Õpetused

Sathya Sai Baba õpetab, et inimene on loomult jumalik ja  elu mõte seisneb selle jumalikkuse saavutamises ja teostamises. Ta ütleb, et inimene muutub jumalikuks, kui ta elab kõlbelist elu, teenib omakasupüüdmatult kõiki, kes vajavad abi, tegeleb vaimse praktikaga ja arendab endas armastust, austust ja kaastunnet kõigi elusolendite vastu. Kui inimene püüab tõusta maisest elust, mille sisuks on enesekesksed soovid ja kiindumused, kõrgemasse vaimsesse ellu, mida iseloomustab omakasupüüdmatus ja armastus Jumala vastu, siis luuakse ka alus Jumala Armu saamiseks. Just see Arm ilmutab igaühele meist meie tõelise olemuse. Baba tuletab meile meelde, et inimkond on kogu Jumala loomingus ainulaadne. Vaid inimesed on võimelised mõistma, et nad pärinevad Jumalast. Neil on võime suhelda Jumalaga, kui nad pöörduvad iseendasse. Lõpptulemusena on meile määratud taasühineda Jumalaga. Sathya Sai Baba õpetab, et kõik religioonid on ühe ja sama universaalse vaimse printsiibi väljendus. “Kõik inimesed on pärit ühest ja samast sugupuust, ühest ja samast jumalikust algest. Sellepärast nähke jumalikkust igas olendis ja heitke kõrvale kõik piiravad mõtted ja ettekujutused.” “On ainult üks seisus – Inimkond; On ainult üks religioon –  Armastuse religioon; On ainult üks keel – Südame keel; On ainult üks Jumal –  Ta on Kõikjalolev.” Sathya Sai Baba ei soovita meil hakata askeetideks ja eralduda maailmast. Ta õpetab meile, et maailm on meie kool, et viis inimväärtust (Tõde, Õige Käitumine, Rahu, Armastus ja Vägivallatus) on meie õppekava ja  Jumala loomingu mitmekesisuses jumaliku ühtsuse kogemine on meie ülim õppetund. “Armastus mõttes on Tõde; Armastus teos on Õige Käitumine; Armastus mõistmises on Rahu; Armastus tundes on Vägivallatus.” Sathya Sai Baba soovitab kõigil oma pühendunutel järgida üheksast punktist koosnevat “Käitumisjuhendit” seades oma vaimseks arenguks soovidele lagi. Käitumisjuhend

  1. Igapäevane meditatsioon ja palve.
  2. Vaimne ühislaulmine või palvetamine perega kord nädalas.
  3. Laste osalemine Sai vaimse hariduse programmis.
  4. Osalemine ühiskonna teenimises ja muudes organisatsiooni tegevustes.
  5. Regulaarne osavõtt Sai keskuse pühendumuslikest üritustest.
  6. Regulaarne töö Sathya Sai Baba kirjandusega.
  7. Kõigiga leebelt ja armastavalt rääkimine.
  8. Kritiseerimise ja eriti tagarääkimise vältimine.
  9. Soovide piiramine “teadlikult ja pidevalt, et kõrvaldada kalduvused raisata aega, raha, toitu ja energiat” ning säästude kasutamine ühiskonna teenimiseks.

