te olete hinnanud oma tehtud tegevusi sellest vaatevinklist, et kas nad on tehtud Jumalikkusele pühendumise vaimus? Kui nii, siis saavad nad autentselt külge dharmalise märgi.

- Dharma Vahini, 3. pt

Te rabelete mittevajalikult ja plaanite mitmeid skeeme, mõeldes neist nii ööl kui päeval. Teie rabelemisele vaatamata läheb teie käte vahelt minema see, mis peab minema. Keha on nagu veemull. Mõistus on nagu hull ahv. Kui te järgite seda hullu ahvi, siis satute hätta. Samal moel, kui te usute kehasse, siis te ei tea, millal see veemullilaadne keha lõhkeb. Miski pole püsiv. Ainult Aatma (Ise, ehk Tõeline Mina) on igavene ja surematu. ‘Mina, ‘Ise’, ‘Jumal’ on kõik erinevad nimed, millega Aatmasvaruupat (Aatma kehastust) kutsutakse. Jumal kehastus Raama, Krišna ja teiste sarnastena ja läbis nende kaudu teatud raskuseid suurte ideaalide näitamiseks. Ja lõpuks lahkusid ka nemad oma surelikest kestadest. Avataarade füüsilised kehad läbivad ka muutuseid, kuid nende kehades olev Jumalik Aatma jääb samaks. See on kõikjalolev, igavene ja muutumatu. Kõigis inimolevustes olev Jumalikkus on üks ja seesama.

- Jumalik esinemine, 1. jaanuar 2009

Teil võib olla määratu suur usk Jumalasse. Kuid aegajalt võib Maaja vägi seda usku õõnestada. Olge seepärast alati valvel. Mahabhaaratas näitasid isegi vankumatud Krišna pühendunud Dharmaradža ja Ardžuna üles kõhklust Krišna nõuannete järgimisel ja neile tuli nende kohust vastavalt Bhišma ja Draupadi kaudu meelde  tuletada. Usk Jumalasse ei tohiks iial kõikuma lüüa. Mitte mingitel tingimustel ega olukorras ei tohiks keegi astuda Jumalike ettekirjutuste vastu. Ükskõik, millisel viisil inimene Jumalat ka ei teeniks ja ei kummardaks ja ükskõik kui pingsalt ei mediteeriks, kui ta aga ületab Issanda käsud, muutuvad need pühendumuslikud praktikad tulutuks. Põhjus on selles, et Issandal ei ole isekaid eesmärke või sihte. Vaid kitsastest ja enesekesksetest motiividest lähtuvalt valivad inimesed Issanda pühade ja õilsate käskude vastu tegutsemise. Isegi väiksed üleastumise teod võivad aja jooksul omandada ohtlikke mõõtmeid.

- Jumalik esinemine, 12. september 1991

Jumal on mõõtmatu. On võimatu mõõta Teda või võrrelda Teda millegagi, sest pole olemas ’teist’, kelle-millega Teda võrrelda. Ta on kõikjalolev. Veedad deklareerivad: “Ta on üks ilma teiseta“ (Ekam eva Advitijam). Jumal tahtis: “Ma Olen Üks, Minust saab palju“ (Ekoham Bahusjaam). Oma Tahte läbi ilmutas Ta ennast paljususena. Kõik religioonid on aksepteerinud seda tõde. Piibel kinnitab: “Jumal lõi inimese Oma kuju järgi.” Niiviisi ilmutus ja tuli Ühest esile paljunäoline kosmos. Teadmiste kasvuga on inimeses olev loomalik loomus vähenenud ja ta on olnud võimeline oma kultuuri arendama ja täiustama. Nagu öeldakse: ’Jumalikkus ilmub inimkujul (Daivam maanusha rupena)’. Ärge seepärast pidage end pelgalt Looduse loominguks, meelte ja füüsiliste elementidega olevuseks. Te olete Jumalikkuse kehastused.

- Jumalik esinemine, 15. september 1988

Te peate mõistma, et igal teol on tagajärg. Iga teo tagajärg sõltub teo iseloomust, nii nagu puu olemus sõltub külvatud seemnest. Inimese tegude tagajärjed on vältimatud ja just sellel eesmärgil pani imperaator Manu paika põhimõtte, et kõik peaksid Dharmat järgima. Tegude tagajärjed võivad ilmneda varem või hljem, kuid nad on määratud ilmnema. Kui te mõtlete Jumalast pidevalt ja teostate kõiki tegevusi jumalike tunnetega, siis kogete te inimlike omaduste õitsemist. Käsitlege igat tegu kui Jumalale pühitsetut. Te ei saa tegusid vältida. Te peate kujundama töö ümber Jumala-kummardamiseks-teenimiseks. Te peate tööd tegema sellises vaimus. Te ei saa tööd palvetamisega asendada. Te peate kombineerima nad omavahel.

- Jumalik esinemine, 31. august 1992

Tõelised sõbrad on need, kes aitavad teil elu ülendada teie ideaalide ja emotsioonide puhastamise kaudu. Need, kes tõmbavad teid suurustlemisse, pedantsusse, põlastusväärsesse meelelahutusse ja tühistesse pilamistesse on teie vaenlased, mitte sõbrad. Tõelisi sõpru ei saa võita ühiskondliku seisuse, välise sära ega sõnaosavusega. Rahaliste sidemetega seotud sõprus katkeb kohe, kui te palute laenatud raha tagasi maksta. Täpselt samuti katkeb sõprus sel samal hetkel, kui te kohustate oma sõpra laenu andmisega. Kuidas saab sõprust kindlustada sõnade või müntidega? Sõprustunne peab aktiveerima igat närvi, läbima igat vererakku ja puhastama igat emotsionaalset  lainet – selles ei ole kohta pisimalgi isekuse raasul. Kaaslust, mis püüab ekspluateerida või pügada isiklikuks kasuks, ei ole võimalik ülendada õilsaks sõpruse omaduseks. Ainus sõber, kes saab vahest seda karmi testi läbida, on Jumal.

- Jumalik esinemine, 24. mail 1973

Tõde (satja) hoiab kosmost ülal, voorus (dharma) kaitseb ja edendab inimkonna rahu. Kõik tegevused peavad olema küllastunud tõe ja vooruste ideaalist. Dharma ei käi kunagi alla, ainult tema praktiseerimine saab alla käia. Seepärast inkarneeruvad Jumalikud kehastused, et taastada usk Dharmasse ja taaselustada selle viljelemist ja näidata, et selle praktika kingib rahu, rõõmu ja küllust. Kui dharmat ignoreeritakse, siis võrdub see pühaduse rüvetamisega, sest Dharma on Jumal ja Jumal on õiglus (Dharma). Inimesed näevad Jumalat pildil, ikoonil või Parise kipskujuna, kuid Jumal on kõige enam ilmutatud õiglases teos (Dharmas). Inimene võib kulutada meeletuid summasid palverännakute ja rituaalide ning tseremooniate peale, kuid need ei vii teda kuidagi Jumalale lähemale. Millist kasu võiks keegi saavutada vaimses vallas, kui Jumala ülistamise kõrval haavavad  ja solvavad nad oma kaasinimesi?

- Jumalik esinemine, 21. juuni 1979

Ma olen tulnud teid reformima ja uueks tegema – ma ei saa lahkuda enne, kui olen selle saavutanud. Isegi, kui te põgenete eest ära enne, kui ma selle tehtud saan, siis ärge mõelge, et te saate minu eest põgeneda. Ma hoian teist kinni. Ma ei muretse, kui te minust lahkute, sest ma ei ootagi mingit suurt rahvahulga kogunemist. Kes andis kõigile siinolijatele käsitsi kirjutatud kutse? Inimesed tulevad siia ise, omal algatusel – tuhandete kaupa – te kiindute minu külge. Mina olen kiindumatu. Ma olen seotud vaid ülesandega. Kuid olge ühes asjas kindlad: kas te tulete minu juurde või mitte, te olete kõik juba minus. Minul on tuhande ema armastus. Ma armastan igaühte teist ja kaitsen teid alati. Mil iganes paistan ma vihane, siis pidage meeles, et see on vaid armastuse teine vorm. Minus ei ole isegi küünemusta jagu viha. Ma väljendan oma pettumust, kui te ei vii end sellisesse vormi, kui ma teilt ootan.

- Jumalik esinemine, 11. veebruar 1964

Te peate end pühendama Dharmale ja tegema alati õiglaseid tegusid (Dharma). Siis elate te rahus ja maailm naudib rahu. Keegi ei omanda tõelist rahu, ega võida keegi ka Jumala armu ühegi teise vahendi kaudu peale õiglase käitumise. Dharma on inimkonna heaolu alusmüüriks, ta on igal ajastul ainsaks muutumatuks tõeks. Kui Dharma ei suuda enam inimelusid ümber kujundada, vaevleb maailm agoonias ja hirmus ja teda piinavad tormilised revolutsioonid. Kui Dharma hiilgus ei suuda inimsuhteid valgustada, looritab inimesi kurbus. Kõik religioonid ja pühakirjad kuulutavad Dharmat ja teadustavad valjusti tema hiilgust. Dharmalise tegevuse oja ei tohiks iialgi ära kuivada – kui tema jahedad veed katkestavad oma voolamise, on õnnetus kindel tulema. Jumal on Dharma kehastus, Tema Armu saab võita vaid Dharma läbi.

- Dharma Vahini, 1. pt

Ärge laskuge kunagi tööpõlgusse ega meeleheitesse. Kannatage kaotust ja kurbust rõõmuga, sest need aitavad teie isiksust karastada. Teemante leitakse kivide hulgast ja kulla kättesaamiseks tuleb õhkida terved kihid. Järgige parimate ravitulemuste saamiseks arsti kirjutatud ja pealesunnitud ranget režiimi. Teie ’auto’ aku laadib end täis vaid siis, kui te tulete Puttaparthisse või kui te lähete mõnda teise pühasse paika. Vähemasti peaks see olema teie palverännaku eesmärgiks. Laadige oma vaimsete pingutuste aku täis ja kui olete tulnud koju tagasi, ärge hoidke siis oma ’autot’ jõudeolekus. Kui te teete niiviisi, siis teie aku laeb end tühjaks – sõitke sellega ringi ja aku laeb ennast ise. Ja kui te ei käi jätkuvalt pühas seltskonnas, ei käitu hästi, ei osale pühendumuslikes laulmistes ja Jumala Nime meenutamises teie elu osana, siis läheb kogu see akulaadimine raisku.

- Jumalik esinemine, 25. juuni, 1960

Guru tõeline tähendus on: ‘See, kes on väljaspool omadusi ja vorme, Ülim Ise (Tõeline Mina (Brahman)’. Kui see Ise on teis, kus on siis vajadus Guru otsimise järele? Teisi õpetaval õpetajal on olnud endalgi õpetaja. Tõeline Guru on see, kelle üleval ei ole ühtki teist Guru. Sanskriti tekstilõiku, mis ülistab Gurut kui Brahmat, Višnut ja Mahešvarat, on valesti tõlgendatud.Õige lähenemine on see, kui Brahmat, Višnut ja Mahešvarat peetakse oma Guruks. Neid kolme tähistavad kolm guunat, ehk omadust: Brahmat tähistab Radžas, Višnut Sattva ja Šivat sümboliseerib Tamas. Kogu kosmos moodustub kolmest guunast ja nad asuvad ka teis. Kolmainsus asub kolme guuna näol igas inimsüdames. Seega olete te iseendi Guruks. Te ei pea otsima Teda mujalt. Te peaksite kogu aeg tundma oma seesolevat jumalikkust, mis asub samuti kõigis teistes. Kui te aitate ja toidate kedagi teist, siis peate te tundma, et teis olev Jumalikkus toidab Jumalikkust teistes.

