Haridustöö

“Mis meie oleme, on Jumala kingitus meile, Milleks me saame, on meie kingitus Jumalale.”
“Me ei ole inimolevused, kes läbivad ajutist vaimset kogemust. Me oleme vaimsed olevused, kes läbivad ajutist inimkogemust.”
“Keegi ei sünni õnnelikult, kuid me oleme kõik sündinud võimega õnne luua.”

“Hariduse lõpuks on iseloom!” “Haridus ei ole mõeldud elamiseks, vaid elu jaoks”.

- Sathya Sai Baba

2017. aasta jaanuarist kuni aprilli lõpuni kestsid nii Haapsalus kui Tallinnas teadvuse avardamise, ehk Eneseteadlikkuse kursuse esimese poolaasta loengud ja praktika juhendamised.2017. aasta aprilli lõpust algasid analoogsed kursused ka Viljandis ja Pärnus.

Kursuse käigus avatakse laiemalt inimese ja Jumala olemust just sellest vaatenurgast, kes inimene üldse on: vaadeldakse põhjalikult inimeseks-olemise tahke ja seda, kas see sisaldab isiksuseks olemist, koos mõistuse, intellekti ja kehaliste omaduste väärtustamisega, või on selles midagi avaramat – hingelise olemuse igikestvat Mõõtmatut Olemist.

Kursuse õpe toetub iidsetele Veedadele, mis on inimkonnale antud läbi Sathya Sai Baba õpetuste. Igavese Hinge ehk Aatma avar olemus tahab laiemat käsitlust ja lahtiseletamist, aga ka praktiliste kogemuste kaudu avastamist. Meditatsioon ja Samaadhi on kaks sisemise tee meetodit, mida Sai Baba õpetab. Mediteerimine ei ole tegevus, seda peab igaühele kohe alguses ütlema: meditatsioon lihtsalt juhtub, kui kontsentratsioon (keskendumine) ja visualisatsioon (kujustamine) on õnnestunud – ja seda kontrollida ja juhtida pole praktiliselt võimalik, kui ei olda juba Samaadhi-seisundi võtme omanik.

Kursus käsitleb meditatsiooni teooriat ja praktilisi aspekte, avades ka põhjalikumalt võimalused, mida see seisund annab. Lisaks avab kursus inimese ja Jumala üksolemise lihtsat käsitlust, mida on väga kerge omandada ja praktiseerida – ent elus tihti raske ette võtta.

Kursuse II osas, mis algab augusti II pooles või mõnes kohas ka septembris, käsitletakse avaramalt edasijõudnute teadlikkuse tasandeid, lähtudes inimese kihtide ehk koošade süsteemi kaudu võimaldatud arengueelistest. Kursus annab kõigile ka parema lähtealuse enesehinnaguks ja süvaanalüüsiks, mida vaimsete õpetuste virvarris ekslevale vaimsele otsijale tihti ei ole lihtne leida, kuigi need teadmised ja võimalused on otse silme ees ja samas sügaval sees, mitte aga välises maailmas ja mitte ka paljudes tehnikates ja teraapiates, mida sajad erinevad suunad õpetavad.

Toome siin teieni mõned pildid erinevates linnades toimunud kursuse koolitustelt.

*******************************************

ESSE Instituudi diplomikoolituse, ehk 3. kursuse seminarist Peterburis

2016. aasta maikuu alguses toimusid järjekordsed diplomikoolitused, mis sedakorda leidsid aset Peterburi lähistel Venemaal. Meilt võttis 3. kursuse diplomikoolituse teooriaseminarist osa Eesti Sathya Sai Organisatsiooni konatktisik Enn Kaljo, kellel on nüüd võimalik valmistada paari aasta jooksul ette oma diplomitöö valitud teemal, korraldades Eestis vähemalt aasta vältava praktikat sisaldavate koolituste sarja, mis peaksid võimaldama osalejatel tõsta oma teadlikkust antud teemal ja jõuda hoiakutes, suhtumistes, mõistmises ja teadmistes uutele tasanditele.


Kutsume siinkohal Sathya Sai Organisatsiooni liikmeid üles osalema Sathya Sai Inimväärtuste haridusprogrammi koolitustel – sest vaid omi teadmisi avardades võime väita, et oleme teadlikud Sai Baba õpetustest ja selles õppeprotsessis osalemine annab lisaks headele teadmistele ka praktilisi oskusi enese ümberkujundamiseks ja vaimsete kogemuste ammutamiseks.

