Vaimne suund

“Mina” on esimene Jumala nimi

Kui te ütlete: “mu keha”, “minu mõistus”, “mu intellekt”, “mu jalg”, siis kes olete teie? Kui te uurite end niiviisi, saate te aru, et ükski neist ei ole teie tõeline ise. Teie keha vastab akara (vormile), kuna aga teie tõeline Ise (Mina) vastab õndsusele (anandale). “Mina” printsiip on kehast erinev. Hommikust õhtuni kasutavad inimesed seda “Mina” terminit, ilma tegelikult selle tähendust mõistmata. Olgu ta kerjus või miljonär – ”Mina” põhimõte on ühine kõigile. Isavasjam idam sarvam (kogu universum on täidetud Jumalast). Jumal asub kõigis “Mina” kujul. Kus on ”Mina”, seal on Jumal. Olgu teil kindel usk sellesse deklaratsiooni. Kui te ütlete:, Aham Brahmasmi (Mina Olen Brahman), tuleb “Mina” enne Brahmanit. Seega on ”Mina” Jumala esimene nimi.

- Sathya Sai Speaks, Volume 35; Chapter 14: The ‘I’ (Aham) Is Brahma

Bhagavan Baba on öelnud: “Vedanta kõneleb ühesuse printsiibist (non-dualismist) lähtuvalt. Seda on interpreteeritud erineval moel, kuid tõeline Advaita printsiip on Ekaatma bhaava, mis on tunne, et on vaid ÜKS Aatma, mis läbib kõike ja asub kõikjal – ja peale tema ei ole midagi muud olemas. “Advaita daršanam gnjaanam” (tarkus seisneb ühtsuse tajumises)…Südame puhtus viib Eneseteostuseni, Surematuseni.”

*****************************************************************

Sathya Sai Baba 108 nime korduse imekaunis versioon:

http://www.youtube.com/watch?v=ZaM_rBP5pvY

*************************************

…”Hoidke lähedust Minuga oma südames ja see saab tasutud. Siis saate ka teie osa sellest suurest jumalikust armastusest. See on suur võimalus.  SEE VÕIMALUS EI TULE TEIE TEELE UUESTI. Olge sellest teadlikud. Kui te ei saa ületada ja ei ületa seda KURBUSE merd PRAEGU, kasutades seda võimalust – millal on teil veel juhus sellist võimalust saada? Olge kindlad, et te kõik saate vabastatud. Teadke, et olete päästetud. MINGE JA ÖELGE, ET TE TULITE PUTTAPARTHISSE JA SAITE SIIT VABANEMISE SALADUSE. Paljud kõhklevad uskumast, et olud paranevad, et elu muutub kõigi jaoks õnnelikuks ja rõõmurohkeks ning et Kuldajastu tuleb tagasi. LUBAGE MUL TEILE KINNITADA, ET SEE DHARMA KEHASTUS, SEE JUMALIK KEHA POLE TULNUD ASJATA. TA ON EDUKAS SELLE INIMKONDA TABANUD KRIISI KÕRVALDAMISEL.

[*] Katkend Sri Sathya Sai Baba esinemisest järgijatele Tema 43da sünnipäeva puhul, 23 novembril, 1968, tõlgitud inglise keelde professor N. Kasturi poolt.

*************************************************************

Üks ilus  palve, mida võiks eeskujuks tuua tema lihtsuses ja põhjalikkuses:

„Tulgu pühakute head ja kangelaslikud hinged siia (nii on kirjas Zend Avesta ’Elupaiga Palves’) ja astugu nad käsikäes meiega, andes oma õnnistatud kingituste tervendavaid vooruseid, milliseid on nõndasama rikkalikult kui on Maa, nii kõrgele ulatuvaid, kui on taevad!“

*************************************************************************

Pilte Tallinna Sathya Sai Keskuse pühendumuslikelt ühislaulmistelt ja laulude harjutamise tundidest

Marsha ja Jack Hollandist, 22. juulil külas pühendumuslikul laulmisel

Anu koos tütre ja tütretütrega – kolm põlvkonda laulmas!

Kutsume noori ja ka vanemaid, kuid hingelt noori loovaid pühendunuid looma uusi laule, mida ühiselt oleks hea laulda – neid laule tervitame ja ootame suure valmisolekuga.

Täna, kui Sathya Sai Baba ei ole enam meiega kehaliselt, on Tema

alltoodud läkitus meile palju olulisema tähendusega kui kunagi varem.

Teie missioon on alanud!