- Jumalik esinemine, 1. jaanuar 1996

Enda kinnistamisel Issanda Kõikjalolemise kujustamisel ei ole mingeid ajalisi ega ruumilisi piiranguid. Selleks ei ole ükski koht püha, ega aeg eriline. Mil iganes naudib mõistus Jumaliku kujustamist, siis just see koht on püha. Just see hetk on püha, mil iganes ta seda teeb. Muistsed targad ja pühakirjad avaldasid samuti meile, et Jumalale mediteerimiseks ei ole kinnitatud aega ega kohta. Seega, mediteerige iga kord ja igas kohas, kus teie mõistus seda soovib. Maailm saavutab õitsengu vaid distsiplineeritud ja puhta südamega hingede kaudu, nemad esindavad Maa soola. Püüdes edendada maailma heaolu, peaks igaüks sellest hetkest alates palvetama õilsate ja pühade allatuleku eest ja püüdma olla suurvaimude õnnistuse väärilised. Igal õhtul, kui te lähete puhkama, tuletage neid mõtteid meelde ja püüdke unustada päeva kannatused.

- Prema Vahini, 73. peatükk

Armastuse kehastused! Kõvasti tööd tegeval talumehel puudub hirm nälga jäämise ees. Jumala nime kordajal pole hirmu maiste murede pärast. Vähese jutuga inimene saab vabaks vaenulikkusest ja vihast. Üleliigse lobisemisega langevad inimesed tülide ohvriks. Seega peaks igaüks viljelema mõõdukust kõnes. Vaoshoitus kõnelemises soodustab sõbralikke tundeid. Kes on ettevaatlik käitumises, tehes kõiki tegusid peale põhjalikku kaalutlemist, ei pea kartma mingit ohtu. Kõik need ettekirjutused on seotud haridusega. Tõeline haridus sisaldab rahuliku elu elamise teadmist. See on märk väga haritud inimesest. Lisaks oma karjääri edendamisele, peaksite te püüdlema maailmarahu poole, sest te kõik olete osaks maailmakogukonnast. Teie heaolu on lähedalt seotud maailma heaoluga. Seega peaksite te loobuma kõigist kitsastest tunnetest ja võtma omaks ühtsuse tunde kõigiga ja vendluse Jumalikkusega.

- Jumalik esinemine, 14. jaanuar 1996

Inimesed tegelevad ilmaruumi uurimisega, aga ei tee vähimatki pingutust seesoleva Jumalikkuse uurimiseks. Mis kasu on eksperimentidest kosmoses, kui ei ole tõelist inimlike omaduste viljelemist, nagu ema, isa ja õpetaja austamine oma tegevuses? Tänapäeva inimesed elavad inimkehas, kuid on täidetud elajalike omadustega. Pühakirjad deklareerivad, et surematust on võimalik saavutada vaid loobumise (tjaaga) läbi, mitte aga tegevuste, rikkuse või järelkasvu kaudu. Millest tuleks loobuda? Halbadest omadustest tuleb loobuda ja neist lahti öelda. Viljelege armastust Jumala vastu ja patu kartust ning õige käitumise pidevat järgimist oma seesoleva jumalikku loomuse ilmutamiseks. Kui te kardate pattu ja armastate Jumalat, siis ei saa te laskuda moraalitutesse tegevustesse, tagades automaatselt ühiskonnas viljeldava kõlbelisuse. Jumalat saab kogeda vaid kogemuste (experience), mitte eksperimentide läbi. Järgige seepärast hoolikalt ja siiralt oma valitud vaimseid praktikaid.

- Jumalik esinemine, 5. juuni 1994

Te peate olema ettevaatlikud isegi Jumala-teostamise teemadega. Ükskõik, milliseid ebamugavusi inimene ka ei kohtaks, peaks ta katkematult ja mingite täiustamisteta jätkama oma vaimsete distsipliinide teostamisega. Samuti ei peaks inimene vahetama seda jumalikku nime, mida ta on armastanud, kalliks pidanud ja kordamiseks valinud. Keskendumine on võimatu, kui seda nime iga paari päeva tagant vahetatakse. Mõistus ei saavuta niiviisi sihikindlust. Kogu vaimse distsipliini lõplikuks eesmärgiks on sihikindlus. Vältige seepärast pidevat uute Issanda nimede ja vormide omaksvõttu ja hülgamist. Ühtainumast nime tuleb kasutada nimekordamise (džapa) ja meditatsiooni käigus. Inimene peab saama ka tugeva veendumuse osaliseks, et kõik Jumala nimed ja vormid on selle korratava nime ja vormi omad. Teie valitud nimi ei tohiks tekitada vähimatki ebameeldivuse või võõrandumise tunnet.

- Prema Vahini, 64. peatükk

Te võite küsida: “Kuidas võin ma väita: Aham Brahmasmi (Mina Olen Jumal)?” Jah, te võite seda teha. Kuid esmalt mõistke Ahami,  ‘Mina’, Jumalikku Printsiipi. Pühakirjad deklareerivad – Ekam Eva adhvithejam Brahma – Absoluut on Üks ilma teiseta. Kuigi inimesed kummardavad Absoluuti erinevate nimede ja vormidega, on Ülim Tegelikkus vaid üks ja ainus. Just niisamuti, nagu sama isikut kutsutakse erinevate inimeste poolt erinevatel aegadel erinevate nimedega, on ka Jumalal palju nimesid ja vorme – kõik need on inimmõistuse looming. Pühakirjad deklareerivad empaatiliselt, et Issand on nimetu ja omadusteta Igavene Tegelikkus. Mõistke õigesti Ahami (Mina) tõelist ja Jumalikku olemust. ’Mina’ on teie keha, meelte ja intellekti isand ja on kogu kosmost täitvaks väeks.

- Prema Vahini, 59. peatükk

Ma tahan, et te saavutaksite oma elus kontrolli viie eluliselt tähtsa asja üle: (1) ‘Ärge raisake raha.’ Mõistke, et raha kuritarvitamine on paheline. Kui te tahate Bhagavani pilti kodus hoida, jätke endale vaid üks. Milleks raisata raha paljude ostmisele? (2) ‘Ärge raisake toitu.’ Mõistke, et toit on Jumal.’ (3) ‘Ärge raisake aega.’ Aeg on Jumal. Raisatud aeg on rasiatud elu. (4) ‘Ärge raisake energiat.’ Mõistke, et siis kui te kõnelete, kuulete, tegutsete või mõtlete, kulub energiat. Ärge raisake oma energiat asjata neis tegevustes. (5) ‘Ärge unustage Jumalat ühelgi hetkel – mida te eales ka ei teeks’. Jumal on kõikjal, ükskõik, kuhu te ka ei läheks. Ta on alati teiega, teie kõrval, teie ümber. Seega pole Jumalale palvetamiseks vajadust minna mõnda templisse. Teie süda on teie tempel. Pöörake oma nägemine sissepoole ja mõistke Aatmalist Printsiipi.

- Jumalik esinemine, 23. november 1997

Armastuse kehastused! Kus on olemas kuus omadust: innukus, otsusekindlus, vaprus, arukus, võimekus ja kangelaslikkus, seal ilmutab end ka Jumalik abi. Igas valdkonnas ja igal ajal on edu sellele kindlustatud, kes on varustatud nende kuue hinnalise omadusega. Need aitavad teil seista silmitsi ja ületada aeg-ajalt erinevaid raskusi ja panustada teie igakülgseks heaoluks. Nii nagu õpilane peab läbima erinevaid eksameid ja teste, pannakse ka need omadused proovile. Selliseid proovilepanekud on teie trepiastmeteks teel kõrgemate saavutuste poole. Need katsumused tulevad kaotuste, hädade, valu, kannatuste ja laimu näol. Kahjuks puudub paljudel õpilastel ja ka vanematel inimestel piisav usk endasse ja neist on saanud kerge saak rahutusele, seda tänu nendepoolsele meelelistesse naudingutesse laskumisele. Noorus, õpilased ja kõik teisedki peavad arendama usku endasse, ehk eneseusaldust. Tegelikult peaks eneseusaldus olema iga isiku eluhinguseks. Arendage sellist usku endasse ja asuge usuga Jumalasse oma elu teekonnale.

- Jumalik esinemine, 23. jaanuar 1997

See inimsünd on lugematute heade tegude tagajärg ja seda ei tohiks kõrvale heita – võimalust tuleb täielikult ära kasutada. Nagu ütleb Kena-upanišaad: “Seda praegust imelist elu ei tohiks minema visata (Na Tšath Iha Avedheen Mahathee Vinaštih)”. Kui enesepäästmiseks on palju võimalusi, kas pole mitte suur kaotus see, kui ühtki mõtet ei pühendata pääsemise teedele? Katha-upanišaad rõhutab, “Ärgake, tõuske üles! (Uttišthata! Džagratha!).” Need, keda erutavad kahtlused selle kohta, mida omaks võtta ja mida kõrvale heita, need, kes on illusioonist pimestatud ja need, kes ei suuda teha vahet valgusel ja pimedusel, surmal ja surematusel — kõik need peaksid minema suursuguste ja suurte inimeste juurde, kes võivad näidata neile teed kogu loomise aluseks oleva ennastvalgustanud igavese tõe mõistmise juurde. Niiviisi sulanduvad nii see maailm, kui ka taevas ühtsesse hiilgusse. Selle teostumise tarbeks peaks teil olema sügav püüdlus ja kõva distsiplineeritud praktika.

- Prema Vahini, 57. peatükk

Deho Devalaya – keha on Issanda tempel. Te veedate oma igapäeva teekonda templiga, mille seesmises pühamus asub Jumal. Keha ei ole liha ja luude kogum. See on keskkond pühitsetud võngete (mantrate) jaoks, mis päästavad teid, kui neile mediteerida. Keha on peale pikki ajastuid kestnud võitlust ära teenitud pühitsetud tööriist. Ta on varustatud arutlemisvõime ja tunnetega ja teda saab kasutada kurbusest ja pahelisusest pääsemiseks. Austage teda sellisena, hoidke teda heas konditsioonis nii, et ta võiks seda kõrgeimat otstarvet teenida. Kandke tema eest hoolt isegi veel hoolikamalt, kui te kannate hoolt tellistest ja mördist maja eest, milles te elate ja hoidke endas alati veendumust, et keha pole muud, kui Jumalik tööriist. Kasutage teda sel pühal otstarbel, milleks ta on loodud ja teile kingitud.

- Jumalik esinemine, 3. veebruar 1964

Egoism on kõige ohtlikum illusioon, mis tuleb õhku lasta ja hävitada. Isegi Ardžunal oli see olemas. Ühel päeval peale lahingut, kui Krišna tõi sõjavankri laagrisse tagasi, tahtis Ardžuna, et sarnaselt teistele sõjavankrijuhtidele, tuleks ka Krišna vankrilt esimesena maha. Isand peaks astuma vanrkilt maha peale seda, kui kaarikujuht on talle ukse avanud – kas pole nii? Krišna keeldus ja nõudis, et Ardžuna laskuks enne teda. Lõpuks Krišna võitis. Ardžuna tuli alla ja niipea, kui Krišna alla laskus ja maapinda puudutas, süttis kaarik leekides põlema. Kui aga Krišna oleks esimesena laskunud!? Oli tõsi, et kaarikut tabasid mitmed tulenooled, millistel oli võime sõjavanker tuhaks põletada, kuid Kiršna kohaloleku tõttu ei saanud nende vägi end ilmutada. See vaatepilt muutis Ardžuna alandlikuks, tema egoism sai jõhkra šoki. Ta mõistis, et iga Issanda tegu oli tähenduslik.

