Teenimine

Kogu abi, mida te annate, on abi, mis on antud teile iseendale, kogu teenimine on vaid Isele üksinda. Kui keegi teine on vaene, siis te ei saa olla rikas. Kui keegi on hädas, siis ei saa teil rõõmu olla. Pidage alati meeles, et abi ja teenimine, mis on tehtud abivajajaile, on tehtud vaid Isele üksinda.

- Jumalik esinemine, 27 november, 1965.

************************************************************************************

Ülemaailmse planeedi teenimise päeva teemadel

Seda päeva tähistatakse igal aastal 20- oktoobril, päeval, millal Sathya Sai Baba deklareeris oma Avataara-missiooni. Siinkohal olgu ära toodud ankeet, mida saab igaüks täita enda jaoks, et kõigil oleks sel päeval tegevus – sest see päev on kuulutatud Sathya Sai Organisatsioonis ülemaailmse toimimise päevaks.

ServethePlanetDayforminword_NReddy

*******************************************************

25. juulil, 2002 toimus Ülemaailmse Sevakonverentsi ajal üks horvaatide korraldatud kohtumine, kus esines kuulus Jega Jegadeesan Malaysiast, kes on olnud Maailmapangas tööl ja on siiani Malaysia majandusime üks läbiviijatest ja riigi reformide komisjoni liige. Ta on hetkel Sathya Sai Organisatsioonis oma regioonis noortetöö juhiks – vaatamata sellele, et ta ei ole ammu enam noorte hulka kuuluv.

Toon oma märkmetest siinkohal ära tema esinemisest mõned olulised kohad – mis peaks meis vastu helisema ja meid mõtlema panema:

“On kolme liiki inimesi: ühed, kes panevad asjad liikuma, teised, kes jälgivad toimuvat ja siis lõpuks need, kes ei tea üldse, mis toimub. Siin tekib kohe küsimus: “Kes oleme meie?”. Igaüks tahab elada nostalgias: “Oh kui saaks olla gopi Krišna ajal; teine tahaks elada Raama ajastul…. 100 aasta pärast ütlevad inimesed: “Oh kui oleksin saanud elada Sathya Sai Baba ajal siin Maa peal!” Meie oleme siin, ja praegu on meil võimalus olla need, kes panevad asjad toimuma, muutes seeläbi oma elud pühaks, ootamata tehtud eest tasu! “Vibhuuti” tähendab Bhagavad Giitas “Jumala Armu”. Meie peaksime muutuma Jumala Armuks, et inimesed meid nähes saaksid Tema Armu osaliseks, et nad saaksid Svaami daršani osaliseks, mis voolab Svaamilt meisse ja lääbi meie maailma.”

Üles tähendanud Seva Konverentsil Eesti SSO delegaadina osalenud Enn Kaljo.

************************************************************************************

Seva Keskuses – Svaami sõnumite ülespanek;                                        Põhja-Tallinna supiköök ootab!

Supiköögi seva ruum ja supiköögis toimetajad hetk enne pühitsetud töö algust

Teenimise töösuund on üks olulisemaid – tänu sellele tunneme, et oleme osa Jumalast ja et teised, keda teenime, on tegelikult meie enda peegeldus, ehk seesama Aatma.

Ma magasin ja nägin unes, et elu oli rõõm. Ma ärkasin ja nägin, et elu oli teenimine. Ma tegutsesin ja ennäe, teenimine oli Rõõm.

- Rabindranath Tagore

*************************************

Tallinna Sathya Sai Keskuses on käivitatud ühine teenimise tegevus: osalemine Põhja-Tallinna supiköögis – sealne tegevus on koordineeritud Tallinna Sathya Sai Keskuse juhi Riho Ojaveri kaudu ja kõigil, kes soovivad sellest pühast tegevusest osa võtta, tuleb end tema kaudu registreerida, sest osaleda saame vaid pühapäeviti ja paljud pühapäevad on juba kinni – seetõttu palub Riho Ojaver soovi ja mõtte  tekkides kohe temaga ühendust võtta ja selgeks teha, kas ja millal saab osaleda. Kindlasti on valmisolek teenida ja aidata alati teretulnud ja kõik abikäed on oodatud – kuid mõnel pühapäeval (kui on ilus ilm ja inimesi tõmbab enam randa) on supiköögis töökätest puudus. Seepärast on alati teretulnud kõik, kel on ka siis võimalik osaleda.

Supiköögis osalemiseks tuleb Tallinna Sathya Sai Keskuse juhi juures läbida ka lühke instruktaaž, kuna tegu ei ole päris tavalise söögikoha ja selles töötamisega.

*******************************

Peale supiköögis osalemise on Tallinna Sathya Sai Keskuses võimalik osaleda ka  järgmistes ühistes tegevustes:

1) Keskuse ruumide ettevalmistamine ühislaulmisteks – istumiseks kohtade ettevalmistamine, lauluraamatute jagamine, altari ettevalmistus, lillede seadmine jms;

2) Keskuse raamatukogu, videoteegi ja materjalide kogu korrastamine (raamatud vajavad süsteemi panemist ja ootavad asjatundliku pilguga abilisi, kes teavad, kuidas luua raamatutele süsteemi – meil on palju raamatuid, kuid nad on praegu üsna segi, puudub süsteem ja abikäed oleksid siin teretulnud – st, et kui keegi tahas raamaturiiulitelt midagi leida, siis võiksid raamatud ja ka videod olla teemade ja tähestiku järgi pandud, nagu raamatukogudes on);

3) Keskuse ruumide koristamine üks kord kuus (vaipade õues kloppimine, tolmuimejaga põrandade ja vaipade puhastamine, põrandate ja pealsete pesemine, lillede eest hoolitsemine); laoruumi korrastamine.

4) Lisaks on meil suurürituste puhul (suvelaager, Svaami sünnipäev, Keskuses toimuvad üritused  jms) vaja abikäsi ettevalmistamisel – näiteks laulude õppimise tunni jaoks oleks vaja paljundada ja sorteerida laule; suvelaagris ja Svaami sünnipäeval on iga kätepaar oodatud ja teretulnud.