“Soovide Lagi” Sathya Sai Baba õpetab, et inimene ei tohiks raisata aega, toitu, raha ega energiat. Programm nimega “Soovide Lagi” on loodud selleks, et innustada vaimseid püüdlejaid neid põhimõtteid järgima. “Selle programmi eesmärk on vältida raha, aja, toidu või teiste ressursside raiskamist  kasutades neid teiste inimeste hüvanguks. Säästetud raha ei ole vaja koguda Sathya Sai Organisatsioonide jaoks. Seda võib kasutada parimal viisil, mida te peate vajalikuks teiste hüvanguks. Ärge raisake aega. Raisatud aeg on raisatud elu. Aeg on Jumal. Pühitsege kogu teie käsutuses olev aeg teenimistegevusega (sevaga) puhtuse ja omakasupüüdmatuse vaimus.” Sathya Sai Baba rõhutab, et inimesel on olulisi kohustusi ühiskonna ees. See väljendub oma kohuse täitmisel ühiskonnas kõigi hüvanguks. Just ühiskond on see, mis võib luua sellise keskkonna ja aluse, mille toel saavad inimesed kõige paremini vaimselt kasvada. Tema õpetused ühiskonna teenimise kohta sisalduvad kümnes põhimõttes: Kümme juhtmõtet 1. Armasta ja teeni oma kodumaad. Ära kritiseeri teisi maid. Pea pühaks oma sünnimaad. Hoia kõrgel isamaalisi aateid, samas ära otsi vigu teistes rahvustes ega suhtu nendesse üleolevalt. Sinus ei tohiks tekkida vähimatki mõtet oma maale kahju toomises. 2. Austa kõiki religioone kui teid Jumala poole. „Ära ole kunagi vaenulik ühegi religiooni suhtes. Austa võrdselt kõiki religioone. Nii nagu sa oled oma kodumaa kodanik, ent austad kõiki maid, nii austa võrdselt ka kõiki religioone.“ 3. Armasta kogu inimkonda nagu oma perekonda. „Arenda vendlustunnet teiste inimeste suhtes. Suhtu igasse inimesse kui oma venda. On ainult üks seisus – inimkond. Kõik me oleme osa inimkonnast, seega on kõik võrdsed. Seetõttu armasta kõiki võrdselt.“ 4. Hoia oma  kodu ja ümbrus puhas. „Hoia oma kodu ja selle ümbrus puhtana. Hügieen tagab tervise ja tuleb sulle kasuks igapäevases elus.“ 5. Aita abivajajaid toidu, riiete ja peavarjuga. Kui võimalik, aita neil saavutada iseseisvus. Ole heategevuses arukas. Heategevuse ja filantroopia nimel võime olla ebaõiglased abistatava maa suhtes. Heategevus ei tähenda, et maa peaks olema täis kerjuseid. Me võime kerjuseid veidi aidata, andes toitu, riideid ja muud vajalikku nii, et see ei soodustaks laiskust ja kerjamist.“ 6.  Olge aususe eeskuju. Ära soosi ametiseisundi kuritarvitamist. „Ära kunagi paku ega võta altkäemaksu. Altkäemaksu andmine või võtmine on vastuolus Sri Sathya Sai Organisatsiooni nimega. Pea seda alati meeles.“ 7. Ohjeldage kiivust, viha ja kadedust. „Me peame otsima viise, kuidas vabaneda sellistest kalduvustest nagu viha, kadedus ja kiivus. Selleks, et kiivuse ja kadeduse tundest vabaneda, peab eluvaade avarduma. Ära tee inimeste vahel vahet rassi, seisuse, usu või rahvuse põhjal. Järgi oma kultuurilisi ja religioosseid kombeid kodus, kuid ära püüa neid ühiskonnale peale suruda. Selle asemel armasta iga inimest nagu oma venda, vaatamata sellele, milline on tema veendumus, usk või rahvus. 8. Toetuge iseendale. Teenige ühiskonda. „Sri Sathya Sai Organisatsioonide liikmed peaksid tegema kõike ise; nad ei tohiks sõltuda teistest. Sa võid olla väga rikas ja omada teenijaid ning abilisi mõnede ülesannete täitmiseks, kuid oma tööd pead tegema ise. Kui soovid teenida ühiskonda, siis teeni kõigepealt iseennast. Sellel, kes ei teeni ühiskonda, pole õigust kuuluda Sri Sathya Sai Organisatsiooni.“ 9. Järgige seadusi ja olge eeskujulikud kodanikud. „Ärge kunagi rikkuge riigi seadusi. Järgige seadusetähte. Sri Sathya Sai Organisatsioonide liikmed peaksid järgima ka seaduse vaimu ja olema valitsusele eeskujuks.“ 10. Austage Jumalat, kartke pattu. „Te peate armastama Jumalat ja vältima pattu. Armastage Jumalat lakkamatult. Nii kaua, kui te jätkate patustamist, ei saa Jumal kunagi teie omaks.“