- Jumalik esinemine, 14. jaanuar 1964

Kui te kannate siniseid prille, siis näete te vaid sinist, kuigi Loodus sädeleb paljudes värvides. Kui maailm paistab teile erinevustest täidetuna, siis tuleneb see teis olevast vigasusest. Kui kõik paistab teile ühe armastusena, siis ka see on vaid teie armastus. Seesolev tunne on peapõhjus kõigele. Kui teis on seesmised vead, siis näib ka maailm vigasena. Kui te ei tea endas ühtki viga olevat, siis ei leia neid isegi otsides, sest te lihtsalt ei tea neid. Nüüd võib siis tekkida küsimus, et kas Issandas Endas võib olla vigu, kuna ka Terma otsib vigu. Ei, Issand otsib vaid headust. Ta ei hinda rikkuse, päritolu, seisuse, staatuse või soo järgi. Ta näeb vaid õiglust (sadbhava). Ta peab sellist õiglust omavaid Oma armu vääriliseks, vaatamata sellele, kes nad on või mis nad on. Arendage seepärast headust. Elage ja tegutsege rõõmus ja armastuses. Neist kahest piisab – nendega on võimalik ilma nurjumiseta pääsemist saavutada.

- Prema Vahini, 47. peatükk

Inimesed on armastust täis. Nende südamed on halastuse allikad. Neile on võimaldatud tõene kõne. Rahu on inimmõistuse loomujooneks, see on tema seesmine omadus. Rahu otsimiseks pole vaja minna kusagile mujale. Nõnda, nagu kuld ja hõbe lebavad maa sees ja pärlid ning korallid mere põhjas, on rahu ja rõõm peidus mõistuse tegevustes. Soovides neid peidetud aardeid omandada ja sukeldudes ning pöörates oma mentaalsed tegevused sissepoole, täitub inimene armastusega. Inimeseks saab kutsuda vaid seda, kes on niiviisi täidetud armastusest ja kes elab selle armastuse valguses. Armastuseta on vaid deemonid, koletised ja inimeselaadsed madalamad olevused. See püha armastuse omadus ei kõigu tema kohalolekul – ta on alati muutusteta kohal. See on ainus ja jagamatu. Armastusest rikastatud inimesed on võimetud haavama teisi, olema isekad, ebaõiged, vääralt ja ebaõigelt käituvad.

- Prema Vahini, 47. peatükk

Isand tuleb päästma mitte vaid ühte head isikut illusioonist, vaid tervet inimkonda. Ta omandab kuju, mida inimesed saaksid armastada, omaks võtta ja austada. Ta annab teie endi keelt kõneldes teile rõõmu ja julgust. Ainus plekk, mis tuleb teie mõistuse ja Isanda vahele on illusioon. Illusioon on sarnane raevukale koerale, kes ei lase kedagi Isanda ligi tulla. Te võite temast mööda pääseda, kui kutsute Isandat valjusti, et Ta Ise tuleks alla ja saadaks teid Enda koju. See tähendab, et te peaksite Tema läheduse saavutamiseks võitma esmalt Tema armu. Illusioon on Isanda lemmikloom, seega ei tee ta teile kahju, kui Isand käsib tal teid mitte kahjustada. Täpselt nagu te annate kullassepale katkise või lömmis ehte ja saate tagasi kauni juveeli – nii usaldage ka oma mõistus Issandale. See vajab kindlasti parandamist, kui mitte täielikku ümberehitamist.

- Jumalik esinemine 1. jaanuar 1964

Kella minutiosuti on individuaalne hing. See käib aina ringi – tunniosuti liigub vaikselt ja aegamisi, väärikusega. Tunniosuti on Ülihing. Kord tunni jooksul kohtuvad need kaks, kuid individuaalne hing ei saa iialgi seda kinnistatud täiuslikkust. Ta kaotab jälle ja uuesti hinnalise võimaluse ja peab asuma aina uuele ja uuele ringile. Vabanemine juhtub siis, kui need kaks sulanduvad kokku ja järele jääb vaid Üks. Nii nagu siidiuss, mis keerutab iseendast kookoni, mis osutub tema hauakambriks, nii ketravad inimesed oma mõistusest puuri, millesse nad lõksu jäävad. Määra mõistusele Issanda teenimise ülesanne ja ta taltub. Andke oma mõistus Issandale. Unustage minevik ja ärge muretsege tuleviku vigade pärast. Tooge oma mällu vaid need asjad, mis on meeles pidamist väärt ja järgige püüdlikult vaimseid praktikaid. Siis saavutate te vaimset edu.

- Jumalik esinemine, 1. jaanuar 1964

Mis kasu on kaevu planeerimisest, kui maja on leekides? Kus on siin aega kaevamiseks? Millal ükskord sealt vett saadakse? Ja millal tuli ära kustutakse? See on võimatu ettevõtmine! Kui kaev oleks olnud kohe valmis, sellistel juhtudel oleks abi olnud väga suur. Jumalale kujustamise alustamine elu viimastel hetkedel on nagu kaevu kaevamisega alustamine siis, kui maja on juba üleni leekides. Varustage seetõttu ennast juba nüüd, kujustades Jumalale aina ja uuesti, et te suudaksite lõpu lähenendes seista kindlal alusel. Alustage juba täna selle vaimse distsipliiniga, mida tuleks teha homme. Alustage kohe sellega, mida oleks vaja teha täna! Inimene ei tea, mis on tal varuks järgmisel hetkel – seetõttu ei tohiks viivitada vaimsete praktikatega tegelemisega. Selleks on ka füüsilist visadust vaja, seega tuleb ka keha eest hoolt kanda – kuigi üleliigne hoolitsemine toob kahju. Hädavajalikul tasemel tuleb keha eest hoolitseda suure tähelepanuga.

- Prema Vahini, 41. peatükk

Inimkeha on Aatmale katteks, anumaks. Elementidest on vesi ja õhk kehaga lähedalt seotud. Seetõttu ei tunnetata tuumaks olevat Aatmalist Printsiipi. Inimesed on kaotanud teadlikkuse Tõest kui printsiibist. Aatma asub kehas, aga ei ole osa kehast. Kuigi Aatma Printsiip on kehas aktiivne, ei kuulu ta keha juurde. Silmade nägemisvõime ja kõrvade kuulmisvõime on Aatma poolt antud. Silmi ja kõrvu toidab ja hoiab ülal Kõiketeadev Jumalik Printsiip. Teie hing (Jumalik Mina) on tõeline ‘Mina’, ehk Tahe (Sankalpa). Kosmose koostisosadena olevad elemendid (eeter, õhk, tuli, vesi ja maa) toimivad vaid neid virgutava ülima tarkuse etteütlemise alusel. Kogu kinnistunud, kui ka liikuvate elavate olevuste maailm toetub ülimale tarkusele. See ülim tarkus on Aatma, Brahman ja nähtav objektiivne maailm.

- Suutra Vahini, 5. peatükk

Gayatri mantra on kuninglik tee Jumalikkuse juurde. Tema retsiteerimiseks pole olemas kindlat aega. Vaatamata sellele teeb noortele tsölibaatidele (brahmatšaaridele) head ja toob suurimat kasu, kui lugeda seda hommikuste ja õhtuste videvikutundide ajal. Kuna Jumalikkus on ajast ja ruumist väljapool, siis on Tema nime kordamine sobiv ükskõik kus ja ükskõik millal. Bhagavata deklareerib: “Sarvadaa, sarvatra, sarva kalešu Hari tšintanaam – kujustage alati, igal ajal ja kõikjal Jumalale.” Te peate õppima mõtlema Jumalast kõiges, mida te näete, mida te teete ja mida iganes te puudutate. Te peate mõistma, et te mängite sellel kosmilisel näitelaval ajutisi rolle. Kui mäng on läbi, siis peate te minema tagasi oma Jumalikku Isesse. Te peate puhastama oma elud regulaarse Gayatri mantra retsiteerimise läbi ja olema õiglase elamise kaudu eeskujuks.

- Jumalik esinemine, 17. märts 1983

Nii kaua, kui isik on kõrkust täis, ei taha mitte keegi, isegi mitte tema abikaasa, ega lapsed teda armastada. Te peate heitma endalt oma ego ja ülbuse, selleks, et isegi teie pere saaks teid armastada. Te kannatate kindlasti kurbuse ja hädade käes nii kaua, kuni te kaldute vihastama. Vaid vihast loobudes saate te olla õnnelik. Senikaua, kuni te suurendate oma soove, on teil pidevalt puudus kõigest. Kontrollige oma soove ja te saavutate õitsengu. Ahnus muudab inimese õnnetuks ja armetuks. Neist loobudes võite elada nauditavat ja rahulikku elu. Inimrass, kogu maailm ja selles asuvad objektid on seotud armastuse sidemega. Selle tõe alusel me palvetamegi: “Samastha-Lokaa-Sukhino Bhavanthu”(Olgu kõik olevused kõigis maailmades õnnelikud).

- Jumalik esinemine, 17. juuli 1997

Individuaalne Ise (džiivi) usub, et ta on tervikust, Universaalsest eraldatud ja et ta on allutatud soovidele ja meeleheitele, armastusele ja vihkamisele, kurbusele ja rõõmule ja et teda tõmbab nime ja vormi maailm. Sellist isikut saab iseloomustada kui ’köidikuis olevat’ ja ta vajab kiiresti vabanemist. Selleks, et vabaneda, peate te loobuma sõltuvusest ja kiindumusest loodu (prakriti) külge. Pime ei saa päästa pimedat. Kuidas saab keegi teine sama abitu isik kõrvaldada nende vaesust, kannatusi ja valu? Vaene pöördub selle poole, kel on külluslikult, nägemispuudega inimene otsib juhatust nägijailt. Täpselt samuti peab loomise duaalsusest pimestatud ja köidetud inimene otsima peavarju Jumaliku Hinge (Aatma) ammendamatus kaastunde, väe ja tarkuse aardes. Siis saate te vabaks hädadest ja kurbusest ja naudite vaimse õndsuse (Ananda) rikkust.

- Suutra Vahini, 6. peatükk

Teie kaasasündinud soovid ja muljed (samskaarad) teevad või rikuvad teid kui indiviidi (džiivit). Muljed (Samskaarad) on astmed, mis viivad kõiki individuaalseid hingi eesmärgi poole. Teie mõtted panevad teid kogema ja kahlama läbi saavutuste, kaotuste ja kurbuse. Kuid Issandat võite saavutada vaid läbi õilsate mõtete ja õiglaste tegude. Seega peab iga indiviid olema täielikult tegev vaid heade tegudega (sath-karmadega). Õige käitumine on kõige autentsem Jumala-kummardamise ja teenimise vorm (pudža). See on parimaks Issanda meenutamise vormiks. See on ülim pühendumuslik laul. See levitab armastust ilma vahet tegemata ja eristamata. Kui kellegi kohustus on täidetud õiglaselt ja isetult, saab sellest armastav Issanda teenimine. Tegelge selliste õilsate tegudega (karmadega). Nautige katkematult mõtteid Jumalast. See on kuninglik tee selle eesmärgi suunas, milleni peate jõudma.

