Juhtimine

Siin lehel tutvustame Juhtimise teemat laiemalt – mis on Sathya Sai Organisatsioonis juhi (loe: liidri) roll ja milles see väljendub. Materjalid on võetud Sathya Sai Organisatsioonide juhistest ja Sathya Sai Baba poolt kirjutatud allikatest.

Ametikandjate valimisest Keskustes ja Gruppides:

Valige mehi ja naisi, kel on kõikumatu usk sellesse Avataarasse, selle Nime ja Vormiga. Nende üksuste juhid juhivad, sest neil on nägemus ja püüdlus, mitte seepärast, et nende poolt on hääli antud või neil on suur rahakott. Sellest tegevusest ammutatud õndsus on ainus tasu, mida nad jahivad. [1970.1.13]

Ameteid ei tule võtta kui võimupositsioone või ‘autasu’ pühendumise eest. Nad tuleb alandlikkusega vastu võtta ja neid tuleb armastusega teostada.
[1968.5.18]

- Sathya Sai Baba

***************************************************************

Sathya Sai Baba on öelnud, et Tema Organisatsioonis on igaüks potentsiaalne liider ja et Keskuseid tuleb hoida rotatsioonis, st et igal juhil on antud aeg olla ametis 2 aastat ja lisaks saab teda ümber valida veel 2-ks aastaks. Peale seda peab ta edasi liikuma oma positsioonilt ja tavaline on see, et see, kes on saanud hakkama keskuse juhtimisega, saab kas teise rolli samas keskuses või kui on riigi- või regiooni tasemel uusi ameteid vaja, siis pakutakse kahtlemata talle midagi muud, uute väljakutsetega seotud tegevusi – kui temas on see potentsiaal ja oskus olemas.

Et üldse mõista, mis on elu ja mis meie ümber toimub, peaks pühendunu alguses vaatama, mis on selle kohta öeldud Õpetaja sõnadega:

“Näitemäng on Tema oma, roll on Tema kingitus, tekstiread on Tema kirjutatud. Tema on lavastaja. Tema otsustab kostüümide ja dekoratsioonide, žestide ja kõnetooni, lavale tuleku ja sealt lahkumise üle. Te peate oma osa hästi täitma ja Tema heakskiidu ära teenima siis kui eesriie langeb. Teenige ära õigus mängida aina kõrgemaid ja kõrgemaid rolle oma efektiivsuse ja entusiasmiga – see on elu mõte ja otstarve.”

Golden Age, lk. 85.

“Isiklik pingutus ja Jumalik Arm on mõlemad üksteisest sõltuvad – ilma pingutuseta ei ole mingit Armu üleandmist, ilma Armuta ei ole mingit pingutuse maitset.”

Sathya Sai Speaks, V köide, lk 202.

Liidrile kui teenrite teenrile mõeldud nõuanne Svaamilt:

“Ärge otsige võimu rakendamist teiste üle – pigem avastage võimalusi neile kasulik olla. Kui keegi oma kohustused hooletusse jätab, hakkab võimupositsioon peavalu põhjustama. Olge teenriteks – Jumala teenriteks, siis antakse teile kogu vajaminev vägi ja rõõm lisaks. Kui te püüate olla isand, siis ärgitate te enda ümber kadedust, vihkamist, viha ja ahnust. Tundke, et te olete tööriist Tema kätes – laske Temal end kujundada ja kasutada nii, nagu Tema seda paremaks peab”.

Sathya Sai Speaks, VI osa, lk 350.

Ametikandjate peamised omadused:

1)     Entusiasm

2)     Julgus (paljude pihta visatakse süüdistavaid kive!)

3)     Pühendumine (see on meie armastuse väljendus Jumala vastu. Kui seda ei ole, mis kasu on siis kõigest muust???)

4)     Energia (energia on vajalik töö tegemiseks. Kui juhil ei ole energiat, siis jäävad kõik inimesed Keskuses magama).

5)     Ettevalmistatus (me oleme valmis võtma ülesannet, me ei ole üllatunud seda vastu võttes. Selline on meie hoiak)

6)     Siirus

Täpsemalt lugege Petra von Kalinowski esinemise kokkuvõtet juhtimise teemal:

LIIDRITE TEEMAST HARIDUSMATERJALIDE PÕHJAL

*********************************************

Kuidas on Svaami julgustanud Sai Gruppide arengut Sai Keskusteks – Marianne Meyer isegi kord ütles, et on normaalne kui Sai Grupp kasvab Keskuseks üle 1 aastase tegevuse järel – loomulikult kui tegevused ja liikmete arv on vastav. Pole ju mõeldav, et Sai Grupp ei kavatse areneda Sai Keskuseks ja ei oma vastavat visiooni ja sihti:

Meie Organisatsioonis on grupid ja keskused. Esiteks moodustame grupi ja kui regionaalne koordinaator/Nõukogu esimees/Keskkoordinaator on rahul, et grupp on piisavalt arenenud vähemasti kahes töösuunas (meil on kolm töösuunda: vaimne, teenimine ja hariduslik), siis annavad nad sellele grupile Keskuse staatuse. Normaalsel juhul tehakse seda 2 aasta jooksul alates keskuse loomisest. Kuid mõned grupid/bhadžani grupid alustavad suure energia ja suure erutusega ja siis mõne aja möödudes nende areng pidurdub. Sellisel juhul võib regionaalne koordinaator/nõukogu esimees/keskkoordinaator otsustada seda aega pikendada ja kirjutada grupile, julgustades neid kasvule.