***************************************

14-16 veebruaril, 2015 toimus Vilniuses järjekordne ESSE Instituudi seminar edasijõudnutele. Selle käigus õppisid osad kuulajad täiskasvanuhariduse alusprogrammi ja neli õppurit esitasid oma kursusetööd Update kursuse (vaheastme) lõputöödena. Kursuse lõpetas kaks lätlast, üks leedu kursuslane ja Enn Kaljo Eestist. Edasi on neil tee valla diplomikoolitusele.

Pilte toimunud koolituselt:


*********************************************

Euroopa Sathya Sai Educare Instituudi kodulehekülg on siin:

http://www.esse-institute.org/en/home

http://www.esse-institute.org/de

*******************************************************************

7-9 märtsini, 2014 toimus Vilniuses ESSE Instituudi II Update kursus:

Programmi leiate siit: Program_Lithuania_Update2_3-2014

********************************************************************************

8.-10- märtsini, 2013, toimus Vilniuses, Leedus, ESSE Instituudi I Update kursus!

Kursusest võttis osa ca 70 inimest Leedust, Lätist, Eestist ja Soomest. Sellest said osa võtta need, kes olid eelnevalt osalenud ESSE koolitustel ja selle läbinud või need, kes olid osalenud vähemalt varasemal ajal toimunud Põhikursusel. Tõeliselt meeldejääv ja soe külalislahke atmosfäär ja satsangi olemus jätsid kõigile osalenuile hinge sügava jälje ja kahtlemata on saadud teadmisi võimalik kasutada Tõelise Mina ehk Jumala-leidmise teel, need teadmised on aluseks iga isiku ümberkujunemisele ja arenemisele.

ESSE-Programme_Course1_update_tasemetostmine

******************************************

NB! Uus video Taimaal asuvast Sathya Sai koolist:

http://www.saicast.org/education/thailandSchool.html

*****************************************************

2013 aastal Ateenas toimunud SaiArt Sümpoosiumi kokkuvõtlik ülevaade on siin:

A the fascination of myths_documentation_SaiArt_2013_final

*****************************************************

24-26. veebruarini, 2012, toimus Tallinnas ESSE Instituudi kursuse: Juhtimine & Vastutus 1 osa seminari põhiosa!

Seminari pilte saate vaadata siin:

https://picasaweb.google.com/101893574422072480481/LeadershipAndResponsibilitySeminarPart1?authkey=Gv1sRgCOqpsvmGxuj1OQ

Inglise keelne kokkuvõte on toodud siin:

ESSE Institute Leadership & Responsibility, part 1 seminar summary

HARIDUSE TÖÖSUUND

Sissejuhatus

* Hariduse töösuuna sihtmärgiks on muuta meid teadlikumaks meie endi Jumalikust Olemusest ja vaimsest teest, aidates meil kõige esmalt ja kõige peamiselt ellu viia Inimväärtuseid.

* Inimese algupära, tema Jumalik olemus ja lõplik eesmärk on kõigi inimeste puhul sarnane, vaatamata nende usundile ja rahvuslikule päritolule.

* Sai Baba Universaalsed Õpetused on kõigi religioonide põhiessentsiks ja seega kehtivad kõigile inimestele – Ta tuli, et taaselustada muistset Tõde, seletada paremini lahti põhmõtted ja levitada teadlikkust Ühtsusest Mitmekesisuses.

* Viis Inimväärtust on: Armastus, Tõde, Õige Toimimine, Rahu ja Vägivallatus.

Armastus mõtetes ja sõnades on Tõde

Armastus tegudes on Õige Toimimine

Armastus tunnetes on Rahu

Armastus kui mõistmine on Vägivallatus

Armastus ei ole tunne, emotsioon, see on see, milles me oleme, meie tõeline omadus, meie seesmine “ Ise/Mina”. Armastus väljendab end Isetu Armastusena, olles meie Tõelise olemuse väljenduseks. Teadlikkus ja viie Inimväärtuse praktiseerimine on vaimsele elule ja meie tõelise identiteedi mõistmisele ärkamise protsess.

Tõde on Armastus sõnades, see on südametunnistuse hääl – see on rääkiv Jumal. Tõe otsimine sisaldab kehaga samastumise hülgamise, alistumise meie tõelisele – Jumalikule olemusele. See on sisemine tee, välise tee asemel kogu tema kiindumustega.

Õige Toimimine on armastus tegudes; see on Jumalikust seesolevast sädemest pärinev ja teoks tõlgitud sõna.

Rahu on täiuslik meelerahu, mis tuleneb ühtsusest Mõtete, Sõnade ja Tegude vahel, sest me tunneme Rahu siis kui sees ei ole enam mingit konflikti.