- Prema Vahini, 29. peatükk

Iga elusolend alustab toidust ja januneb aegamisi vaimse õndsuse tipuni jõudmise järele. Olgu kõik teie pingutused ja ettevõtmised suunatud vaimse õndsuse saavutamisele. Taithirija Upanišaad heidab selgesti valgust vaimsele õndsusele kui sünni, kasvamise, vananemise ja surma tagasundijale. Ta ütleb, et kõik on sündinud vaimses õndsuses, elavad selle nimel ja surevad, et seda saavutada. Kuidas aga saab Brahman olla vaimne õndsus (ananda)? Pühakirjad selgitavad: ‘Om ithjekaakšaram Brahman – Om, see ainus hävimatu silp, on Brahman.’ Samuti öeldakse: Aatma (indiviidis olev Jumalik Ise) on Brahman (Jumal). Seetõttu on kolm mõistet: Aatma, Brahman ja Om eristamatult üks ja seesama. Pühakirjad (Brahma Suutrad) avaldavad, et väline universum, mille aluseks on Jumalikkus (Brahman)ja seesmine universum on identsed ja neid ei ole võimalik eristada.

- Suutra Vahini, 2. peatükk

Hoidke Issandast kinni, kui te seisate elus silmitsi hädadega ja võitlete. Sisendamaks väiksesse lapsesse julgust, sunnib ema teda astuma mõnd sammu, kuid ta ei lase lapsel kukkuda. Kui laps hakkab tuikuma ja tasakaalu kaotama, tormab ema talle selja tagant ligi ja püüab lapse kinni. Ka Issanda silmad on iga üksiku hinge (džiivi) peal. Tema käes on inimkonna tuulelohe nöörid. Vahel võib Ta neid tõmmata ja teinekord võib ta nad lõdvaks lasta. Olge mureta ja usaldav, mida iganes Ta ka teeb, sest Tema hoiab teie elunööri. See tugev usk täidab teid armastuse essentsiga (prema-rasa). Nöör on armastuse ja armu side ja iga indiviid (tuulelohe) on sedaviisi seotud Issanda külge. Sellel teel käimine on ainus, mida te peate tegema armastuse ja hiilguse sideme tugevdamiseks.

- Prema Vahini, 29. peatükk

Kakskümmend haamrilööki ei pruugi kivi purustada, kuid kahekümne esimene võib. Kas see siis tähendab, et kakskümmend lööki olid kasutud? Ei. Lõplik edu oli kõigi löökide kogunenud mõju tulemus. Teie mõistus on pidevalt tegev maise võitlusega – nii seesmise kui välisega. Pole vajagi öelda, et alati ei saada teid edu. Kuid tegeldes heade töödega ja rikastades oma mõistust Jumala armastamisega, saavutate te igavesti kestva õndsuse. Kui teie mõistus toetub Issandale, siis tõmmatakse teid automaatselt vaid heade tegude suunas. Kõigi vaimsete praktikate sihiks on mõistuse purustamine ja ühel päeval – nii nagu kahekümne esimene löök purustas kivi, õnnestub ühel heal teol teie mõistus hävitada. Seega ei lähe ükski heategu iial raisku, iga väike tegu loeb. Immutage iga eluhetk armastusega läbi. Siis ei julge pahelised kalduvused teie teed takistama tulla.

- Prema Vahini, 28. peatükk

Surm jälitab elu igavesti. Kuid inimesed ei kannata isegi sõna „surm“mainimist. Selle sõna kuulmist peetakse halvaendeliseks. Kõik võib olla ebakindel, surm aga on kindel. Seda seadust pole võimalik muuta. Ükskõik, kui talumatu see ka poleks, siis iga elav olevus saab sünniga pileti surma jaama ja iga hetk viib teda aina lähemale ja lähemale. Samsaara(elu)rong, millel te sõidate, viib teid sinna sihtkohta, vaatamata sellele, kas te istute sel teekonnal vaikselt, lesite pikali olles, mediteerite või laulate. Tundke see tõde ära ja pöörake oma mõistus ümber heade mentaalsete kalduvuste (samskaarade) suunas. Igaüks peab end rangelt uurima, tuvastama defektid ja püüdma neid korrigeerida. Kui inimesed avastavad ja saavad aru oma vigadest, siis oleks see nagu uuestisünd. Siis alustavad inimesed uuesti – uuest lapsepõlvest. See on tõeline ärkamise hetk.

- Prema Vahini, 27. peatükk

Jumal on tarkus. Jumal elutseb igas olevuses. Jumalat teatakse erinevate nimede kaudu ja neist kõige suurepärasem ja sobivam on Sat-Tšit-Ananda. Sat tähendab toda, mis on muutumatu kõigis kolmes ajaperioodis – minevikus, olevikus ja tulevikus. Range Tõe järgimine võimaldab teil Sat’i kogeda. Tšit tähendab totaalset teadlikkust või täielikku teadmist – see on too, mis võimaldab kellelgi kogeda Jumalikkust kõigis Tema aspektides. Kui kord on kogetud Sat’i ja Tšit’i, siis järgneb neile Ananda ehk õndsus automaatselt. Inimkeha on ajutine ja tema antav nauding on samuti mööduv. On mõttetu otsida igavest õndsust kaduvate vahendite abil. Keha annab vaid ajutist, kehalist naudingut ja mõistus võib parimal juhul anda väheseks ajaks mentaalset naudingut. Seepärast peata te otsima seda, mis on igavene, püsiv – st Õndsust. Jumal on Tõde, Jumal on Õndsus. Otsige seepärast Jumalat ja elage Õndsuses.

- Jumalik esinemine, 21. mai 2000

Veedad ütlevad: “Mathru devo bhava: austage oma ema kui Jumalat.”Te peate austama oma ema, kes on teid armastuse, hoole ja ohverdamistega üles kasvatanud. Kui kellegi süda on nii kõva, et see ei sula ema anumiste peale, siis selline inimene ei vääri muud kui naerualuseks olemist. Armastage ja austage alati, alati oma ema, emamaad, oma emakeelt ja järgige tema kultuuri. Ärge iial arendage vihkamist teiste vastu, nende keele või kultuuri vastu. Toitke ja rikastage ilma igasuguse kõhkluseta oma emakeelt ja kodumaad kogu oma energia ja edenemisega, nii palju kui te saate. Hoidke end selleks sobivana, kasutades parimal moel kõiki saadaolevaid võimalusi. Arendage oma iseloomu, nagu ka arukust ja tervist. Kõige usaldusväärseim väe allikas on teie sees, mitte rahas, sugulastes või füüsilises taiplikkuses – vaid teis endis – teie Hingena (Aatma). Õppige teda tundma, süüvige temasse, ammutage temast ülalpidamist, nähke teda kõiges ja teenige teda kõiges.

- Jumalik esinemine, 27. novembril 1965

Igaüks tahab õnnelik olla. Selline soov on loomulik ja tuleneb tõsiasjast, et õndsus on teie tõeline loomus. Õndsus on Jumal, kuid miskipärast ei saa inimesed sellest aru. Te olete sündinud rõõmust (ananda), teie elu aluseks on õndsus (ananda) ja teie sihiks peab ka olema õndsus. Tõeliselt öeldes ei ole raske teada, mis peaks olema elu aluseks ja eesmärgiks. Prahlada sai sellest aru! Ta mõistis, et Jumal on Kõikjalolev ja nägi ühtsust mitmekesisuses. Ta tajus selgelt, et Narajaana on loomises kõige aluseks ja alistus rõõmuga Temale. Tema isa Hiranyakasipu oli risti vastupidine. Ta nägi ühtsuses paljusust ja see eri nimede ja vormidega Loomise paljusus eksitas teda. Saage selgelt aru, et te pärinete Jumalast ja et teie lõplik sihtpunk on samuti Jumal. Õndsus peaks olema teie elu sihiks – otsige seega teda kogu oma siirusega.

- Jumalik esinemine, 21. mai 2000

Inimesed on nii sügavalt süüvinud oma eludesse, et vahel näib ööpäeva 24 tunnist isegi väheseks jäävat. Joomine, söömine, lugemine, jalutamine, istumine, vihkamine, unistamine, kiitlemine, ülistamine, töinamine, naermine, janunemine, lootmine – need kõik moodustavadki teie päeva. Kõik need tegevused on seesmiselt seotud teie mõistusega. Seetõttu on teie elu kogum iseloomu mõjutavatest kaasasündinud ihadest (samskaarad). Teie elu läbinud nii head kui halvad sündmused ja tegevused, millised te vahest olete ära unustanud läbi teiste järgnevate sündmuste – on ikkagi jätnud mõistusesse jäänukjälje nende tagajärgedest. Kui te püüate voodisse heites meenutada kogu päeva sündmusi, siis mäletate te vaid mõningaid – mitte kõike. Kui nii on lood  ainsa päeva juhtumistega, mida siis saab öelda elus ettetulevate mitme kuu või aasta taguste sündmuste kohta? Kui teie lõpp läheneb, siis mäletate te vaid mõninigaid väga sügavasti juurdunud muljeid. Seepärast on elu rõõmsaks lõpuleviimiseks distsiplineeritud püüdlus hädavajalik.

- Prema Vahini,  2. pt.

Te võite teha ükskõik millisel hulgal vaimseid praktikaid, kuid ärge unustage Jumala nime isegi hetkeks. Siis olete te kaitstud. Ärge tehke iial midagi, mis viib teid Jumalast eemale. Te võite palve läbi kõike saavutada. Te ei pea palvetama valjusti, on piisav, kuid te palvetate mõtteis. Mõned inimesed saavad valesti aru, et Jumal ei tule neile appi, kui nad valjusti ei palveta. Jumal asub teie südameis. Ta kuulab teie palveid kogu aeg. Kui te püüdlete Tema armu saamise poole, siis peate Teda katkematult kujustama. Maised raskused tulevad ja lähevad. Ärge tähtsustage neid üle. Palve läbi saate te üle igast raskusest. Vaid Jumala arm on tõeline ja igikestev. Jumal kaitses paljude pühendunute elusid ja vastuseks nende palvetele leevendas nende kannatusi. Pingutage siis Jumala armu ärateenimiseks kõvasti.

- Jumalik esinemine, 21. juuli 2005

Õpetlased ütlevad, et karmast pääseda pole võimalik. Nende öeldu vastab tõele vaid teatud ulatuses. Nüüd aga võite mõelda, kas karma tagajärgedest pääsemiseks on olemas mingi tee. Jah, see on kõigile võimalik, kui nad ’teenivad’ välja Jumala armu. Kui te kord olete Jumala armu ära teeninud ja seda saanud, siis ei mõjuta teid karma tagajärjed. Seega püüdke Jumala armu ära teenida. Kui te olete selle ära teeninud ja isegi kui te peate karma tagajärgi kogema, ei tunne te valu. Võtke näiteks rohupudeli. Ravimil on aegumise tähtaeg. Peale aegumistähtaega kaotab ravim oma väe. Täpselt samuti paneb Jumala arm karma tagajärjed aeguma ja nullib need ära. Kõige tähtsam tahk siin on Tema armu ’ära teenimine’. Te peate Jumala armu ärateenimiseks viljelema vajalikku tugevust ja tahtejõudu ja saama vabaks karma ahelatest.

