Tegevussuunad

Sathya Sai Organisatsioon toimib Sathya Sai Baba inspireerimisel ja juhtimisel Sathya Sai Keskuste ja Gruppide tegevuses.

Vaimne tegevus:

  • Organiseerida ja edendada ühist pühendumuslikku laulmist, austades rahvuslikku keelt ja kohalikku kultuuri ja traditsioone.
  • Korraldada eeslauljate ja muusikute väljaõpet.
  • Arendada Baba kirjanduse ja peamiste erinevate usundite põhialuseid käsitlevaid õpperinge

Hariduslik tegevus:

  • Korraldada Vaimse Hariduse Programme (Educare) Sai pühendunute lastele ja võimalusel ka Inimväärtuste Haridusprogramme (EHV) mittepühendunute lastele ja nende  vanemaile.
  • Organiseerida Sai kirjanduse kirjastamist ja jaotamist; luua liikmetele mõeldud toimiv raamatukogu.
  • Korraldada ametikandjatele, liikmetele ja Educare programmide õpetajatele  õppekursusi.
  • Korraldada väljaspool organisatsiooni olevatele täiskasvutele mõeldud koolitusi – näiteks oleksid professionaalsete õpetajate  koolitus.

Toeline haridus

Inimväärtused. Sathya Sai Baba kõne 26.09.2000

Miks on Satsang ehk Õppering vajalik. Anil Kumari esinemine 04.01.2003

Inimvaertused_esitlus1

Teenimise tegevus:

  • Kui võimalik ja sobiv/ühilduv iga Keskuse/Grupi võimalike ressurssidega, anda pidevat abi oma kogukonnas olevatele abivajajatele ja Sathya Sai Keskusele/Grupile.

Käed, mis teenivad on pühamad huultest, mis palvetavad!

nii on Sai Baba teenimist ülistanud – ja kahtlemata on üks pühitsetud teenimise tegu enam väärt kui sadatuhat sõna, olgu need sõnad tavalised või pühadust täis.

See Albrecht Düreri Palvetavate käte pilt ja lugu selle taga kõneleb nii palvest kui teenimisest, mis on ülem palvest. Igaüks on seda oma elus kogenud. Ja saame seda teadmiseks võttes teha endast parima, et teenimine oleks nii meie kätes olev energia kui ka huulil olev Jumala Nimi. Need kaks koos teevad imet. Ja tegelikkuses on nad Üks, sest vaid Aatma on tegija, kõige taga olev energia ja motivaator.

**************************

“Teenimine on tänulikkuse väljendamine ühiskonnale. Seda ei tuleks teha üleolevalt ega mingi kaugema iseka eesmärgi saavutamiseks. See peaks tulenema teadlikkusest mida te ühiskonnale võlgnete. Te peate mõistma, et läbi teenimise muudate te ennast paremaks. Teie nimi ja kuulsus, kõik teie nauditavad mugavused on ühiskonnast ammutatud. Paljas tänulikkus nõuab, et inimene peaks teenima ühiskonda kui tema poolt nauditava kasu allikat. Teenimiseks ei vajata raha ega materjale. Armastav süda on esimene tarvilik tingimus. Kogu armastuseta südamega tehtud teenimine on tühi kui tolm. Täitke oma südamed armastusega. Kui te olete sukeldunud vaimu ja täidetud armastusega, paistab kõik hea ja kaunis.”

- Jumalik esinemine, Nov 21, 1988.

***********************************

Noorte tegevus:

See tegevus peaks arendama  noorte (15-30 a.) andeid ja võimeid, tutvustades tõelistele inimväärtustele toetuvat alternatiivset eluviisi. Noorliikmed esindavad Sathya Sai Organisatsiooni dünaamilist jõudu ja peaksid töötama sünergias ja koostöös vastava Keskuse/Grupi täiskasvanud liikmetega. Baba ütleb: “Vaid noorus saab pöörata ümber Inimväärtuste allakäiku” ja “Vaid noorus saab noorust ümber kujundada”.


Noored mängimas klassikalist muusikat Sathya Sai Baba 85 juubelil, Tallinnas. Kadri laulab ja mängib…