Vägivallatus on Inimväärtuste ja Jumala kui ainsa reaalsuse mõistmise tulemus. See tähendab mitte kahjustada kedagi ei oma mõtete, ei sõnade ega tegudega ja kogeda, et sama Jumalik Printsiip elab Looduses ja kõigis olevustes.

Hariduse töösuuna tegevuste eesmärkideks on:

1. Aidata indiviidil saada teadlikuks temas olevast jumalikkusest ja süvendada võimet toimimaks sellelt teadvuse tasandilt.

2. Aidata indiviidil rakendada oma elus Universaalset Armastust ja Silmapaistvaid Omadusi.

3. Aidata indiviidil täita oma elu õnne, harmoonia, ilu, armu, inimlike püüdluste ja kestva õnnega.

4. Aidata indiviidil lasta 5 põhiväärtusel oma elu valitseda.

5. Aidata indiviidil suurendada/tugevdada tema osalust Sathya Sai Organisatsiooni tegevustes kui vahendeid vaimseks edenemiseks ja samuti, et tugevdada tema enda religioosse uskumuse siirust.

*******************************************

Väärtustest läbi suurmeeste sõnade ja pilgu

Paramahansa Yogananda Armastuse ja Jumala seosest oma kõnes järgijale:

“Kui ma olen siit maailmast lahkunud, siis saab vaid armastus mu koha üle võtta. Ole nii joobunud Jumala armastamisest ööl kui päeval, et sa ei tea midagi peale Jumala – ja anna seda armastust kõigile.”

***************************************************

Kõige suurem vägivallatuse propageerija Mahatma Gandhi on öelnud vägivallatuse ja maailma usundite kohta järgmist:

Mahatma Gandhi maailma usunditest ja vägivallatusest

*********************************************************

Laulja Celine Dioni laulule, mida on võimalik näha siit: http://www.youtube.com/watch?v=qr9l2KKmPH8 tegid Malaisia Sai järgijad videoklipi taha, mis oli imeline, kuid mida siin hetkel näidata ei õnnestu. Seda näidati 2000 aastal Prasanthi Nilayamis toimunud konverentsil Inimväärtused haridusse ja kahtlemata on see laul armastusest kõnelevate laulude seas just väärtusi rõhutav.

***************************************

Suurimaks hariduseks on teadmine iseendast, ehk Svaami on öelnud: “Inimkonna jaoks õige õppimine on inimese tundmaõppimine!”

Klammerdumine keha külge toodab igat sorti ja igasugust kurbust ja tema otseseid eelkäijaid, kiindumist ja vihkamist. Need kaks on intellekti tulemuseks, mis peab mõningaid asju ja tingimusi kasutoovateks ja teisi mitte – see on eksikujutlus. Vaatamata selle tõsiasja teadmisele kiindute te vahel asjade külge, mida te peate soodsateks ja hakkate vihkama teisi. Kõrgeimast vaatepunktist vaadatuna ei ole kumbagi olemas – eristamine on mõttetu. Ei ole üleüldse olemas kahte – kuidas siis saab seal olla head ja halba? Näha kahte seal, kus on olemas vaid üks – on ignorantsus (maaja). Vundamentaalseks ignorantsuseks on uskumus, et te olete keha – ja see on kogu kurbuse põhjuseks. Viljelege kehateadvuses elamise asemel elamist jumalikus teadvuses, olge kurbusest vabad ja elage rõõmus.

- Giita Vahini, Pt 3.

******************************************************************

24. septembril toimus Tallinnas, Kuninga 6 asuvas Kullo Galeriis ESSE Instituudi Avaliku Esinemise seminari II osa:

Sissejuhatusega esinesid ESSE Instituudi direktor ja Prasanthi Nõukogu liige, Meister-õpetaja Marianne Meyer Taanist ja ESSE Instituudi sekretär, Meister-õpetaja Anita Friedrich Austriast.

Anita Friedrich esineb sissejuhatava sõnavõtuga. Anita Friedrich ja Marianne Meyer eksamineerijatena

Kuulajaskond, kes ühtlasi olid ka esinejad          Kaido Rinaldo esitab oma ettekannet

Riho Ojaver esineb ja õpetajad ja teised kõik kuulavad – Külli Kelu filmib…

Lõunatund ühise püha laua taga

Enn Kaljo esinemas ja Külli Kelu operaatori rollis videosse jäädvustamas

Gayer Altay oma loovalt mängulises esitluses; ja Liisa Rodas Dharmat ja Karmat käsitlemas

Külli Kelu esitamas oma vahvat etteastet                Esiplaanil Dalpat Ühendkuningriigist

Ühine õnnelik perepilt – HappyFamily Portrait – peale Avaliku Esinemise seminari

Veel üks üldpilt!