- Jumalik esinemine, 21. juuli 2005

Pühendunutega tegeldes peab Issand säilitama tasakaalu. Üks näide Ramakrišna Paramahamsa elust. Nii vanal ajal, kui ka käesoleval on alati inimesi, kes laskuvad heade inimeste laimamisse. Kord kogesid kaks tema järgijat kahel erineval juhul, kuidas mõned külaelanikud õilsat tarka solvasid. Sellele reageerides valas noor järgija Brahmananda pisaraid. Vivekananda vastas ja ähvardas külaelanikke. Tark Ramakrišna polnud neist kummagi tegevusega nõus. Ta selgitas, õpetades: “Autol on neli ratast. Rõhk nii esimestes kui tagumistes rehvides peab olema selline, nagu on ette nähtud. Kui mõnes rehvis on ülemäärast rõhku, siis tuleb seda seal vähendada. Kui mõnes on rõhk madal, siis tuleb sinna juurde pumbata. Vaid siis sõidab auto sujuvalt. Vivekananda kannatab ülemäärase rõhu käes – temast tuleb see välja lasta. Brahmananda on liiga nõrk, seetõttu tuleb temasse rõhku juurde puhuda.”

- Jumalik esinemine, Trayee Brindavan, juuli 1988

Jumalikkus on Avataarana tulnud vaid selleks, et õpetada inimkonnale tõde armastuse kohta. Ainult armastus üksi saab olla armastuse viljaks. Tõelisel armastusel ei ole  mingeid isekaid huvisid ja ta ei tunne hirmu. Maailm näitab Ühest esile tulnud mitmekesisust. Jumalik demonstreerib ühtsust, mis hõlmab kogu mitmekesisust. Seda ’Mitmekülgsuses olevat Ühtsust’ saab õppida vaid Jumalikust. Kuhu iganes te ka lähete, mida iganes te ka teete või näete, viljelege alati püha tunnet, et te teete vaid Jumalale meelepäraseid tegusid. Giita on deklareerinud: ’Ärge olge pahatahtlik ühegi elava olevuse suhtes (Adveshtaa Sarva Bhuuthaanaam). Kellegi vihkamine on Jumala vihkamine. Pühakirjad on samuti selgelt kinnitanud: kõik teie teistele suunatud tervitused jõuavad Jumalani. Kui te täidate oma südamed armastusega, siis ei vihka te kedagi. Viljelege usku, et Jumalikkus on igaühes ja alistuge Temale tõelise pühendumise vaimus.

- Jumalik esinemine,  3. september 1988

Ei ole vajadust uue religiooni, uue kultuuri või uue filosoofia järele – puhas süda on ainus, mida on vaja. Te ei tohiks anda südames ruumi mingile ebapuhtusele või saastatusele. Te võite pühitseda oma elu, järgides kuldset reeglit: „Aita alati, ära kahjusta kunagi!“. Kõnelge meeldivalt, pehmelt ja tõeselt. Erinevate asjade nägemiseks on kaks silma, kaks kõrva hea ja halva kuulamiseks, kaks kätt hea ja halva tegemiseks, kuid Tõe rääkimiseks on vaid üks keel. Jumaliku Aatma kehastused! Veetke oma elu pühitsetud mõtete kallikspidamises, heade sõnade rääkimises ja heade tegude tegemises. Kui te kõik võtate selle tee omaks, siis valitsevad maailmas õnn ja õitseng.

- Jumalik esinemine, 14. aprill 1993

Pühendunute tunded määravad nende Jumala kontseptsiooni. Kui pühendunu palvetab: “Oh Issand! Ma kannatan väga palju. Kas Sa siis ei näe, milliseid hädasi ja raskusi ma läbima pean?“ Issand ilmub tema ette vaid silmapaarina. Tänapäeval mediteerib enamus inimestest ja meditatsiooni ajal nad näevad välja nagu joogid. Kui aga meditatsioon on läbi, pöörduvad nad tagasi oma igapäevaste tegevuste juurde, süüvides maistesse naudingutesse. See pole aga Issanda poolt kuulutatud eluviis. Issand Krišna kinnitas: Olge kogu aeg joogid! (Sathatham joginaha). Mõelge Jumalikust kogu aeg: igas olukorras ja kõiges, mida te näete, teete, räägite ja kogete. Palvetamine Jumala poole siis, kui teil on kõik hästi ja Jumala süüdistamine hädas olemisel näitab isekat ja kitsarinnalist maailmanägemist. Mis on määratud juhtuma, seda ei saa ära hoida. Pidage kõike juhtuvat Jumala kingituseks. Vaid siis saab tõeline vaimsus kasvada, kui te arendate sellist usku ja armastust Jumala vastu.

- Jumalik esinemine, 3. september 1988

Kuna loodus on Jumalikkuse peegeldus, siis ei või keegi looduse seadustest üle astuda. Inimolevustele on kingitud see elu, et nad mõistaksid oma tõelist olemust. Selle asemel, et püüda mõista tõde kosmose kohta, kaotavad inimesed antud võimaluse materiaalsete omanduste püüdlemisele. Nad ei mõista, et viiest elemendist koosnev inimkeha on määratud hukkuma. Seda ajutist ja kaduvat keha tuleks käsitleda vaid igavese Tegelikkuse teostamise ja mõistmise vahendina. Keha tuleb pidada rauast seifiks, milles hoitakse heade omaduste ja heade tegude väärtuslikke juveele. Neid omadusi tuleb kalliks pidada. Tänasel päeval on maailma olukord haletsusväärne, sest inimeste teod ja käitumine ei ole hea. Inimesed peaksid pöörduma tagasi õigluse teele ja elama head ja vooruslikku elu.

- Jumalik esinemine, 3. september 1988

Iga asi Looduses ja iga teie ümber olev isik õpetab igal eluhetkel teile pidevalt erinevaid õppetunde. Mõistke seda tõde. Loodus on imetlusväärne, püha ja kaunis. Olles sügavalt haaratud oma maistest muredest ja oma meeletus eneseimetluses peavad inimesed end looduse isandaks. Loodus on teie parimaks õpetajaks. Loodus on just see, kes on iga teie eluaspekti ülevaatajaks ja annab teile kogu vajamineva toidu. Ta võib teid õnnistada või karistada, tema mõjuvõim on laialdane. Jumal peab kõiki asju looduses võrdseiks ja Ta ise asub kõigis neis. Ärge seega pidage Jumalat ja loodust teineteisest erinevateks üksusteks. Nad on vastastikku lahutamatult ühendatud, nagu objekt ja tema kujutis. Muistsed India pühakirjad käsitlesid ja teenisid austava kummardusega igat looduse objekti Jumala ilmutusena. Kivist teemandini, sipelgast elevandini, lihtinimesest pühakuni – kõike ja kõiki olevusi peeti olevat väärt austavaks teenimiseks ja kummardamiseks.

- Jumalik esinemine, 3. september 1988

Me teame üsnagi palju kosmosest. Reaalteadused on avastanud palju inimmõistuse ja silma töövahendeid kasutades. Silm ja mõistus kirjeldavad ja analüüsivad asju, nagu nad on, nagu nad näevad neid just sel hetkel. Kuid nende poolt nähtavad objektid alluvad pidevale liikumise voole ja muutumisele. Meil on kõige vähem teadlikkust muutumatu tõe kohta. See muutumatu printsiip on Brahman, Igavene Jumalik Printsiip, millel kogu ilmutatud universum rajaneb. Ärge kõhelge selle fakti tunnistamisel ega kahelge selles, sest teie silm ega mõistus ei suuda seda tajuda. Inimene, kes näeb öösel kuivanud puukändu, on ehmatanud, pidades seda mingiks vaimuks või veidraks inimolevuseks. See ei ole kumbki neist, kuigi seda tajutakse mõlemana. Sellise väärtajumise põhjuseks on ’pimedus’. Pimedus paneb inimese arvama midagi muud, mida seal tegelikkuses ei ole. Täpselt samuti varjab ja muudab  väärtajumus (maaja) Jumalikkust (Brahmanit) näiliselt ebatõeliseks.

- Jumalik esinemine, 18. märts 1999

Iga püüdleja, kes otsib Jumalikkust pühendumise tee kaudu, peaks hoidma eemale möllukeerisest, julmustest ja selle maailma valedest ning viljelema tõde, õiglust, armastust ja rahu. Need, kes otsivad ühtsust Jumalaga ja maailma heaolu, peaksid heitma väärtusetuna minema nii kiituse kui laituse, heakskiidu ja pilkamise, õitsengu ja vastasseisu. Nad peaksid hoidma vapralt püsivat usku oma seesolevasse tegelikkusse ja pühendama ennast vaimsele ülendamisele. Mitte keegi, isegi mitte Maha-puruuša (Avataara), ei pääse iial kriitikast ega laimamisest. Kuid sellised inimesed ei murdu, vaid jäävad tõele kindlaks. Need, kes laskuvad kriitikasse või laimavad, kahlavad hiljem läbi talumatute pahanduste ja saavad siis alles aru suurvaimude olemusest ja hakkavad neid ülistama. Nende nõrkus ja ignorantsus on sellise kritiseerimise peapõhjuseks. Hoidke seega eemale kahtlejatest ja ignorantsetest inimestest ja vältige arutamast nendega oma uskumusi.

- Prema Vahini, 17. pt

Kui teis olev „mina“-teadvus tekitab „mina tean kõike“ uhkust, on langus vältimatu, eksikujutlus on surma põhjuseks. Lunastuse saladus on selle ohu mõistmises. Kui seda ohtu ümber ei pöörata, on taassünd vältimatu. Süüvige vaimsetesse praktikatesse, siis ei mõjuta teid maailm koos oma muredega. Te kannatate, tunnete valu ja kogete piina vaid siis, kui te olete sellest tõest kaugel. Turuplatsilt eemal olles kuuleb inimene vaid tohutut ebamäärast kära. Kui te aga sellele lähenete, siis te võite selgesti eristada kauplemist ja erinevate inimeste tingimisi. Täpselt samuti olete te maailma kärast vallatud ja hämmastunud, kuni te saate tundma Ülima tegelikkust. Aga kui te kord olete sisenenud sügavalt vaimse püüdluse valda, muutub kõik selgeks ja teis ärkab teadmine tegelikkusest. Seni pöörlete te vaidluste, arutelude ja kiitleva toretsemise mõttetus müras.

- Prema Vahini, 16. peatükk

Igaüks püüdleb selles efemeerses ja kaduvas maailmas rahu ja turvatunde poole. Kuid raha, haridus, võimupositsioon ja füüsilised mugavused ei saa anda kellelegi rahu ja turvatunnet. Rahu tuleneb südamest. Te võite kogeda rahu ja turvalisust vaid siis, kui teie süda on armastusega täidetud. Enamus inimesi täna on tänutundeta, mis on üks kõige põhilisemaid omadusi. Nad unustavad teiste poolt neile osutatud abi. Nii kaua, kuni te olete elus, peaksite te olema tänulikud teiste poolt saadud abi eest. Te peate unustama kaks asja: selle abi, mida osutasite teistele ja selle kahju, mida teised on teile teinud. Kui te peate meeles seda, mida head olete teistele teinud, siis ootate te alati midagi vastu. Teiste tehtud halva meeles pidamine tekitab teis kättemaksutunnet. Pidage alati meeles vaid seda abi, mida te olete teistelt saanud. See kel on need pühitsetud omadused, on ideaalne inimolevus.

