Missioon

Sathya Sai Baba on tulnud siia maailma praegusel ajal selleks, et olla inimestele moraalseks ja vaimseks toeks ning juhtida neid  kindlalt mööda tõe ja armastuse teed. Tema missiooni kirjeldavad kõige paremini Tema enda sõnad.

“Ma olen tulnud selleks, et süüdata Armastuse lamp teie südameis, et see säraks iga päevaga üha eredamalt. Ma ei ole tulnud missiooniga tõmmata avalikku tähelepanu mingile sektile, usule või üritusele, samuti ei ole ma tulnud koguma poolehoidjaid mingile doktriinile. Ma olen tulnud rääkima kõikehõlmavast ühtsest usust – Armastuse teest. Uskuge, et kõiki südameid motiveerib Üksainus Jumal, et kõik nimed kõigis keeltes, kõik kujud, mida inimene võib luua, tähistavad Ühtainsat Jumalat. Arendage ühtsuse vaimu kõigi uskude, kõigi maade ja kõigi mandrite inimeste vahel. See on Armastuse sõnum, mille ma toon.”

Sathya Sai Baba ei püüa rajada uut religiooni ega juhtida inimesi mingi kindla usutunnistuse või religiooni suunas. Ta ütleb:

“Eksisteerigu erinevad religioonid ja lauldagu Jumala hiilgusest kõigis keeltes ja kõikidel viisidel. See peaks olema ideaal. Austage erinevusi uskude vahel ja tunnistage nende tõesust sedavõrd, kui need ei kustuta ühtsuse leeki. Kui iga inimene elab ideaalide kohaselt, mida kuulutasid nende religiooni rajajad, laskmata end mõjutada ahnusest või vihkamisest, siis muutub see maailm inimkonnale õnnelikuks ja rahulikuks elupaigaks.”

Sathya Sai Baba ütleb, et Ta on tulnud kogu inimkonna hüveks, mitte  üksiku ühiskonna, religiooni, riigi või huvigrupi huvides. Tema õpetused on universaalsed,  köites pühendunuid ning vaimseid otsijaid kõigist uskudest ja rahvustest.

“On ainult üks seisus – inimkond;

On ainult üks religioon – armastuse religioon;

On ainult üks keel – südame keel;

On ainult üks Jumal – Ta on kõikjal.”

Sathya Sai Baba

****************************************************

Avataara kohta tehtud iidsetest ettekuulutustest lugege siit:

http://www.saibaba.ws/avatar/propheciessukanaadi.htm