Avaldused

Sathya Sai Baba tähtsad avaldused:

1) Ma olen Sai Baba - Mul on “Ülesanne”: edendada kogu inimkonda ja kindlustada kõigile neile elud täis õndsust (anandat). Mul on “tõotus”: juhtida kõiki otseteest kõrvale kaldunuid tagasi headusse ja nad päästa. Olen kiindunud “töö” külge, mida ma armastan: eemaldada vaeste kannatused ja kinkida neile seda, millest nad ilma on. Mul on õigesti “põhjust olla uhke”, sest ma päästan kõiki, kes kummardavad ja jumaldavad mind. Mul on “pühendumuse” kohta oma definitsioon, mida ma ootan: need, kes on mulle pühendunud, peavad kohtlema rõõmu ja kurbust, saavutust ja kaotust võrdse meelekindlusega. Ma ei loobu oma missioonist ega oma otsusekindlusest. Ma ei loobu kunagi neist, kes kiinduvad minusse.

Sel päeval, 71 aastat tagasi, deklareeris Baba 14 aastase poisina: “Ma olen Sai Baba”. Hiljem oma vanemale vennale saadetud teetähiseks olevas kirjas tõi ta selgepiiriliselt välja oma missiooni. Ülaltoodu on väljavõte sellest, 25. mail 1947 kirjutatud kirjast.

2) Siva_Sakti 06.07.1968, Sathya Sai Baba esinemine Guru Puurnimal 06.07.1963, kus ta terveneb 8-päevasest insuldist ja kuulutab oma 3-ndat inkarnatsiooni Prema Babana 8 aastat pärast oma praegusest kehast lahkumist.

3) Ilmutus 17.05.1968 , viimane osa Sathya Sai Baba kõnest Ülemaailmsel Seva Organisatsioonide konverentsil Mumbais 17.05.1968.  Sai Baba räägib, et on Jumala inkarnatsioon ja tulnud selleks, et taastada õiglust.

4) 43-s_sunnipaev_Svaami esinemine, Sathya Sai Baba kõne oma 43. sünnipäeval 23.11.1968, kus räägib endast kui Avataarast ja kuulutab oma missiooni Maal.

5) Kes on Sai? 09.06.1974 , Sathya Sai Baba räägib Jumalast, Armastuse religioonist ja oma Avataara-missioonist. Ta selgitab, miks ta materialiseerib esemeid ja jagab neid inimestele ja seletab, mida tähendab “Sai Baba”.

Sathya Sai Baba tähtsad läkitused:

Peale pikki otsinguid…

****************************************************

Kiri Lapsevanemalt

****************************************************

Surematuse lapsed

Sai Baba kirjutatud luuletus

****************************************************

Bhagavani läkitus õpilastele

****************************************************

Alistumise palve

****************************************************

Ainulaadne võimalus

Ainulaadne võimalus (tõlge)

Ärge viivitage enam – haarake kinni sellest teile antud unikaalsest võimalusest, kuni te seda saate. Küsige minult Sadhana (vaimne harjutus), mis on teil enda vabanemiseks vaja omandada: alustage selle praktiseerimisega sellest päevast alates. Hiljem võib olla raske mulle ligineda ja minult paluda. Sest inimesed tulevad minu juurde suure katkematu vooluna ja te peate siis minu daršanit võtma miilide kauguselt! See on määratud kasvama Viswa-vrikšaks, Ilma-Puuks, mis annab varju ja peavarju kõigile. See on tulnud alla selles Vormis ja sellel konkreetsel eesmärgil. Ta ei tunne peatamist ega kõhklust. Minu nimi on Sathya (Tõde). Minu õpetus on Tõde, minu tee on Tõde – Ma Olen Tõde.

Igas kosmilises ajastus – Juugas, on Jumalikkus end ühendanud Avataaraks, mõneks konkreetseks ülesandeks. See Kehastus on erinev, sest ta peab tegelema üleilmse ja tervet maailma raputava kriisiga. Intellektuaalne jultumus on kasvanud nii suureks, et inimesed on muutunud piisavalt rumalaiks, küsides:  „Mis ja kus on Jumal?“ Amoraalsus on tõmmanud selga moraalsuse rüü ja ahvatleb inimest patu mädasohu. Tõde mõistetakse hukka kui lõksu, õiglust pilgatakse, pühakuid piinatakse ühiskonna vaenlastena – seepärast on see Kehastus tulnud Tõelist ülal hoidma ja Valet alla suruma. Ma käitun, nagu teie – liikudes, lauldes, naerdes, kuid olge ettevaatlikud hoobi suhtes, mida ma võin karistamiseks ja hoiatuseks anda. Ma kõrvetan pahategijaid nende halva ja leevendan vooruslikke nende õigluse pärast. Õiglus mõõdetakse kõigile välja.