- Jumalik esinemine, 18. märts 1999

Kogu universum on Jumalikkusest üle ujutatud. Kuna teie mõistus on maistest objektidest (Prakruthi) läbi imbunud, ei ole te võimelised Jumalikkust (Paramaatmat) nägema. Just nagu te keskendute tähelepanelikult kaelakeele, sulgedes silmad sellele, millest ta tehtud on, siis kui te vaatate maailmale materialistliku hoiakuga, lülitab Jumalikkus end teie jaoks välja. Kui te vaatate kord maailmale Jumaliku hoiakuga, siis te näete ainult Jumalat. Kes on need röövlid, kes röövivad igalt inimolevuselt nende rahu ja rõõmu? Need on soovihaluste, kõrkuse, ahnuse, lõbujanu, viha ja armukadeduse röövlid, kes röövivad inimeselt kõik tema rikkused. Kuid kõige hullemini kahju tegev röövel on kadedus (matsarja). Me peame oma sisemised vaenlased ära võitma ja pöörama pilgu kogu universumit täitva Jumalikkuse suunas.

- Summer Showers in Brindavan 1993, 6. pt.

Armastus on Jumal, armastus on Loodus, armastus on elu ja armastus on tõeline inimväärtus. Armastuse printsiibi aluseks on tarkade poolt deklareeritud: Lokaa samastaa sukhino bhavantu (olgu kõik maailma olevused õnnelikud!). Armastage isegi oma kõige hullemaid vaenlasi. Pühitsege igat päeva, viljeledes pühasid mõtteid ja avaraid tundeid. Tänasel päeval on inimkond rabatud hirmust ja ärevusest. Julgus ja tugevus on vähenemas, sest et teil on pühitsemata mõtted ja pahelised tunded. Teie vaenlased ei ole väljaspool. Teie halvad mõtted on teie halvimad vaenlased ja Tõele rajanevad mõtted on teie parimad sõbrad. Te peate tegema Igavese Tõe (Sath) oma parimaks sõbraks. Maised sõbrad ja vaenlased muutuvad aja möödudes, kuid Jumal on teie tõeline ja igavene sõber. See sõber on alati teiega, teis, teie ümber, teie üleval, teie all ja kaitseb teid nii, nagu silmalaug kaitseb silma.

- Jumalik esinemine, 18. märtsil 1999

Ohvritoomised on kõik teod (karma), mis in tehtud kolme eesmärgi nimel: mõjutamaks Universumit Issanda austamiseks ja teenimiseks, ühiskonnas rahu ja õigluse kehtestamiseks ja keha funktsioonide kontrollimiseks ja koordineerimiseks. Esimest kutsutakse pühaks ohvritoomise rituaaliks (jaagnaks), teist heategevuseks (dhana) ja kolmandat askeesiks (tapas). Kõik inimtegevused peavad aitama kaasa neile kolmele vajadusele ja selle tasandi saavutamise alusmüüriks on eetiline elu. See eetiline elu rajaneb tõe ja vale eristamisel. Nõndasamuti, nagu pärl jäetakse pärlikarbi äraviskamisel alles, tuleb ka Tõena esinev põhiolemus omaks võtta ja ebaoluline kõrvale heita. Selleks on vaja nii individuaalse pingutuse kui jumaliku armu olemasolu. Inimene peaks samuti viljelema suurt õppetundi, et keha ja Aatma on eraldiolevad. See on ülimalt kasulik harjutus. Selline eristamine on vajalik nii maise, kui ka vaimse elu jaoks.

- Prema Vahini

Kosmos on suurejooneline ime, pideva imestamise allikas. Ta avaldab ülima imetlusobjektina muljet igaühele, ükskõik, kes ta ka ei oleks. Kui tehakse mingi asi, siis me teame, et see vajab oskuste, arukuse ja väega isikut. Ilma valmistajata ei ole see lihtsalt võimalik. Kuidas siis liiguvad ja käituvad need nähtavad objektid: Päike, Kuu, tähed ja tähtkujud ilma Ülima Loova Disainerita? Kas nad saavad olla olemas ja toimida tavalise jõu abil? Ei. Peale selliste võimetega loodu jälgimist järeldavad arukad inimesed siin: kui mõõtmatu küll Tegija vägi peab olema. Mitte üksnes seda: vaadake looduses olevat ainulaadsust ja mitmekülgsust! Ükski asi ei sarnane teisele, ükski isik ei ole teise sarnane. See saab olla vaid Jumala kui piiramatu hiilguse fenomeni jumalik mäng (liila). Ükski väiksem vägi ei saa olla allikaks. Mõistke loomises oleva müsteeriumi kaudu Loojat.

- Suutra Vahini, 1. peatükk

Jumalikkus on alusmüür, aga ka ehitis ise. Palvekee osi on palju, ent neid ühendav ja läbiv niit on vaid üks. Nõndasamuti on kogu elavate olevuste maailma jaoks aluseks püsiv, kõikjalolev Jumal – Parabrahman. Pühakirjad väidavad: „see, kes teostab Jumalikkuse, saab ise tõeliselt Jumalikuks (Brahmavid Brahmaiva Bhavathi)”. Veest sündinud mull hõljub sellel ja lõhkeb, et saada uuesti üheks veega. Kõik nähtavad maailmad on nagu mõõtmatusuurest Jumaliku, ehk Brahmani ookeanist esile kerkivad mullid. Nad on vee peal ja vesi hoiab neid ülal. Kuidas siis veel saaksid nad tekkida ja olemas olla? Lõpuks sulavad nad ühte veega ja kaovad sellesse. Sest oma pärinevuselt, toimetulekult ja ühtesulamiselt sõltuvad nad veest. Vesi on aluseks: mullid on ühe ja sama eksitavad vormid, mis on vee enda poolt tekitatud.

- Suutra Vahini, 2. peatükk

Vaimseid praktikaid peaks tegema järjekindlalt, alati avarduva ja pühendumise ning vaimse tarkusega täidetud südamega. Ei ole mingit eristamist Jumalale pühendumise (bhakthi) ja vaimse tarkuse (gnjaana) vahel. Nii nagu materialisatsioon (sa-guna) muutub vormituks (nir-guna), muutub ka pühendumine vaimseks tarkuseks. Ma ei ole sellega nõus, et pühendatud tegu (karma), pühendumine ja vaimne tarkus on eraldiolevad. Pühendatud tegevus on pühendumine ja pühendumine on vaimne tarkus. Nõndasamuti ei ole individuaalne hing (dživa), Aatma ja Ülim Issand (Paramiišvara) eraldiolevad – nad on üks ja seesama. Seega peab iga teie üksik tegu olema täidetud isetu teenimise (seva) vaimu, jumaliku armastuse (prema) ja vaimse tarkusega (gnjaana). Teie elu tegevused peavad olema rikastatud pühitsetud tegevuse, Jumalale pühendumise (bhakti) ja vaimse tarkusega. See on tõesti Ülima jooga (Purušothama-jooga).

- Prema Vahini

Inimesed sooritavad suure vea, samastades end kehaga. Nad koguvad erinevaid asju keha ülalhoidmiseks ja mugavuseks, isegi kui keha muutub vanuse lisandudes nõrgaks ja põduraks. Kas on võimalik surma edasi lükata? Kui surmajumala (Jaama) korraldus tuleb, peavad kõik lahkuma. Positsioon, uhkus ja võim – kõik need haihtuvad surma ees. Teades seda, püüelge nii ööl kui päeval kogu oma keha, mõistuse ja vaimupuhtusega teostada Kõrgemat Mina. Keha tuleb selle teenimise jaoks sõiduvahendina hoida. Aga pidage meeles: teie ei ole see keha: see keha ei saa olla teie ise. Kuni selle eesmärgi teostamiseni mille jaoks keha anti on teie kohuseks valvata selle järele hoolsasti ja kaitsta seda vigastuste ja invaliidsuse eest. Nii nagu villased riided aitavad taluda külmade tuuleiilide karmust talvel ja nagu neid ei ole enam vaja suvel, ei ole ka materiaalne keha enam hädavajalik, kui materiaalse elu külmad iilid enam teid ei mõjuta.

- Prema Vahini

Dharma teed järgides oleme me sellisel positsioonil, kus on võimalik saada palju enam kasu, kui me oleme oodanud. Teisalt jälle, kui me liigume mööda dharmast erinevat teed, siis leiame, et isegi kui meil on tuhat soovi, siis ükski neist ei täitu. See, kes hävitab dharma, selle enda hävitab dharma, kuid see, kes kaitseb dharmat, seda kaitseb omakorda ka dharma. Olgu tegu siis karistuse või kaitsega – mõlemad saavad esile tulla vaid dharmast. Vaid dharma kaudu võime saavutada õitsengut. Me peaksime püüdma järgida Dharmaradža (Yudhisthira) poolt käidud teed vähemalt teatud ulatuses. Investeerige aega India kultuuri, tema pühakirjade (Ithihasade ja Puraanade) ja Veedade ning nende pühitsetud seesmise tähenduse mõistmiseks.  Pole mingit kohta julmadel ja halbadel ideedel ja igaühel on võimalik elada head ja õnnelikku elu.

- Summer Showers in Brindavan 1974, 1. osa, 13. pt.

Inimese eluiga siin Maa peal on lühike. Kuid isegi selles lühikeses elus võib targa ja hoolika ajakasutusega saavutada jumalikku õndsust. Kaks sama väljanägemisega inimest, näiliselt samasugused ja kasvanud samuti samades tingimustes, kuid tuleb välja, et üks neist on ingel, samas kui teine jääb edasi oma loomalikule tasandile. Mis on selle erineva arengu põhjuseks? Harjumused ja neist harjumustest välja kujunenud käitumine ja iseloom, milleks käitumine muutus. Inimesed on iseloomu olevused. Pealiskaudsele vaatlejale tundub elu olevat söömise, joomise, töörügamise ja magamise rotatsioon. Kuid tegelikkuses on elul palju suurem mõte ja sügavam tähendus. Elu on ohvritoomine (jaagna). Iga väikene tegu on ohverdus Issandale. Kui päev on kulutatud sellises alistumise vaimus, mida muud saab siis magades uni olla, kui täielik Jumalusse imendumine (samaadhi)?.

- Prema Vahini, 1. pt

Me peame selgelt saama aru ’surma’ ja ’surematuse’ tähendust. Me võtame surma tavalise sünonüümina kõigi kehas olevate vägede ja elujõudude kadumist. Teisisõnu on surm kehalise elujõu vaikse alanemise viis. Me peame sellist olukorda surematuseks kui elujõud jääks kehasse igavesti alles. See ei ole korrektne. Täielik samastumine Jumala aspektiga ja täielik kehalise aspekti unustamine on tõeline surematus. Kui me oleme kogu aeg süüvinud mõtetesse kehast ja tema mugavustest ja unustame Aatma aspekti, siis see on surm. Vaid siis, kui me oleme võimelised selgelt ära tundma sidet sünni ja surma vahel, hakkab meis idanema püha soov surematuse kättesaamise järele. Sünd ja surm on keha jaoks, kuid Aatma jaoks ei ole mingit surma. Võime mõista seda Aatma surematust on tõeliseks surematuse saavutamise tähenduseks.