My Baba and I, lk 70.

Svaami sõnum ametikandjatele 1995st aastast:

Teie missioon on alanud!

Teie missioon on alanud. Need on Minu sõnad teile, Mu pühendunud. Igaühel teist on selle eluaja jooksul täita ainulaadne ja väärtuslik roll. Vaid need keda Ma olen kutsunud, saavad Mind teenida. Minu Missioon on nüüd jõudnud ajas sellesse punkti, kus igaühel teist on töö teha. Sellel planeedil on suures galaktikas oma ettemääratus, milles teda hoitakse. See eesmärk rullub nüüd teie silme ees lahti. Ma kutsun teid üles kiirgama Bhaktit (pühendumust) teis endis, et selle nähtamatu vägi haaraks endasse kõik, kes tulevad teie vaatevälja. Olge alati keskendunud Minule, et esitada oma osa edukalt. Lubage endal anda edasi seda teie sees olevat südame puhtust kõigile inimestele ja kõigile elavatele olevustele ja ärge sirutage oma käsi enda töö viljade järele. Seda osa Minu Missioonist täidetakse täielikus vaikuses. Te olete Minu tööriistad, kelle seest Minu armastus välja voolab. Olge alati teadlikud, et sel hetkel, kui teie ego laskub te üle, siis lakkab mu töö. Kui te olete saanud üle oma negatiivsest mõttetusest, saate te uuesti Minu allikaks. Minu Armastuse mitmekordistumist saadakse tundma üle terve maailma. Ma olen teid selle töö tegemiseks valmistanud ette läbi mitmete kehastuste. Ma olen teid enda juurde tõmmanud. Ma olen teinud suuri samme oma missioonis läbi nende kehastuste. Minu töö on lakkamatu ja samuti on teie töö ilma lõputa. Teadke, et Ma olen teis ja teist väljaspool. Seal pole mingit vahet. Vabastage end pisiasjadest nüüdseks ja igaveseks. Te olete nüüd Minus ja Mina olen nüüd teis. Seal pole vahet. Minu Daršan (vaimne õnnistus) voolab esile Minust ja läbi teie. Te võite olla ebateadlikud sellest pidevast tegevusest. Olge alati puhtad südame ja hinge poolest ja inimkond saab teie eluajal kasu teie ainulaadsetest omadustest. Ka teised ühinevad Minuga selles Missioonis, kui ma tõmban neid Enda ligi. Aeg läheneb, kus kogu inimkond elab harmoonias. See aeg saabub siia kiiremini kui keegi oskab oodata. Enne kui see saabub, olge valmis näitama milleks iganes vaja, igale elavale olevusele olemise tõelist eesmärki. See ei ole see, mida keegi elav võiks ette kujutada. See ei ole midagi, mille poole saaks pürgida. See on väljaspool kogu arusaamist. Ma võin öelda, et selle ilu on võrratuna üle kõigist unistustest. Ja kui igaüks teist teeb seda oma vaikset tööd, emban Ma teid oma Südamesse ja siit edasi on teie hinged ülendatud ja teie silmad näitavad teile Minu teisolemist. Seda ütlen ma kõigile Minu Järgijaile Issanda Mäetipult, kus kõik Universumid üheks saavad. Olge Minu tööks, mu armastatud Pühendunud. Teie hingus kannab Taeva õite lõhna. Teie eeskuju on inglite oma. Teie rõõm on Minu Rõõmuks.

- Sõnum, mille Sri Sathya Sai Baba andis Charles Pennile 1979. aastal.

Raamatust: My Beloved. The Love and Teaching of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Penn, C., Prasanthi Nilayam, Sri Sathya Sai Baba Books and Publications Trust, [1981], lk. 96-97
Samuti kirjastatud väljaandes: Sri Sathya Sai Bal Vikas, XV köide, nr 9, Sept. 96 Sri Sathya Sai Education in Human Values Trust’i jaoks.

**************************************

“Maailmas valitsev kaos ja hädad on võimu külge klammerduvate ja nende ametikohtade kohustusi mittetäitvate isikute looming. Keegi ei oma õigust sellisele ametikohale, kes pole võimeline selles peituvat vastutust oma õlgadel kandma või kes ei täida neid siiralt. Mis iganes on nende staatus, kui sügav nende õpetatus, kui rikkad nad ka poleks, nad ei vääri seda ametikohta, mille järele nad igatsevad või milles nad parasjagu on.

Organisatsiooni üksuste puhul kehtib sama reegel. Kellelegi ei ole olemas kohta, milleks tal pole olemas oskusi, suutlikkust ja tahet oma vastutust ellu viia. Enne kui te organisatsiooni astute või otsite seal mõnd ametikohta, mõelge hästi järele, kas teil on olemas igatsust ja suutlikkust, või muidu, kui te ühinete ja kaebate kellegi isiku või programmi vastu, siis avalikustate te vaid iseenda väiksust ja nõrkust. Tehke vastav eneseuuring – võtke kõike arvesse enne, kui te organisatsiooniga ühinete. Kui olete sellega ühinenud, siis tehke teistega usinalt koostööd ja täitke kõiki oma kohustusi südametunnistusele vastavalt.”

Sathya Sai Speaks, VII, lk 314.

Lisaks on kõigil hea kindlasti lugeda varasemal ajal tõlgitud teksti, kus Svaami vastab küsimustele:

7Keskuste_korraldusEESTI_k.