Reeglistik

Reeglid ja materjalid Organisatsiooniga liitumiseks ja uute Sathya Sai gruppide asutamiseks

Siin leheküljel saate tutvuda Sathya Sai Organisatsiooni reeglite ja peamiste alusmaterjalidega; lisaks protseduuridega, kuidas liikmeks saada ja millised on selleks esitatavad nõuded ja täitmist vajavad sammud. Lisaks toome uustulnukaile mõeldud materjale, millega huviline saab eelnevalt tutvuda, et siis soovi korral oleks võimalik liituda kas oma elukoha lähistel oleva Sathya Sai Keskuse või -Grupiga (hetkel Eestis vaid kaks ametlikku organisatsiooni osa: Tallinna Sathya Sai Keskus ja Pärnu Sathya Sai Grupp).

Lisaks toome siin ära ka protseduurid, kuidas oleks võimalik asutada ja registreerida täiesti uut Sathya Sai Gruppi, sest kui on olemas juba kolm pühendunut ja nende elukohajärgses linnas või asulas ei ole taolist liitumise võimalust, siis võivad nood pühendunud ise moodustada uue Sathya Sai Grupi, esitades selleks vastava täidetud avalduse ja liikmete nimekirja ja peale ametliku staatuse andmist on neil õigus osaleda kõigis üle-eestilistes üritustes ja samuti ühistes ettevõtmistes väljaspool Eestit. Kõik vajalik kirjandus lisandub siia alla õige peatselt. Jälgige palun infot!

10pohimotet_9punktiEESTIkeeles

Onepointedness_sihikindlus

SAI ORGANISATSIOONI EESMÄRGID

SATHYA SAI ORGANISATSIOON_eesmärgid ja tegevused

Form_2_avaldus_Grupi_Keskuse