- Summer Showers in Brindavan 1974, 2. osa, 13. peatükk

Buddha, Jeesus Kristus, Šankaratšaarja, Vivekananda ja paljud teised suured pühakud ja Issanda pühendunud on aardeiks inimeste mälus isegi kuni tänase päevani. Milline omadus tegi neid mälestusväärseiks kõikidel järgnevatel ajastutel? See on ennde iseloom. Omadused, mis moodustavad laitmatu iseloomu on armastus, kannatlikkus, taluvus, sihikindlus ja ligimesearmastus. Neid tuleb austada. Iseloom on elulille lõhnaks, ta annab elule väärtuse ja hinna. Sajad väiksed tegevused, millega me iga päev tegeleme, kujunevad harjumusteks.  Need harjumused kujundavad arukust ja vormivad meie vaateid ja elu. Kõik, mida me oma kujutlustes koome, mida me oma ideaalides otsime ja oma püüdlustes januneme, jätab meie mõistusele kustumatu jälje. Poeedid, maalijad, näitlejad ja teadlased võivad olla suured, igaüks oma konkreetses valdkonnas, aga ilma iseloomuta ei ole neil ühiskonnas mingit seisust.

- Prema Vahini, 1. peatükk

Inimestes on alles veel mingi väike kogus loomset olemust ja see tuleb puhastada ja ümber kujundada. See, kes on võimeline kujundama toda inimeses olevat loomset olemust ümber on Govinda. Looma jaoks on inimloomus sihina ligipääsmatu, kuid inimesele on Jumalus ligipääsetavaks sihiks. Kui rohelist rohtu näidata taimetoidulisele loomale, siis tuleb ta lähemale ja väljendab oma naudingut saba liigutamisega. Sama loom jookseb aga minema, kui te haarate puupulga, et talle haiget teha. Tänapäeval tõmbab inimolevusi ligi see, kui nad näevad rikkust, aga kui keegi on vihane ka karjub nende peale, siis hoiavad nad sealt eemale. Kas pole see mitte loomaliku olemuse näitamine? Ärge kartke inimolevustena iial kedagi ja samuti ei tohiks te panna teisi hirmu tundma. Bhadža Govindam kannustab teid kontrollima oma sisemist loomset olemust ja saavutama Jumalikku lähedust. Skandeerige igapäevaselt armastatud Jumala Nime ja kasvage usus ja usalduses Tema vastu.

- Summer Showers in Brindavan, 3. peatükk, 22 mai 1973

Mõistuse kontroll, meelte vaoshoidmine, maise kahesuse ületamine, kannatlikkus, vankumatu usk ja meelekindlus on peamisteks voorusteks, mis peavad tõelises vaimses püüdlejas olema. Lisaks peab seal olema katkematu janunenimine vabanemise (mokša) järele. See janunemine ei saa kerkida esile rikkustest või õpetatusest. Ega saa see kerkida esile ka jõukusest, järelkasvust, pühakirjades soovitatud riitustest ja rituaalidest ega ka mitte heategevusest. Mokša võib tulla vaid ignorantsuse (agnjaana) alistamisest. Isik võib olla kõigi pühakirjade ja neile ekspertide poolt kirjutatud kommentaaride valdaja või teenida ettekirjutatud jumalateenimise ja tseremooniate viisidega ära jumalate soosingu. Kuid see ei saa kinkida talle vabanemise õnnistust. Nõndasamuti, kui inimesel on olemas kõik toiduks vajalikud toiduained, ent pole tuld, ei ole toidutegemine võimalik. Vaid eneseteadmise omandamine üksi võib annetada päästmise.

- Suutra Vahini, 1. peatükk

Te olete oma elus töötanud väga tugevasti oma kohuste täitmisel ja tulete Prasanthi Nilayami, et siin leida puhkust kehale ja rahu mõistusele. Kui nii, siis võib tunduda imelik, et teil palutakse ka siin mingit tüüpi tööd teha. Vanadel aegadel kogus Guru oma järgijad metsa kokku ja andis neile erinevaid töid teha, vahel isegi 10-12 aastat järjest. Seda tehti eesmärgipäraselt. Üks tähtis tööobjekt oli südame (tšitta) puhastamine. Kui süda oli puhastatud, oli inimene valmis Guru õpetuste vastuvõtuks. Seetõttu anti muistsetel aegadel õpilasele töö alguses, et nad puhastuksid aegamisi. Alles siis, kui õpetaja oli rahul õpilase küpsusega vaimsete juhiste saamiseks, hakkas Õpetaja Brahma Vidjat (Ülimat teadmist) õpetama.

- Jumalik esinemine, 7. juuli 1985

Pühakirjad on koostatud maailmarahu ja õitsengu, aga ka inimkonna vaimse täiuslikkuse tagamiseks. Nad juhivad teid Enese-teostuse juurde. Seega peab teil olema usk ehk šraddha pühakirjadesse ja Gurudesse. Õilsad Gurud peavad juhendama ja ka juhendavad inimesi igas elavas olevuses asuvast Jumaliku Hinge teadmisest (sarva dživaatmaikja gnjaana). Teie intellekt peab toetuma Jumalikule Hingele ja ammutama sellest inspiratsiooni alati ja igas olukorras. Te peate olema kiindunud vaid Jumalikku ja kõik teie teod peavad omama vaid ainsat Jumalale meeldimise sihti. Te peate tegutsema kõhklematus usus, et kõik elavad olevused on Jumala tahud ja osakesed ja võtma kõiki olevusi võrdsetena. Selle kogemiseks on meelerahu (sama-dhana) omadus tõeliseks aardeks.

- Suutra Vahini, 1. peatükk

Linnud, metsloomad ja puud teenivad inimest ilma mingi vastutasu ootuseta, kuid inimolevused otsivad abi endasugustelt, oma vanematelt, õpetajatelt ja isegi Jumalalt, pakkudes vastutasuks vaid solvanguid ja kahjustamist. Nad kuulutavad pidulikult oma lojaalsust Tõele, Õiglusele, Rahule ja Vägivallatusele – isetust armastusest tulenevatele voorustele – kuid see kõik on vaid väljanäituseks, mitte kogemiseks. Nad janunevad teistelt austuse ja kiindumuse saamist, kuid ei taha teisi ise samal viisil kohelda. Nende peamine mure on keha-mõistuse kompleksile keskendumine, ignoreerides fakti, et isegi sajaaastane elu peab lõppema surnuaial. Et vabastada end egost, peavad inimesed õppima, et sama Jumalus kannab näiva mitmekesisusega tähelepanu kõrvale juhtimiseks ajutiselt erinevaid vorme ja nimesid. Sellise eksliku vaate kõrvaldamine ja Jumalikus oleva ühtsuse saavutamine on hariduse tõeliseks otstarbeks ja eesmärgiks.

- Jumalik esinemine, 5. detsember 1985

Kui mõned sõbrad, heasoovijad või sugulased ulatavad meile mittemeeldiva kingituse, siis võtame selle rõõmuga vastu vaid seepärast, et meiepoolne vastuvõtmine teeb neile rõõmu. Kui kingitus teeb meile rõõmu, on meie reaktsioon südamlik. Me peame seda väärtuslikuks ja oleme sellest täidetud. Teadke, et ka Jumal reageerib samal viisil sellele, mida inimene Talle ohverdab. Kui ohvriand on määritud, siis võib Ta selle vastu võtta, et rahuldada pühendunu igatsust. Aga kui ohvriand Talle meeldib selle puhtuse ja siiruse tõttu, siis Jumal võtab selle vastu tervitades ja Tema rõõm tõlgib ennast külluslikuks Armuks. Seega peab inimene avastama ja otsustama ohvrianni üle, mis Jumalat rõõmustab ja võimaldab saada Tema armu õnnistust. Valige välja, valmistage ette ja külvake terved ja elujõulised seemned oma südame seesmisele põllule, et võiksite koristada Armu külluslikku saaki.

- Jumalik esinemine, 5. detsember 1985

Materiaalne keha (sthula deha) peaks alati olema pühade seltskonnas (satsangas) ja peenkeha (sukšma deha), mis koosneb teie mõtteist ja tundeist, peaks alati olema sukeldunud Issanda hiilguse kujustamisele. Selline on märk tõelisest pühendunust. See, kes karjub ja vannub ja kuulutab oma muresid igaühele, keda ta kohtab ja anub kaastunde järele, on vaid nime poolest pühendunu. Jumala poole viivat teed pidi käimine on suur vastutus. Sellisel palverännakul ei ole tagasilibisemist, poolel teel seisma jäämist, mingit aeglast tempot ega mingeid kõrvalteid. Ärge iial eitage oma sõnadega seda, mida olete maitsnud oma südames, ärge iial tunnistage valeks iseenda kogemusi. Saage kõikumatu usu ja täieliku enesealistumise hoiakuga tõeliseks pühendunuks. See hoiak tuleb pidevast, siirast ja katkematust Issanda nime meenutamisest – nii katkematust, kui seda on hingamine.

- Jumalik esinemine, 28. detsember 1960

Teile võib saada osaks laim, solvang ja ebaau, te võite sukelduda vaesusse või valusse, kuid isik, kes on alistunud Jumala Tahtele, tervitab neid rõõmuga ja talub meelekindlusega. Issand ei loobu iial Oma lastest. Jumalale pühendunud peavad olema kannatlikud ja rahulikud, isegi kõige südantliigutavama provokatsiooni puhul. On tõesti tõsi, et vagasid ja jumalakartlikke külastavad hädad ja piinad: selleks, et õpetada inimkonnale neid suuri tõdesid, lavastas Krišna selle Pandavatest näitlejatega draama. Iga intsident nende elust on vaid stseen tema näitemängust. Kavatsedes kuulutada maailmale nende pingelisest pühendumusest ja tõhususest ja tõstmaks neid  eeskujuks saabuva Kaali ajastu jaoks, mõtles Issand välja selle judinaid tekitava näitemängu. Selles ei ole peale Issanda eesmärgi mitte midagi enamat.

- Bhagavatha Vahini 19. peatükk

Pole mingit mõtet rääkida meeldivalt, kui teie südames pole meeldivust. Meeldiv kõne koos mõruda tundega südames ei ole inimolevuse omaduseks. Mõtted, sõnad kui ka teod peaksid olema meeldivad ja magusad. See on inimolevuse tõeliseks tunnuseks. Inimeolevusi peetakse kõige pühamateks, sest neis on ainulaadne armastuse omadus. Jumal kehastub inimkujul vaid armastuse sõnumi levitamiseks. Kui armastus on kord teie südames, võite terve maailma alistada. Teis on armastus, kuid te pole võimelised seda õigesti väljendama. Arendage vendluse vaimu. Isegi kui te kohtute ägeda rivaaliga, pöörduge tema kui venna poole ja kõnelge temaga armastusega. Kui te pöördute tema poole vennalikult, siis ta süda sulab ja vihkamine haihtub hetkega. Täitke seepärast oma elu armastusega. Miski pole armastusest kõrgem selles maailmas.

- Jumalik esinemine, 17. oktoober 2003

“Iga veenides kurseeriv veretilk on vaid tilgakeseks Tema armust. Kas see viiest elemendist koosnev materiaalne keha saab liikuda või tegutseda ilma Tema ärgituseta? Iga lihas on vaid Tema armastuse klomp. Iga luu ja kõhrkude on vaid tükike Tema halastusest. Olles võimetud mõistma seda saladust, käime me tähtsalt ringi, kiideldes: „Ma saavutasin seda, ma tegin seda.“ Enamus inimesi unustab, et kõike-valitsev, kõiketeadev Issand on nukujuht (sutradhari), niiditõmbaja, kes paneb nukke liikuma ja mängima nende rollides. Iseloom ei saa kalduda kõrvale Tema suunistest isegi mitte punktikese ulatuses: Tema tahe juhib ja otsustab igat ainumastki liigutust ja žesti. On väga kahju, et enamus näitlejaid väidavad end olevat tegelikud tegijad ja nautijad, olles ise sukeldunud ignorantsusse sellest kõige esmasemast tõest. Mil ükskord mõistavad inimesed, et nad on vaid Tema tahet täitvad nahast kotid?“ kahetses Ardžuna.

