Elulugu

Sathya Sai Baba on üks kõige austatumaid vaimseid õpetajaid tänapäeva maailmas.  Ta kujundab järk-järgult ümber maailma, taaskehtestades igapäevases elus  igavesi väärtusi nagu Tõde (Satja), Õige Käitumine (Dharma), Rahu (Šanti), Armastus (Prema) ja Vägivallatus (Ahimsa).

Miljonitele inimestele kogu maailmas on Ta tuntud ka kui Sri Sathya Sai Baba, Sai Baba, Svaami, Bhagavan või lihtsalt Baba. Tema järgijad kõikidest uskudest ja rahvustest saavad regulaarselt kokku, et laulda Jumalale pühendatud laule, omandada vaimseid teadmisi Tema õpetustest ja teenida ühiskonda, et elada vastavuses Tema maailma ühendava Rahu ja Armastuse sõnumiga.

Sathya Sai Baba sündis 23. novembril 1926. aastal Lõuna-Indias väikeses Puttaparthi külakeses Andhra Pradeshi osariigis. Ta sündis lihtsa ja Jumalat austava hindu abielupaari neljanda lapsena, kellele anti nimeks Sathya Narayana Radžu. Juba lapsena ilmnesid Tema erakordne tarkus, kaastunne ja headus. Kui Ta oli seitsmeaastane, lõi Ta Jumalale pühenduslaule, mida lauldi usupühadel. Neljateistkümneaastaselt teatas Ta, et Tema nimi on Sathya Sai Baba, kuulutades oma missioonist, mille eesmärgiks on inimkonna vaimne taassünd, näidates isikliku eeskujuga ja õpetades  kõrgemaid inimväärtusi – Tõde, Õiget Käitumist, Rahu, Armastust ja Vägivallatust. Seejärel lahkus Ta lapsepõlvekodust ja alustas oma missiooni.

Juba lapsena kogesid paljud inimesed Sathya Sai Baba erakordseid võimeid. Ta sai kiiresti tuntuks oma imetegude tõttu, esemete ja püha tuha, vibhuuti, materialiseerimise ning kannatavate inimeste aitamisega. Need, kes tulid Tema juurde nõu saama, veendusid, et Ta oli teadlik isegi kõige väiksematest üksikasjadest nende elus. Ent Ta on alati väitnud, et Tema imed on ainult Tema visiitkaartideks. Nende eesmärk on innustada ja julgustada inimesi alustama oma vaimset teekonda isiklikuks arenguks ja vaimseks täiustumiseks.

1950. aastal ehitasid Sai Baba pühendunud  Tema sünnipaiga lähedale templi ja elamud järgijate majutamiseks. Ta andis aašramile nimeks Prasanthi Nilayam (Ülima Rahu Asupaik). Tänapäeval võib see aašram majutada ja toitlustada tuhandeid pühendunuid, kes tulevad Sathya Sai Babat nägema ja kuulama. Tema hoole ja juhtimise all on Puttaparthisse ehitatud kõrgetasemelisi koole, ülikool, religioonide muuseum, moodne haigla ja lennujaam.

Sathya Sai Baba järgijad peavad Teda Jumala kehastuseks inimese kujul – avataaraks. Ta on headuse ideaal, kes ilmutab kõiki inimlikke voorusi nende puhtuses ja täiuses, kelle tarkus ja teadmised ületavad inimvõimete piirid ning kelle tahe, Sankalpa, valitseb.

Erinevad vaimsed meistrid Sathya Sai Babast:

http://www.saibaba.ws/articles/whoissaibaba.htm