Minu Missioon on nüüd jõudnud ajas sellesse punkti, kus igaühel teist on töö teha. Sellel planeedil on suures galaktikas oma ettemääratus, milles teda hoitakse. See eesmärk rullub nüüd teie silme ees lahti. Ma kutsun teid üles kiirgama Bhaktit (pühendumust) teis endis, et selle nähtamatu vägi haaraks endasse kõik, kes tulevad teie vaatevälja. Olge alati keskendunud Minule, et esitada oma osa edukalt.Minu Armastuse mitmekordistumist saadakse tundma üle terve maailma. Ma olen teid selle töö tegemiseks valmistanud ette läbi mitmete kehastuste. Ma olen teid enda juurde tõmmanud. Ma olen teinud suuri samme oma missioonis läbi nende kehastuste. Minu töö on lakkamatu ja samuti on teie töö ilma lõputa.Ka teised ühinevad Minuga selles Missioonis, kui ma tõmban neid Enda ligi. Aeg läheneb, kus kogu inimkond elab harmoonias. See aeg saabub siia kiiremini kui keegi oskab oodata. Enne kui see saabub, olge valmis näitama milleks iganes vaja, igale elavale olevusele olemise tõelist eesmärki. See ei ole see, mida keegi elav võiks ette kujutada. See ei ole midagi, mille poole saaks pürgida. See on väljaspool kogu arusaamist. Ma võin öelda, et selle ilu on võrratuna üle kõigist unistustest. Ja kui igaüks teist teeb seda oma vaikset tööd, emban Ma teid oma Südamesse ja siit edasi on teie hinged ülendatud ja teie silmad näitavad teile Minu teisolemist.Teie missioon on alanud. Need on Minu sõnad teile, Mu pühendunud. Igaühel teist on selle eluaja jooksul täita ainulaadne ja väärtuslik roll. Vaid need keda Ma olen kutsunud, saavad Mind teenida. Lubage endal anda edasi seda teie sees olevat südame puhtust kõigile inimestele ja kõigile elavatele olevustele ja ärge sirutage oma käsi enda töö viljade järele. Seda osa Minu Missioonist täidetakse täielikus vaikuses. Te olete Minu tööriistad, kelle seest Minu armastus välja voolab. Olge alati teadlikud, et sel hetkel, kui teie ego laskub te üle, siis lakkab mu töö. Kui te olete saanud üle oma negatiivsest mõttetusest, saate te uuesti Minu allikaks.Teadke, et Ma olen teis ja teist väljaspool. Seal pole mingit vahet. Vabastage end pisiasjadest nüüdseks ja igaveseks. Te olete nüüd Minus ja Mina olen nüüd teis. Seal pole vahet. Minu Daršan (vaimne õnnistus) voolab esile Minust ja läbi teie. Te võite olla ebateadlikud sellest pidevast tegevusest. Olge alati puhtad südame ja hinge poolest ja inimkond saab teie eluajal kasu teie ainulaadsetest omadustest. Seda ütlen ma kõigile Minu Järgijaile Issanda Mäetipult, kus kõik Universumid üheks saavad. Olge Minu tööks, mu armastatud Pühendunud. Teie hingus kannab Taeva õite lõhna. Teie eeskuju on inglite oma. Teie rõõm on Minu Rõõmuks.

- Sõnum, mille Sri Sathya Sai Baba andis Charles Pennile 1979. aastal.

Raamatust: My Beloved. The Love and Teaching of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Penn, C., Prasanthi Nilayam, Sri Sathya Sai Baba Books and Publications Trust, [1981], lk. 96-97

Samuti kirjastatud väljaandes: Sri Sathya Sai Bal Vikas, XV köide, nr 9, Sept. 96 Sri Sathya Sai Education in Human Values Trust’i jaoks.

Vaimse töösuuna alla kuuluvad järgmised tegevused:

1. Meditatsioon ja palved,

2. Pühendumuslike laulude laulmine,

3. Vaimsed õpperingid;

4. Vaimsete kogemuste jagamine ja vaimsete filmide vaatamine

Kuna meil on tegemist Sathya Sai Keskusega, siis piirduvad meie tegevused siin seinte vahel Sathya Sai poolt kirja panduga suurel määral, aga ka erinevate religioonide pühakirjade ja neid toetavate materjalidega, mis suurendavad Vaimsust (S), Ärkamist (A) ja Inspiratsiooni (I).  Need kõik on SAI kirjandus Sathya Sai Baba sõnade kohaselt.

Meditatsiooni jaoks on plaanis käivitada meditatsiooniklass, kus räägitakse meditatsioonist, sellest saadavast kogemusest, meditatsiooni abil saavutatavast Jumalikust Ühtsusest, ehk sulandumisest Jumalasse ja kuidas saavutada täielikku ja lõplikku samastumist Jumalaga.

Sathya Sai Baba 85 juubeli tähistamine Tallinnas oli täis noorte muusikute, lauljate ja loojate loomingut – pillimäng ja laul ilustasid seda pidulikku sündmust iga nurga alt. Lisaks etendasid osalejad varjuteatri etenduse vägivallatuse teemal. Kõned ja esitlused Sathya Sai Organisatsiooni tegemistest vaheldusid laulude ja muusikaga. Kohalolijad nautisid Margus Aru laule ja teda saatva Andrus Rannaääre klahvpillisaadet; samuti üllatasid noored Saaremaa muusikud Kaari, Maarja ja Tanel oma oskusliku ja professionaalse musitseerimisega kõiki kohaletulnuid.

Oleme südamest tänulikud kõigile, kes leidsid võimaluse oma käte, vahendite ja nõuga selle ürituse õnnestumisele kaasa aidata. Loodame, et see ühine ettevõtmine paneb aluse meie rikkalikule ühistegevusele.

Tänud kõigile!

Vaadake toimunud suurürituse ülevaadet veel siit:

http://www.sathyasai.ee/organisatsioon/yritused