Eesmärgid

Sathya Sai Organisatsioon asutati 1965. aastal.

Inimese vaimse ümberkujunemise lõppsihti silmas pidades on organisatsiooni põhieesmärgid:

  • Aidata inimesel teadlikuks saada enese seesmisest Jumalikkusest ja vastavalt käituda, viies Jumalikku Armastust igapäevaelus praktikasse.
  • Levitada praktika ja eeskuju kaudu Sathya Sai Baba õpetuse põhiprintsiipe: Tõde (Sathya), Õiget toimimist (Dharma), Rahu (Šanti), Armastust (Prema) ja Vägivallatust (Ahimsa)
  • Aidata inimestel mõista, et kõik religioonid põhinevad Armastusel.
  • Muuta iga usundi järgijaid oma usundi viljelemisel siiramaks ja pühendunumaks.
  • Edendada kultuuri, mille eesmärgiks on usundist, seisusest või rassist sõltumata kõigi usundite põhiolemuslik ühtsus.
  • Arendada teadlikkust kõigist tegevustest kui Jumala teenimisest.

EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE VAHENDID

Sai Baba on organisatsiooni tegevuse elluviimiseks lisanud Sathya Sai Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks Käitumiskoodeksi 9 punkti ja 10 põhiprintsiipi. Käitumiskoodeksi aluseks on:

\ Individuaalne vaimne praktika (Sadhana)

\ Perekonna vaimne praktika (Sadhana)

\ Kogukonna vaimsed praktikad (Sadhana)

Käitumiskoodeks on majakatuleks kõigile järgijaile.

Kui Dr. Bhagavantham  küsis  Babalt, kuidas tõestada, kas pühendunud järgivad Käitumiskoodeksit vastas Baba: “…See on nii lihtne! Kui nad ei järgi Käitumiskoodeksit, siis ei käitu nad pühendunutena – see ongi tõestuseks.”

  • Põhjalik tsiteeritud eeskirjade ja põhimõtete loetelu on toodud ära Sathya Sai Organisatsiooni hartas (põhikirjas).