Katkendid Dr. Thorbjörn Meyeri esinemistest Tartus, 1996, aastal

/…/ Kui te loete Bhagavad-Giitat või teisi vanu pühakirju – siis kõik nad ütlevad , et tuleb loobuda arusaamast ja uskumusest, et olete keha. Kui võtame näiteks budismi, siis Buddha ütles, et kõik kannatused tulevad lahusolekust. Inimene on end lahutanud vaimust. Millest see lahusolek siis on? See on lahusolek meie tegelikust päritolust ja olemusest. Võib-olla see on miski, millega me teeme selle keha vaimsemaks? Kuidas seda teha? Meil on olemas keha, meil on olemas meeled. Need meeled on kuulmine, nägemine, maitsmine, kompimine ja haistmine. Võib-olla meile vahel tundub, et nad on kontrolli all. Meeleline tasand on kõikide mõtete, kõikide tundmuste, mälu ja soovide põhjustaja ning ajendaja. Ehk kasutame me vahel ka oma mõistust, oma vahetegemisvõimet – sanskriti keeles on see buddhi. Sai Baba ütleb, et me kõik oleme tegelikult pelgalt selle keha tunnistajad. Me oleme tegelikult Aatma, kõrvalt tunnistaja – me peame vaatama kõiki neid asju justkui väljaspoolt. /…/

Edasi lugege siit:

Thorbjörn Meyeri esinemise katkendid

*********************************************************************************

2-3. aprillini, toimus Riias Sathya Sai Inimväärtuste Põhikursuse 2 osa

Toimunud ürituse kava:

Põhikursuse 2 osa kava

Pildid:

https://picasaweb.google.com/mart.vihmand/20110401SaiKonverents?authkey=Gv1sRgCKiCta_876bl5AE&feat=content_notification

********************************************

5-6. märtsini, toimus Riias Sathya Sai Inimväärtuste Põhikursuse 1 osa

Ürituse kava:

ESSE Põhikursus 1

Vaata ürituse pilte:


Toeline haridus

Inimväärtused. Sathya Sai Baba kõne 26.09.2000

Miks on Satsang ehk Õppering vajalik. Anil Kumari esinemine 04.01.2003

Inimvaertused_esitlus1

Inimese ehitus

6. veebruaril, 2011, algusega kell 15.00 toimus Tallinna Sathya Sai Keskuses, Sakala 14, II korrus, Sathya Sai Inimväärtuste Haridusprogrammi tutvustus Sai Kohvikus – tegemist oli esimese omalaadse üritusega Sai Educare haridusprogrammi pikas reas.

Tutvustava ürituse kavas oli:

1) Sathya Sai Inimväärtuste Haridusprogrammi tutvustus – 15 minutit.

2) Ülevaade viiele põhilisele inimväärtusele rajatud Sathya Sai Inimväärtuste Haridusprogrammist -  20 minutit.

3) Tõde – universaalne ja suhteline, igavene ja ajutine; – 20 minutit;

4) Õiglane toimimine – dharma – mis ja milleks see vajalik on; – 20 minutit;

5) Rahu – kas paus kahe lahingu vahel? -  20 minutit;

6) Armastus – energia, mis lõi Universumi ja teeb seda siiani; – 20 minutit;

7) Vägivallatus – hoiak, mitte tegu – mis saab alguse iseendasse suhtumisest.-  20 minutit.

Peale iga osa tutvustamist saab esitada vastastikku küsimusi. Esinejad esitavad küsimusi kuulajaile ja kuulajad saavad teema kohta esitada ka omapoolseid küsimusi – küsimuste osa pikkus umbes 10 minutit ja vastused on lühikesed ja konkreetsed. Küsimused käsitluses on vaid teemakohased.

Ettekanded olid Riholt ja Ennult, kes rääkisid lahti inimväärtuste olemuse ja tutvustasid põhjalikult Svaami käsitlusi igast vastavast põhiväärtusest ja selle praktilisest elluviimisest. Järgmistes Sai Inimväärtuste kohvikutes käsitletakse igat väärtust juba detailsemalt ja need üritused jätkuvad juba kokkulepitud ajal peale esimest Riias toimuvat Sathya Sai Täiskasvanuhariduse põhikursust.

Täname kõiki osalenuid ja loodame veelgi suuremat osavõttu harivaist ja Sathya Sai Baba õpetuste tuuma tutvustavatest üritustest!

Ilus lugu Helen Kellerist kui tahtekindlast naisest:

http://media.radiosai.org/Journals/Vol_08/01SEP10/03-helen.htm