Heitke läbi vaimse harjutuse (Sadhana) minema kiindumus individuaalsusse, meelelistesse naudingutesse – tervitage Sadhana kaudu püüdlust avardada oma südant Kõikehõlmasse. Ärge katke oma mõistust kinni odavate soovidega, mööduvate näljatunnete ja janudega, nende palukeste ja suutäite järele. Janunege oma hinge poolset Universumi Valitseja troonile tõusmist Kõikehõlmavaga üheks sulamisel; tähistage oma triumfi sisemiste vaenlaste üle, mis takistavad teid võidule marssimisel. Omandage mind enda Voorimeheks. Ma juhin teid selle Täiuslikkuseni. Teenige see lakkamatu Arm ära läbi oma siiruse, lihtsuse ja vaimse harjutuse (Sadhana).

Viljelege lähedust minule oma südames ja te saate tasutud. Siis omandate ka teie killukese ülimast Premast (Jumalikust Armastusest). See on suur võimalus. See võimalus ei tule teie teele enam, olge sellest teadlikud. Kui te ei saa, kui te ei ületa seda võimalust kasutades kurbuse merd praegu, millal veel saate te jälle sellise võimaluse? Te olete tõesti õnnelikud vähesed – miljonite miljonitest inimestest olete te tulnud, kuigi keegi ei ole teid eriliselt siia kutsunud. Vaat seda ma nimetan saatuse märgiks.

Sai elu, Sai Sõnum, Sai kõrgel hoitud ideaalid, Õppetund, mida Sai maailmale õpetab – kõik on pühitsetud ühes sõnas – „Armastus“.

BABA

Allikas: Sri Sathya Sai Bal Vikas, Oktoober, 2002

****************************************************

Sai Daršan

****************************************************

Kui sa ütlesid mulle “Jah”

Kui sa ütlesid mulle „Jah“ (tõlge)

Kui sa ütlesid mulle „Jah“, siis loobusid sa õigusest olla samasugune nagu kõik teised.

Seepärast tõmbad sa endale ligi kogemusi, mis puhastavad sind tollest, mis ei sobi sellega kes sa oled.

Aina uuesti ja uuesti ja uuesti, kuni ma panen sind nägema, et minevik ei tööta enam.

Ma ahvatlen sind ja esitan sulle iga päev sinu minevikuga väljakutse, et sa näeksid, et minevik on ülim eksikujutlus.

Kui sa ütlesid mulle „Jah“, siis andsid sa mulle oma keha, oma mõtted ja oma teod.

Kui nad ei sobi uue sinuga, on ebamugavus talumatu.

See on nii IGA kord, kuni sa mõistad seda täielikult – siis ja alles siis loobud sa täielikult soovist.

Sest see on ainus viis kuidas inimene midagi selgeks õpib.

Väga harva õpib ta vaiksest meeldetuletusest.

Inimese soovihalused ja lõksud on selleks sinna pandud, et ma saaksin teha oma tööd.

Kui sa alistud täielikult, haihtuvad ka kiusatused.

Ma ei loobu sinuga tegelemisest kunagi.

Iga libastumine muutub raskemaks taluda ja palju kergemaks korrigeerida.

Sa väsid oma rumalusest, sest ma armastan sind ja olles või olemata sellest täielikult teadlik, ütlesid sa ikkagi „Jah“.

- Sathya Sai Baba

http://www.saibaba.ws/messages/yes.htm

****************************************************

Teie missioon on alanud

Teie missioon on alanud! (Tõlge)

Teie missioon on alanud. Need on Minu sõnad teile, Mu pühendunud. Igaühel teist on selle eluaja jooksul täita ainulaadne ja väärtuslik roll. Vaid need keda Ma olen kutsunud, saavad Mind teenida.

Minu Missioon on nüüd jõudnud ajas sellesse punkti, kus igaühel teist on töö teha. Sellel planeedil on suures galaktikas oma ettemääratus, milles teda hoitakse. See eesmärk rullub nüüd teie silme ees lahti. Ma kutsun teid üles kiirgama Bhaktit (pühendumust) teis endis, et selle nähtamatu vägi haaraks endasse kõik, kes tulevad teie vaatevälja. Olge alati keskendunud Minule, et esitada oma osa edukalt.

Lubage endal anda edasi seda teie sees olevat südame puhtust kõigile inimestele ja kõigile elavatele olevustele ja ärge sirutage oma käsi enda töö viljade järele.