- 10. pt.  Bhagavatha Vahini

“Kui Issand võtab Endale eksitava inimkuju, siis Ta liigub ühes meiega, seguneb ja sööb ühes meiega, käitub, nagu meie lähedane sugulane, heasoovija, sõber ja teejuht ja Ta päästab samuti meid endasse haarata ähvardanud ohust. Ta valas meile Jumalikku armu ja lahendas raskeimad lahenduseta näivaid probleeme märkimisväärselt lihtsal viisil. Kui Ta oli meile lähedal ja kallis, siis kandis meid eemale uhkus, et meil oli Tema arm ja me ei püüdnud täita endid selle ülima rõõmuga, ega sukelduda Tema armu tulva. Me otsisime Temalt pelgalt vaid väliseid võite ja ajutisi kasusid, ignoreerides määratu suurt aaret, mis võinuks täita meie südameid. Me ei kujustanud iialgi Tema tegelikkusel. Me võime sündida veel palju kordi, kuid kas meil võib iial olla uuesti sellist sõpra ja lähedast?“, märkis Ardžuna,

- 10. pt.  Bhagavatha Vahini

Kõik teie teod peavad olema suunatud Jumalikkuse kogemiseks vajalikule mõistuse ja südame puhastamisele. Kui süda on puhas, siis särab seal tarkuse valgus. Valgustunud süda muutub puhta armastuse anumaks. Ilma armastuseta isik on elav laip. Armastus ei ole suhe mehe ja naise vahel või inimese ja teiste asjade vahel. See on igas olevuses olev seesmine elujõud. “Mina Olen kõigis olendeis olevaks Vaimuks (Mamaatma Sarvabhootaatma)”. Jumalik Ise asub igas olevuses ja tal ei ole mingit vormi või kuju. Teda kogetakse Armastusena. Armastus on teie eluhingus, teie hing! Nii noored kui vanad peavad viljelema kindlat, muutumatut ja kõrvalekaldumatut armastust. Te kõik peate olema täidetud isetu pühendumise tundega, mis kerkib esile teiste teenimisest (sevast) ja milles ei ole mingit isekat uhkust. Nautige pigem andmist kui saamist.

- Jumalik esinemine, 6. mail 1985

Ainus tõeline armastus on vastutasu ootuseta ja Jumalikkuse kehastustena võetavate kõigi elavate olevuste puhas ja isetu armastamine. Armastus peab olema vaba mittemeeldimistest, peab olema sõbralik ja kaastundlik kõigi olevuste vastu (Adweshtā sarvabhūtānām maitraḥ karuñaivacha)! Mis iganes elumuutusi me ka ei kohtaks, mis iganes isiklikku kurbust ja puudustkannatamist me ka ei läbiks – tõeline armastus peab jääma sellest mõjutamata. Tänapäeval muutub armastus vihkamiseks kui kerkivad esile mõningad raskused ja hädad. Tõeline armastus on magus vili, mis kasvab välja heade tegude lõhnavast õiest. Armastus valitseb ilma mõõka kasutamata. Ta seob ja köidab ilma seadusteta. Nii nagu lootoslill, mis avaneb päiksetõusul, puhkeb inimsüda õitsele siis kui armastus sinna siseneb. Nii nagu tuleleegi sära, nagu päiksekiired, on Jumalik Armastus igas inimolevuses olev loomulik omadus.

- Jumalik esinemine, 6. mail 1985

Täna alustab Päikese-Jumal oma põhjapoole suunduvat teekond, heaendelist Uttarajaanat. Toogu see Sankranthi teile muutust suhtumises, et te saaksite pühitseda oma elu. Võime muutuda (kraanthi)ja rahu(Shanthi) asuvad mõlemad teie südames. Ärge otsige neid välisest maailmast. Avastage nad iseeda seest. Täna on ka teine suunanäitaja Jumala teostamise teel. Päike on ülim eeskuju isetust ja väsimatust teenimisest. Elu Maa peal on võimalik vaid tänu päikesele. Päike õpetab igaühele õppetundi eneseimetluseta alandlikust pühendumisest kohusele. Päikese-Jumal on särav eeskuju ja meeldetuletus kõigile, et nad täidaksid oma kohustusi pühendumise ja andumusega. Issand Krišna Bhagavad Giitas ütleb, et isetu kohusetäitmine on suurim jooga. Teenige oma vanemaid ja ühiskonda ja elage jumalakartlikku elu. Olgu teie teod ja mõtted seepärast head. Te kogete kindlasti Jumalikku Õndsust.

- Jumalik esinemine, 15. jaanuar 1992

Muistsetel aegadel kogesid Ülima Tegelikkuse teostamise jaoks ranget askeesi teostavad targad Teda ja deklareerisid, et Ülim Issand on tamasest väljaspool ja kaugemal. See tähendab, et Issanda kogemiseks peame me vabanema oma ignorantsuse pimedusest (tamo guunast). Issand on väljaspool tamase eesriiet. Teda saab näha siis, kui eesriie on eemaldatud. Kui keegi on pealaest jalataldadeni täidetud ignorantsuse pimedusega (tamo guunaga), kuidas saab ta siis Issandat kogeda? Teie südames on mäesuurune kogus soovihalusi. Te ohverdate tühise kookospähkli Issandale. Kas see on armastus? Kas see on on pühendumine? Ei, see pole mitte viis Tema poole palvetamiseks. Teene otsimine pole üldse palve. Vastupidi, isik, kes on täidetud isetu armastusega, saavutab elus kõike ja on alati valmis tooma ohvrit. Te ise olete Jumal. Vabanege oma kehateadvusest ja te teostate oma Jumalikkus. Arendage armastuse ja ohverdamise omadusi.

- Jumalik esinemine, 1. juuni 1970

Iga olevuse jaoks on elu terve rodu omaksvõtmisi ja keeldumisi, rõõmu ja kurbust, kasu ja kaotust. Võtke kõike juhtuvat kui armu kingitusi. Muidugi peate te tegutsema enda võimete piires kõigi oskuste ja pühendumusega. Ja te peate täitma oma kohustusi sama siiralt, nagu te teenite ja kummardate Jumalat. Seejärel jätke tulemus kõikvõimsale, kõiketeadvale ja kõigile armulikule Issandale. Miks peate te endid vastutavaks tagajärgede eest? Tema ärgitas neid, Tema tegi need tegevused teie kaudu teoks, Tema annab ükskõik, mis tulemust, mida Ta tunneb, et Ta peab andma. Kas te hoiate kulda kullast karbis? Ei. Te hoiate seda terasest seifis, kas pole nii?. Seepärast mõistke, et rõõmu kingitus saabub kurbuse kesta pakitult. Ärge paluge Jumalat, et Ta annaks teile ainult rõõmu – see oleks rumalus. Paluge meelekindlust mõistmaks, et rõõm ja kurbus on vaid ühe mündi kaks erinevat poolt.

- Jumalik esinemine, 27. märts 1971

Jumal täidab tervet Universumit. Jumal on igas inimolevuses, mitte ainult seda – igas elusolendis. Kogu loomine on Jumalikkuse ilmutus. Ei piisa ainult inimkeha omamisest. Kuna Jumal on kõikjal, igas olendis, siis peetakse inimväärtuste praktiseerimist nii pühaks ja tähtsaks. Seetõttu peate te viljelema tõe (sathya), õigluse (dharma), rahu (santhi),armastuse (prema) ja vägivallatuse (ahimsa) inimväärtusi. Ärge kunagi valetage mitte mingis olukorras. Kui te hoiate kinni tõest, siis õiglus järgneb ise. Ja kus lähevad tõde ja õiglus koos, seal on ka rahu. Ja kus on rahu, seal on ka armastus. Ja kui on armastus, siis ei saa seal olla mingit kohta vägivallale. Kõige esmalt ja ülekõige peab inimene arendama armastust. ‘Armastus on Jumal, Jumal on Armastus. Tõde on Jumal, Jumal on Tõde.’  Tõde ja Armastus on tõesti Jumalikkuse kehastused.

- Jumalik esinemine, 25. detsember 2009

Hävitage kõik soovide võrsed ja alged, siis puhastub teie seesmise teadvuse järv (manasa sarovaram) Puhtaks Piimaookeaniks (Ksheera sagaram), kus Issand nõjatub madudest sohvale. Teie Tõeline Ise naudib siis taevase luigena (hamsa) sedasi ümber kujundatud jaheda järve vett ja avastab lõpmatuid rõõme. Jumala imede (liilade) lugu on puhas nektar, igaüks võib juua oma pitsitäie ükskõik, millisest nektari-ookeani osast. Iga osake sisaldab sama magusust. Jumala armastus ja armastus Jumala vastu on mõlemad igavesti magusad ja puhtad, mis iganes on selle saavutamisel teie poolseks Jumala-teenimise-kummardamise valikuks. Suhkur on magus, ükskõik, kas te sööte seda päeval või öösel. Inimesele, kes sööb, on aja erinevus – öö või päev – oluline, aga mitte suhkrule. Suhkur on alati magus ja maitselt terviklik. Nii on ka alati püha ja inspireeriva Jumaliku Armastusega.

- Bhagavatha Vahini, pt. 1, ‘Bhagavatha’

Uus Aasta peab sisse juhatama uue sammu vaimses distsipliinis. Vana tuleb välja ajada ja uus tuleb sisse tuua! Kuidas te Uue Aasta Päeva tähistate? Mõned puhastavad oma kodusid ämblikuvõrkude eemaldamisega või kaunistavad vanikute ülesriputamise, puulehtede või lillepärgade asetamisega. Mõned kannavad uusi rõivaid ja teised naudivad pidusöögina uusi roogi. Ühe päeva vältel tunnevad kõik end värske ja uuendatuna. Seda uuendamise pidustust tähistavad enamus inimestest väliselt ja jätkavad seejärel oma vanade eelarvamuste ja kalduvustega, iganenud harjumuste ja koide poolt näritud põhimõtetega. Kas nad ei peaks mitte püüdma pühkida minema ämblikuvõrke oma mõistusest? Kas nad ei peaks mitte vabanema tuhmistavatest ja madaldavatest arvamustest ja motiividest? Namasmarana, Jumala Nime meenutamine, on käesoleva Kaali ajastu jaoks pühakirjade poolt ette kirjutatud vaimne distsipliin. See hõlmab kõigist Jumala pidevat meelespidamist takistavatest harjumustest loobumist. Seega peate te Uue Aasta esimesel päeval otsustama sellega algust teha ja viljelema seda ülimal moel.

- Jumalik esinemine, 27. märts 1971

************************************************

Päevasõnumid kuni 11.03.2015

Päevasõnumid kuni juunini 2014

Päevasõnumid kuni oktoobrini 2013

Päevasõnumid oktoobrist 2012

Päevasõnumid kuni septembrini 2012

Paevasonumid alates 16 maist 2011-25 aprillini 2012

Päevasõnumid_juuli 2011

Päevasõnumid_juuni 2011

Päevasõnumid_mai 2011

Päevasõnumid_aprill 2011

Päevasõnumid_märts 2011

Päevasõnumid_veebruar 2011

Päevasõnumid_jaanur 2011

Päevasõnumid_detsember 2010

Päevasõnumid_november 2010

Päevasõnumid_oktoober 2010