Seda osa Minu Missioonist täidetakse täielikus vaikuses. Te olete Minu tööriistad, kelle seest Minu armastus välja voolab. Olge alati teadlikud, et sel hetkel, kui teie ego laskub te üle, siis lakkab mu töö. Kui te olete saanud üle oma negatiivsest mõttetusest, saate te uuesti Minu allikaks.

Minu Armastuse mitmekordistumist saadakse tundma üle terve maailma. Ma olen teid selle töö tegemiseks valmistanud ette läbi mitmete kehastuste. Ma olen teid enda juurde tõmmanud. Ma olen teinud suuri samme oma missioonis läbi nende kehastuste. Minu töö on lakkamatu ja samuti on teie töö ilma lõputa.

Teadke, et Ma olen teis ja teist väljaspool. Seal pole mingit vahet. Vabastage end pisiasjadest nüüdseks ja igaveseks. Te olete nüüd Minus ja Mina olen nüüd teis. Seal pole vahet. Minu Daršan (vaimne õnnistus) voolab esile Minust ja läbi teie. Te võite olla ebateadlikud sellest pidevast tegevusest. Olge alati puhtad südame ja hinge poolest ja inimkond saab teie eluajal kasu teie ainulaadsetest omadustest.

Ka teised ühinevad Minuga selles Missioonis, kui ma tõmban neid Enda ligi. Aeg läheneb, kus kogu inimkond elab harmoonias. See aeg saabub siia kiiremini kui keegi oskab oodata. Enne kui see saabub, olge valmis näitama milleks iganes vaja, igale elavale olevusele olemise tõelist eesmärki. See ei ole see, mida keegi elav võiks ette kujutada. See ei ole midagi, mille poole saaks pürgida. See on väljaspool kogu arusaamist. Ma võin öelda, et selle ilu on võrratuna üle kõigist unistustest. Ja kui igaüks teist teeb seda oma vaikset tööd, emban Ma teid oma Südamesse ja siit edasi on teie hinged ülendatud ja teie silmad näitavad teile Minu teisolemist.

Seda ütlen ma kõigile Minu Järgijaile Issanda Mäetipult, kus kõik Universumid üheks saavad. Olge Minu tööks, mu armastatud Pühendunud. Teie hingus kannab Taeva õite lõhna. Teie eeskuju on inglite oma. Teie rõõm on Minu Rõõmuks.

- Sõnum, mille Sri Sathya Sai Baba andis Charles Pennile 1979. aastal.

Raamatust: My Beloved. The Love and Teaching of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Penn, C., Prasanthi Nilayam, Sri Sathya Sai Baba Books and Publications Trust, [1981], lk. 96-97

Samuti kirjastatud väljaandes: Sri Sathya Sai Bal Vikas, XV köide, nr 9, Sept. 96 Sri Sathya Sai Education in Human Values Trust’i jaoks.

****************************************

Aegumatud sõnumid:

Iga inimolevus on Jumala sõnumitooja. Igaüks selles maailmas on sündinud Jumala tahte läbi. Teie kõige esmane kohus on panna Jumaliku Armastuse voogu voolama kõigini ja igaüheni. Ainult oma elu ühiskonna teenimisele pühendamise läbi õilistate te end ja saavutate eneserahuldamise. Jumal on teid selle sõnumi praktiseerimiseks ja propageerimiseks sellesse maailma saatnud. Mis kasu on inimsünnist kui te ei teeni ühiskonda ja jääte savitüki sarnaseks?

Pea, südame ja käte ühtsus on inimesele põhiolemuslikult omane. See on tähendus kristlaste ristimärgi tegemise taga.  Asetage Jumal oma südameisse. Kujustage Teda oma sisemise nägemise ees ja tehke häid tegusid. Pidage iga tegevust Jumala tööks ja käituge vastavalt. Pelk vaeste toitmine ja rõivaste jagamine abivajajatele ei moodusta sevat (isetut teenimist). Koos sellega peab inimene viljelema igavest armastust. Alates koidikust kuni ehani peaksid kõik meie teod olema läbi imbunud armastusest. Alustage päeva armastusega, täitke päev armastusega, veetke päev armastusega, lõpetage päev armastusega. See on tee Jumala juurde.

Olles sündinud inimolevusena, peaks inimene teostama endasoleva Jumala. Iga Jumala saadikuks oleva isiku otseseks kohuseks on viljeleda ja levitada tõe, armastuse ja rahu printsiipe ja kogeda endasolevat õndsust ning jagada seda teistega. Seda, kes propageerib maiseid, mööduvaid ja üürikesi asju, ei saa kutsuda Jumala sõnumitoojaks. See, keda Jumal armastab, on Jumala Poeg. See, kes mõistab ühtsuse printsiipi, saab Jumalaga üheks.

- Divine Discourse, December 25, 1988.